Ikääntyvien palvelut

Etelä-Savon hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta lisätietoja sosiaali- ja terveyspalveluista. Sivuilla toimii myös chat.


Huolen herätessä kuka tahansa voi ilmaista huolensa henkilöstä, joka saattaa tarvita apua tai tukea. Sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelulaki myös velvoittavat laajasti monia ammattilaisia (mm. terveydenhuollon ammattihenkilöt) tekemään ilmoituksen sosiaalihuoltoon salassapitosäännösten estämättä. Huoli voi syntyä esimerkiksi silloin, kun henkilö näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään. Huolta voivat aiheuttaa myös vanhuksen kotona pärjääminen tai elämänhallinnan ongelmat. Mahdollisuuksien mukaan sosiaalihuoltoon ollaan yhteydessä henkilön suostumuksella tai yhdessä hänen kanssaan. Jos suostumusta ei saada, yksityishenkilö voi tehdä myös nimettömän ilmoituksen. Ilmoituksen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua henkilölle voidaan tarjota. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen on henkilön itsensä tekemä tai hänen suostumuksellaan tehty ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Jos henkilön suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tehdään Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta.

Sähköiset ilmoituslomakkeet:
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (tehdään ilman henkilön suostumusta)
Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (tehdään itsestä tai henkilön suostumuksella)

Tulostettavat ilmoituslomakkeet:
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (tehdään ilman henkilön suostumusta)
Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (tehdään itsestä tai henkilön suostumuksella)

Huomioi, että nämä ilmoitukset koskevat vain Pieksämäellä vakituisesti asuvia. Kaikki ilmoituksen sisältämät tiedot tallentuvat sellaisenaan sosiaalihuollon asiakastietorekisteriin ja ilmoitus voidaan luovuttaa ilmoituksen kohteelle.


Kaikkia iäkkäiden palveluja voi hakea uudella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen voi tulostaa alla olevista linkeistä. Tulostettuja hakemuslomakkeita saa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen aulasta sosiaalitoimiston oven edustalta. Palveluja voi hakea myös asioimalla henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai palveluohjaajan luona. Asioimisaika varataan puhelimitse.

Iäkkäiden palvelujen hakemus – ennen tulostusta koneella täytettävä versio
Iäkkäiden palvelujen hakemus – tulostettava versio

Lisätietoa palveluistamme saat oikealla olevasta valikosta.


Tulostettujen ilmoitusten ja hakemusten toimitus:

Postitse:
Pieksämäen kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Ikääntyvien palvelut
PL 101
76101 PIEKSÄMÄKI

Perille toimitettuna:
Postilaatikko Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tuulikaapissa
(heti pääovesta oikealla, ovet avoinna klo 19.00 saakka)