Tukea kotona asumiseen

(Paina ao. sanaa kaksi kertaa, toimii linkkinä asiaan)    

 

       *  Apuvälineet
       *  Apuvälineiden saatavuusperusteet apuvälineryhmittäin
       *  Asunnon muutostyöt
       *  Ohje ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden korjausavustukseen
           (pdf-lomake)

 

       *  Järjestö- ja yhdistystoiminta

 

       *  Kotihoito 
       *  Esite kotihoito
       *  Esite Peltokartano
     
       Palvelukeskusten hoitajavastaanotto
       *  Palveluseteli Palveluseteliopas      
       *  Tukipalvelut

Tukipalveluhakemus:
* Kuljetuspalveluhakemus  (= sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus)

 

     *  Rintama- ja sotaveteraanien kuntoutushakemus  (koneella täytettävä tai tulostettava lomake)
     *  Sotainvalidien kuntoutushakemus     
     *  Lottakuntoutuksen hakulomake ja hakeminen
     *  Yksityiset kotihoidon tukipalveluiden tuottajat 2020
     * Vanhusneuvosto