Kriisipalvelut / kriisiryhmä

Mikäli olet tavalla tai toisella ollut osallisena järkyttävään tapahtumaan, saat yhteyden Pieksämäen kaupungin kriisiryhmään ensiapupoliklinikan kautta numerosta 015 788 4380 ja voit pyytää yhteydenottoa kriisiryhmältä. Kriisiryhmän työntekijä ottaa Sinuun yhteyttä saatuaan yhteystietosi.


Äkilliset järkyttävät tapahtumat

Elämässä saattaa joutua kohtaamaan järkyttäviä tilanteita. Äkillisinä traumaattisina kriiseinä pidetään tapahtumia, joihin ei ole voinut millään tavalla valmistautua ja jotka vaikutukseltaan ovat niin voimakkaita, että ne ainakin hetkellisesti murtavat ihmisen selviytymiskeinot. Esimerkiksi liikenneonnettomuudet, äkilliset kuolemantapaukset, itsemurhat, tulipalot, väkivallanteot ja läheltä piti -tilanteet ovat tällaisia tapahtumia. Näissä tilanteissa ihmisestä saattaa tuntua, ettei hän selviydy tilanteesta yksin tai omaisten avulla. Psyykkinen kärsimys vaikeuttaa tapahtuneen ymmärtämistä ja sen läpikäymistä.


Kriisiryhmän työ

Kriisiryhmän tarkoituksena on tarjota tukea tällaisessa tilanteessa. Tarkoituksena on tukea ja auttaa selviytymään ensijärkytyksen yli. Tiedon tapahtuneesta kriisiryhmä saa tavallisimmin viranomaisilta, esim. poliisilta, pelastushenkilöstöltä tai ensiavusta, jos avun tarvitsija antaa luvan ilmoittaa asiasta. Tämän jälkeen kriisiryhmän työntekijä ottaa puhelimitse yhteyttä avun tarvitsijaan.

Tavallisin työskentelymuoto on kriisi-istunto, johon kutsutaan apua halunneita asianosaisia. Kriisi-istuntoon kutsuttavista ihmisistä päätetään yhdessä kriisiapua halunneiden kanssa. Istunto järjetetään yleensä 2-3 vuorokauden kuluttua tapahtuneesta.

Varhaisen kriisityön tarkoituksena on auttaa äkillisen traumaattisen kriisin kokeneita ihmisiä. Tämän lisäksi pyritään heti työn alkuvaiheessa tarjoamaan lisätukea niille, jotka ovat tuen tarpeessa.

Raskaassa elämäntilanteessa on tärkeää pitää huolta itsestään. Myös läheisten ihmisten antaman tuen merkitys korostuu. Läheiset ihmiset voivat järkytyksen alkuvaiheessa toimia tärkeänä voimavarana ja tukena.