Apuvälineet

Apuvälineitä lainataan lyhyt- sekä pitkäaikaiskäyttöön perustellusta syystä. 

Apuvälineyksiköstä lainataan tarvittaessa liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä. Apuvälinetarpeen arviointia tehdään myös kotikäyntinä. Apuvälineiden lainaus ja palautus keskitetysti tiistaisin ja torstaisin klo 8.30-11.30, muuna  aikana sovitusti. Myös lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet  hoidetaan apuvälineyksikön kautta.

Apuvälineyksikkö sijaitsee terveyskeskuksen ja entisen sairaalan yhdyskäytävällä P-kerroksessa. Sisäänkäynti Tapparakadun puolelta terveyskeskuksen pääoven kautta.

Noudatamme apuvälineiden myöntämisessä valtakunnallisia apuvälineiden luovutusperusteita, ks.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162395/STM_2020_23_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y?sequence=1&isAllowed=y

Lisätietoja:
Apuvälineyksikkö / fysioterapeutti Mia Tarvainen, puh. 044 368 6865.
Huolto ja korjaus, puh. 044 799 5296.