Palveluneuvonta ja ohjaus

Sähköinen yhteydenottokaavake

Esite: Palveluohjaus esite

Tiedote: Iäkkään henkilön palvelutarpeesta ilmoittaminen
Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Ikäihmisten palveluopas 2022

Ikääntyneiden palvelujen myöntämisen perusteet 2022

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Perhehoidon ilmoitus


Miten yli 70-vuotias henkilö hoitaa kauppa-, ateria- ja apteekkiasioita?

Apua voi pyytää omaisilta, läheisiltä, naapureilta ym. Kauppakassin voi toimittaa esimerkiksi oven ulkopuolelle.

Asiointiapua voi pyytää myös muun muassa seuraavilta tahoilta:

Jos asiointiapu ei järjesty muiden toimesta, tulee kaupassa, apteekissa tai terveyskeskuksessa käyminen tehdä niin, että turvavälejä ja muita poikkeustilanteeseen liittyviä yleisiä ohjeistuksia noudatetaan (tilanne 20.3.2020).

Kaupungin tukipalvelujen asiakkaiden palvelut jatkuvat entisellään.


Palveluneuvonta ja ohjaus

Palveluneuvoja:
puh. 0400 855 793, pääsääntöisesti ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14 perusturva.palveluneuvonta@pieksamaki.fi
(yhteydenotot vain puhelimitse ja sähköpostitse toistaiseksi)
Palveluohjausyksikön esimies: puh. 040 642 9167 (ma-pe aamuisin ja päivisin)

Palveluneuvonta ja ohjaus (=linkki tiedotteeseen)