Kotihoidon palvelut

Pieksämäen kotihoidossa tuomme arjen turvaa, hoivaa ja huolenpitoa koteihin luotettavan ja ammattitaitoisen henkilöstömme voimin. Palvelumme on tarkoitettu ihmisille, joiden toimintakyky ja itsestä huolehtiminen on alentunut ikääntymisen, sairauden, vammaisuuden tai muun syyn vuoksi.

Meille jokainen kotihoidon tukea tarvitseva ihminen on yksilö, jonka kohtaamme arvostavasti. Hoidon lähtökohtana on tukea saavan omien voimavarojen vahvistaminen. Teemme hyvää arkea yhdessä asiakkaan kanssa – emme hänen puolestaan.

Näiltä sivuilta saat lisätietoa kotihoidon palveluista.


MITEN KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI?

Kotihoidon palvelut suunnitellaan yksilöllisesti. Ensin arvioidaan, millaisia palveluja uusi asiakas tarvitsee arjessaan. Tämän palvelutarpeen arvioinnin tekevät kaupungin palveluohjauksen työntekijät. Yhteyttä palveluohjaukseen voi ottaa, kun tarvitsee tietoa palveluista tai jos itsellä herää huoli omaisen, läheisen tai asiakkaan kotona pärjäämisestä. Lisätietoja palveluohjauksesta.


KOTIHOIDON PALVELUT JA TUKIPALVELUT

Kotihoidon asiakkaille laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Suunnitelmaan voidaan kirjata esimerkiksi

• huolehtiminen säännöllisestä ja terveellisestä ravitsemuksesta
• henkilökohtaisessa hygieniassa, wc-toimissa ja pukeutumisessa avustaminen
• terveydentilan seuranta sekä lääkehoidon toteuttaminen
• muut sairaanhoidolliset tehtävät kuten injektioiden antaminen, haavahoidot, katetroinnit ja avannehoidot sekä muistitestit
• toimintakyvyn edistäminen kuntouttavilla menetelmillä
• pienet kodinhoidolliset tehtävät, kuten pyykinpesu, lakanoiden vaihto, tiskaus ja roskien vienti hoidollisten tehtävien ohessa
• neuvonta yksityisten siivouspalvelujen hankkimiseen

Kotona asumista tuetaan myös erilaisten tukipalvelujen kuten ateria-, turva- ja kuljetuspalvelujen, päivätoiminnan, kauppa-asioinnin, kotikuntoutuksen ja asunnonmuutostöiden avulla. Tästä linkistä voit lukea tarkemmin kotihoidon ja tukipalvelujen myöntämisen perusteista.

Kaikkia iäkkäiden palveluja voi hakea uudella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen voi tulostaa alla olevista linkeistä. Tulostettuja hakemuslomakkeita saa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen aulasta sosiaalitoimiston oven edustalta. Palveluja voi hakea myös asioimalla henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai palveluohjaajan luona. Asioimisaika varataan puhelimitse.

Iäkkäiden palvelujen hakemus – ennen tulostusta koneella täytettävä versio
Iäkkäiden palvelujen hakemus – tulostettava versio

Tulostettujen hakemusten toimitus:

Postitse:
Pieksämäen kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Ikääntyvien palvelut
PL 101
76101 PIEKSÄMÄKI

Perille toimitettuna:
Postilaatikko Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tuulikaapissa
(heti pääovesta oikealla, ovet avoinna klo 19.00 saakka)


MITÄ KOTIHOITO MAKSAA?

Kotihoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetusten perusteella. Maksujen loppusummaan vaikuttaa kotihoidon palvelujen tuntimäärä, palvelua saavan henkilön maksukyky ja perheen koko.

Yksilölliset maksut arvioidaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Esimerkiksi arviointijaksolle on oma hintansa ja vakiintuneelle hoidolle omansa. Maksut on suunniteltu siltä pohjalta, että kaikki saavat tarvitsemansa palvelut tulotasosta riippumatta. Tarkempaa tietoa kotihoidon maksuista saa Pieksämäen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksutiedotteesta.

YKSITYISET KOTIPALVELUIDEN TUOTTAJAT

Pieksämäellä toimii paljon yrityksiä ja yhdistyksiä, joilta voi tilata esimerkiksi siivouspalveluja, ateriapalveluja, kodin pihapiirin kunnossapitoa, kauppa-asiointia ja myös terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä palveluja.

Yksityistä kotipalvelua kannattaa miettiä kuntapalvelun vaihtoehtona erityisesti silloin, kun palvelun tarve on vähäinen, vain muutamia tunteja kuukaudessa. Isotuloisemmat maksavat kunnan tuottamista palveluista enemmän kuin pienituloiset. Siksi satunnaisemmin tarvittavan palvelun voi saada edullisemmin yksityiseltä palveluntuottajalta. Osan yksityisen palvelun hinnasta voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksen kautta.

OTA YHTEYTTÄ

Kun haluat keskustella kotihoidon asiakkaana olevan omaisesi voinnista, perua käyntejä tai sopia muutoksista:

Länsitiimi
Kantakaupunki, läntinen yksikkö: 044 588 2369, klo 7–21
Naarajärvi: 044 588 3844, klo 7–21
Karjalankadun kotihoitoyksikkö: 044 588 2371 (1–2 krs), 044 588 3869 (3–4 krs), klo 7–21
Ryhmäkoti Kehrä: 050 357 7498, klo 7–21
Abelin kotihoitoyksikkö: 050 564 7765, klo 7–21

Itätiimi
Kantakaupunki, itäinen yksikkö: 044 588 2390, klo 7–21
Jäppilä: 015 610 187 tai 040 723 2374, klo 7–21

Virtasalmi
Virtasalmi: 044 588 3856, klo 7–19

Ota yhteyttä suoraan sairaanhoitajaan, jos haluat keskustella kotihoidon palveluja saavan omaisesi terveydentilasta tai lääkehoidosta. Sairaanhoitajien puhelinnumerot ovat saatavilla täällä.

Kun haluat antaa palautetta kotihoidon toiminnasta:
Kirsti Piispanen, kotihoidon esimies, 040 487 4944, kirsti.piispanen@pieksamaki.fi
Soili Moilanen, Länsitiimin kotihoidon esimies, 050 347 2840, soili.moilanen@pieksamaki.fi
Eija Tikkanen, Itätiimin kotihoidon esimies, 044 799 5686, eija.tikkanen@pieksamaki.fi
Tarja Pelkonen, Virtasalmen kotihoidon esimies, 044 588 3854, tarja.pelkonen@pieksamaki.fi

Tule meille töihin!

Lähihoitaja tai sairaanhoitaja,
Tarjoamme sinulle mahdollisuuden monimuotoiseen, itsenäiseen ja vastuulliseen työhön Pieksämäen kotihoidossa. Meillä on toimiva työnohjausjärjestelmä, tauoilla hauskat jutut sekä kodista toiseen liikuttaessa puistokaupungin ja maaseudun mahtavat maisemat. Esimiehen ja oman tiimin tuki kuuluu pakettiin. Jätä avoin hakemus tai kysy avoimena olevista tehtävistä ja sijaisuuksista.

Yhteystiedot:

Kirsti Piispanen, kotihoidon esimies, 040 487 4944, kirsti.piispanen@pieksamaki.fi
Eija Tikkanen, kotihoidon esimies, 044 799 5686, eija.tikkanen@pieksamaki.fi
Soili Moilanen, kotihoidon esimies, 050 347 2840, soili.moilanen@pieksamaki.fi
Tarja Pelkonen, Virtasalmen kotihoidon esimies, 044 588 3854, tarja.pelkonen@pieksamaki.fi

Kotona kohdataan – Töissä Pieksämäen kotihoidossa

loader-icon

Saan toteuttaa omia vahvuuksiani

Innostuin kuusi vuotta sitten fyysisestä kuntoutuksesta, ja sovellan sitä työssäni niin paljon kuin mahdollista. Lähihoitajan perustyö on kotihoidossa ihmisten arkisesta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimista. Autamme ihmisiä arjen perustarpeissa, hoidamme haavoja ja otamme verikokeita. Mutta on myös päiviä, joihin mahtuu jumppaa tai ulkoilua.

Olen nostanut esiin liikuntaan liittyviä ideoita, ja saanut niille aina tukea. Vedän esimerkiksi jumpparyhmää kotihoidon asumisyksikössä viikoittain ja ikäihmisten korttelikerhossa kerran kuukaudessa. Viihdyn työssäni paremmin, kun saan toteuttaa omia vahvuuksiani.

Kotihoidossa perustyö on aika raamitettua, ja työt on jaettu valmiiksi. Rutiini ei kuitenkaan tee työstä yksitoikkoista, vaan vapauttaa energiaa. Kun autan pesuissa tai keitän puuroa, voin samalla jutella ja kysellä kuulumisia. Tai voin innostaa ikäihmistä nousemaan tuolilta ylös ja treenaamaan käsiä. Näin saan käyttööni kaksinkertaisen ajan.

Kaikkein parasta työssäni on asiakkaan hyvä olo. Kun ihminen nousee tuolijumpassa ylös ensin 3 kertaa ja kuukauden harjoittelun jälkeen 30 kertaa, on se upea saavutus ja saa minutkin hyvälle tuulelle.

Eila-Sinikka Niemeläinen, lähihoitaja

Lääkärin saa nopeasti kiinni

Kotihoidon sairaanhoitaja on sairauksien tutkija ja havainnoija. Työ on monipuolista ja laaja-alaista. Rajana on vain oma ammattitaito.

Aamuisin katson läpi iltavuoron jättämät viestit ja priorisoin päivän työt. Olen ensin mukana asiakkaiden aamutoimissa ja otan verikokeita. Sitten alan käydä läpi hoitajien jättämiä pyyntöjä, jotka liittyvät usein ihmisen voinnin muutoksiin. Käyn esimerkiksi katsomassa jalkaturvotuksia ja haavoja tai annan lihaspistoksia. Kun labratulokset valmistuvat, konsultoin tarvittaessa lääkäriä kiireellisimmistä tuloksista.

Pieksämäen kotihoidossa on äärettömän hyvä lääkäripalvelu. Hoitajana saan lääkärin nopeasti kiinni ja asiakkaat saavat sujuvasti tarvitsemansa hoidon.

Koen onnistuneeni, kun asiakas saa helpotuksen esimerkiksi kipuun tai avun huimaukseen, ja pystyy toimimaan sen jälkeen itsenäisemmin. Joskus asiakas saa rauhallisen mielen keskustelun kautta. Huippuhetki on myös se, kun saan luotua luottamuksellisen suhteen omaisiin.

Minua motivoi tieto siitä, että työni sairaanhoitajana ei ole mitä tahansa työtä. Saan auttaa ihmisiä. Työlläni on syvempi tarkoitus.

Tanja Sikanen, sairaanhoitaja

Työkavereilta saa apua

Kotihoidon työ on ihmisten perustarpeista huolehtimista. Katson, että vanhukset saavat syömistä ja autan tarvittaessa pesuissa. Varmistan, että he ovat valmiita lähtemään päivätoimintaan tai harrastuskerhoon taksin tullessa. Teen myös yhteistyötä omaisten ja edunvalvojien kanssa.

Työvuoron aikana on 12–14 asiakaskäyntiä, mutta osa niistä tehdään samojen ihmisten luo. Saatan piipahtaa auttamaan esimerkiksi aamutoimissa ja pistäydyn uudestaan lounasaikaan.

Onnistumisen iloa koen, kun asiakkaat ovat kiitollisia saamastaan avusta. Tai kun teen hyvin työtehtävän, jota en ole tehnyt pitkään aikaan. Uusia tilanteita tulee vastaan toistuvasti, sillä lähihoitajan työ on kotihoidossa todella monipuolista ja vaihtelevaa.

Hain töihin Pieksämäen kotihoitoon, koska olin kuullut vain hyviä asioita työstä ja työporukasta. Tämä on itsenäistä työtä, jossa saa ja täytyy käyttää omaa maalaisjärkeä. Kukaan ei hengitä niskaan. Monista asioista voi itse päättää, miten ja missä järjestyksessä ne teen. Esimiehiltä ja työkavereilta saa apua tarvittaessa, ja joustoa on puolin ja toisin.

Jani Lattunen, lähihoitaja

Lemmikki tuo iloa ryhmäkotiin

Työskentelen lähihoitajana kotihoidon ryhmäkodissa. Perustyö on samanlaista arkisen tuen antamista kuin muutenkin kotihoidossa, mutta lisäksi teemme paljon asioita yhdessä ryhmäkodin asukkaiden kanssa.

Asukkaat osallistuvat keittiöpuuhiin esimerkiksi kattamalla pöytää tai viipaloimalla kurkkuja. Ruoka tulee kaupungin keskuskeittiöstä, mutta päiväkahvin ja iltapalan laitamme omin voimin. Tykkään järjestää tietovisoja, jumppatuokioita tai toivelauluhetkiä.

Aina välillä otan kääpiömäyräkoira Pepin mukaan töihin. Juttelimme tästä etukäteen asukkaiden kanssa, ja he pitivät ideaa hyvänä.

Lemmikki tuo iloa ja kodinomaista tunnelmaa. Moni vanhus on yksinäinen ja vailla kosketusta. Koira hyppää syliin, sitä voi silittää ja se nuolaisee poskea. Kun ihminen keskittyy eläimeen, ajatukset irtoavat hetkeksi omista huolista.

Parasta työssäni on se, että voin tehdä ihmisiä onnelliseksi. Ulkona kävely, juttuhetki tai koiran vierailu ovat isoja juttuja ikäihmisten arjessa. Parasta on nähdä hymy toisen ihmisen huulilla.

Haluan myös kehittyä työssäni ja etsiä uusia ammatillisia haasteita. Olen hakenut opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja odotan jo innolla opiskeluaikaa.

Ida-Maria Mäkynen, lähihoitaja

Miehiä arvostetaan alalla

Kotihoidon sairaanhoitajana katson aamulla läpi päivän työt ja iltavuoron jättämät viestit asiakkaiden voinnin muutoksesta. Jos päivä on väljempi, tarjoan apua tiimin lähihoitajille ruuhka-aikoihin. Myös yhteistyö lääkärien kanssa on tärkeää.

Koen onnistumisen iloa, kun näen asiakkaan terveydentilassa tai hoidossa kehityksen oikeaan suuntaan. Koen onnistuneeni myös silloin, kun saan asiakkaan iloiseksi.

Välillä työtehtäviä tulee samaan aikaan useita. On tärkeää osata miettiä, mikä on kaikkein kiireisimmin hoidettava asia ja mikä voi odottaa hetken.

Työtä saa tehdä itsenäisesti, ja aina saa tukea kollegoilta. Vuorovaikutus, keskustelu ja tutustuminen asiakkaisiin antaa paljon myös itselle. Jokainen käynti on merkityksellinen.

Kotihoidon työssä on mukana sopivasti kädentaitoja ja hyvää small talkia asiakkaiden kanssa. Se ei ole läheskään niin fyysistä, kuin mitä työ monilla miesvaltaisilla aloilla on. Työ on myös monipuolisempaa esimerkiksi rakennusalaan verrattuna. Suosittelen kokeilemaan! Miehiä arvostetaan alalla, ja ilmapiiri Pieksämäen kotihoidossa on tosi hyvä.

Juha Saikkonen, sairaanhoitaja

Kiva työyhteisö auttaa viihtymään

Työskentelen osa-aikaisesti kotihoidon toimistossa hoitajien työn tukena. Teen esimerkiksi hoitotarvike- ja vaippatilauksia sekä päivitän hoito- ja palvelusuunnitelmien muutokset asiakastietojärjestelmään. Pidän myös huolta siitä, että uudet kotihoidon asiakkaat näkyvät työnjakojärjestelmässä ja saavat sen myötä tarvitsemansa avun.

Varmistan, että varastossa on aina suojakäsineitä ja muita suojatarvikkeita, katetreja, avannehoitopusseja, laastareita, taitoksia ja sidetarpeita. Jos uuden asiakkaan hoitoon tarvitaan jotain harvemmin käytettyä tarviketta, pidän huolta, että niitä on saatavilla.

Tarkkailen varaston kokoa niin, ettei siellä seiso liikaa tavaroita eikä tule hukkaa. Katson myös, onko saatavilla laadultaan yhtä hyviä, mutta edullisempia tuotteita. Työni ansiosta hoitajilla jää enemmän aikaa varsinaiseen hoitotyöhön.

Meillä on tosi kiva työyhteisö. Se auttaa viihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen, kun ympärillä on mukava porukka.

Minna Haikonen, perushoitaja

Kurkista kotihoidon arkeen

Vapaus, itsenäinen työ ja ihanat asiakkaat saivat lähihoitaja Teemu Turusen tarttumaan kotihoidon työhön. Teemua haastattelee kotihoidon palveluja saava Eila Tirri.

 

Pieksämäen kotihoidon verkkosivut on tuotettu yhteistyössä Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä -hankkeen kanssa vuosina 2020–2021.