Mielenterveyspalvelut

Mielenterveystalo.fi on osa valtakunnallista Terveyskylä-kokonaisuutta.

https://www.mielenterveystalo.fi/

 

*****************************************************************************

Psykiatrian poliklinikka tarjoaa palveluja aikuisväestölle elämäntilannekriiseissä ja mielenterveysongelmissa. Kuntoutusyksikkö kuntouttaa pitkäaikaisen hoidon ja kriisitilanteissa lyhytaikaisen hoidon tarpeessa olevia henkilöitä.

Psykiatrian poliklinikka ja kuntoutustyöryhmä

Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki
puh. 015 788 4420

Avoinna ma-to klo 8-16.00, pe klo 8.00-14.00
Lääkäripäivystystä ei ole.

Henkilökunta koostuu ylilääkärijohtoisesta moniammatillisesta työryhmästä. Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut (alle 18-vuotiaat) ovat perheneuvolassa Tapparakatu 1-3, entisen sairaalan 3. kerros.

Psykiatrian poliklinikan palveluja ovat:
–  psykoterapeuttiset keskustelut
–  kriisikeskustelut
–  psykologiset ja psykiatriset tutkimukset
–  lääkehoito
–  ryhmätoiminnat

Hoitoon hakeutuminen
–  hoitoon hakeudutaan lääkärin tai hoitajan lähetteellä/yhteydenotolla,
kiireellisissä tapauksissa myös asiakkaan oman yhteydenoton kautta
–  lähetteetön ajanvaraus tapahtuu yhteydenotolla hoitajapäivystykseen arkisin klo 9-11.

Periaatteena on, että lievät/keskivaikeat häiriöt hoidetaan tai hoito aloitetaan perusterveydenhuollossa/työterveyshuollossa. Hoito jatkuu tarvittaessa psykiatrian poliklinikalla lähettävän tahon suosittamana. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Maksusitoumukset paikkakunnan palveluasumisen yksiköihin ja ohjattuun työtoimintaan myönnetään psykiatrian poliklinikalta.

Kuntoutusyksikkö

Toimii yhteisöhoidon periaatteella. Toiminnallisia ryhmiä ovat mm. käsityö-, puutyö-, taide-, liikunta- ja ruuanlaittoryhmät.

Kuntoutusohjaaja

Tehtävänä on mm. asiakkaan psykososiaalisen tilan selvittäminen yhdessä omaisten ja verkostojen kanssa. Tukee kuntoutujaa itsenäisessä asumisessa ja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa tämän tarvitsemat tukipalvelut.

Päihdepoliklinikka

Päihdepoliklinikan palvelut on tarkoitettu erilaisista riippuvuuksista kärsiville ihmisille sekä heidän läheisilleen. Hoidon piiriin kuuluvat alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvaiset henkilöt. Päihdepoliklinikan toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallistuminen hoidon suunnitteluun. Hoidossa painotetaan avohoidon menetelmiä ja asiakkaan sitoutumista itsensä hoitamiseen. Poliklinikalla työskentelee moniammatillinen työryhmä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Päihdepoliklinikalle voi ottaa yhteyttä soittamalla poliklinikan toimistoon tai tulemalla käymään päivystysaikana ma-pe klo 9-11.

Avoinna ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14.

Osoite: Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki, puh. 015 788 4420.

Päihdepoliklinikan palveluja ovat:
–  päivystysvastaanotto
–  keskusteluajat ajanvarauksella
–  hoidontarpeen arviointi
–  hoidon suunnittelu (myös laitoshoidon osalta)
–  kuntouttava avohoito, työmuotoina yksilö-, perhe- ja verkostotyö sekä ryhmät
–  lääkäripalvelut
–  työpaikan hoitoonohjaus
–  ajokorttiseuranta
–  ohjaus, neuvonta, konsultaatio
–  akupunktio
–  terveysneuvonta.


Terveysneuvontapiste VINKKI toimii Via-Dia-Pysäkin tiloissa Kirkkotie 3:ssa, sisäänkäynti Kirkkotien puolelta. 

Vinkki on auki tiistaisin klo 15-15.45. Vinkin palvelut on tarkoitettu huumeita käyttäville henkilöille ja heidän läheisilleen. Terveysneuvontapalvelut ovat ns. matalan kynnyksen palveluita eli ne ovat maksuttomia ja asiointi voi tapahtua nimettömänä.

Vinkin asiakkailla on mahdollisuus
–  vaihtaa käytetyt pistovälineet puhtaisiin
–  saada hepatiittirokotuksia
–  saada lähete nimettömänä laboratoriotesteihin
–  saada tietoa terveydenhoidosta, tartuntataudeista sekä hoitopaikoista ja hoitoonohjauksesta.

Laitoskuntoutus

Henkilö, joka haluaa ja tarvitsee laitoshoitomuotoista päihdekuntoutusta, ohjataan päihdepoliklinikalle. Yhteydenotot päivystysaikana päihdepoliklinikalle.

Asiakkaan kuntoutuksen tarve arvioidaan noin viiden hoitokäynnin aikana. Tilannearvioinnin perusteella laaditaan päihdepoliklinikan hoitotiimissä yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutussuunnitelma sisältää:
–  yhteenvedon asiakkaan päihteiden käytöstä ja päihderiippuvuuden asteesta
–  psyykkisestä ja fyysisestä terveydentilasta
–  sosiaalisesta tilanteesta
–  aikaisemmista hoidoista ja hoitoyrityksistä
–  kuntoutuksen tavoitteet sekä hoitosuunnitelman ja kuntoutumisen arvioinnin.

Ylilääkäri tekee päätöksen asiakkaan maksusitoumuksesta kuntoutussuunnitelman perusteella. Laitoskuntoutuspalvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

 

Huoltokoti Yläristin Pysäkin toiminta (asuntola + päiväkeskus) on päättynyt.
Samoissa tiloissa (Kirkkotie 3) ViaDia jatkaa päihteetöntä päivätoimintaa 2018 alkuvuodesta alkaen.

JALKAUTUVA PÄIHDETYÖ

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa samoissa tiloissa toimii jalkautuvan päihdetyön työryhmä. Tarkoituksena on tukea asiakkaan arkea yhdessä tavoitteellisesti, rinnalla kulkien. Ennalta suunnitellun asiakastyön lisäksi jalkautuvan työn työntekijät vastaavat myös äkillisiin päihdeasiantuntemusta vaativiin tilanteisiin esim. arviointikäynti kotihoidon/sos.toimen työparina tai päihdeasiakkaan osastokonsultaatio. Jalkautuvan päihdetyön tiimi vastaa myös kaupungin mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tarkoitetuista tukiasunnoista. Tukiasunnoista voi tiedostella jalkautuvan päihdetyön tiimistä.

Jalkautuvassa työssä autetaan asiakasta arjesta selviytymisessä ja toimitaan asiakkaan rinnalla palveluissa. Työntekijät käyvät asiakkaan kanssa keskusteluja omasta asenteesta ja tiedosta päihdeongelmaan liittyen ja auttavat asiakasta arvioimaan ongelmansa laajuutta. Tavoitteena on vähentää asiakkaiden retkahdusten määrää ja kestoa sekä tukea asiakasta samaan arjestaan hallitumpaa ja voimaantua hoitamaan itseään ja virallisia asioitaan palvelujärjestelmässä.

Jalkautuvan työn palveluja ovat:
–  keskusteluajat ajanvarauksella
–  hoidontarpeen arviointi
–  hoidon suunnittelu (myös laitoshoidon osalta)
–  kuntouttava avohoito, työmuotoina yksilö-, perhe- ja verkostotyö sekä ryhmät
–  lääkäripalvelut
–  työpaikan hoitoonohjaus
–  ajokorttiseuranta
–  ohjaus, neuvonta, konsultaatio
–  terveysneuvonta.

Jalkautuvan päihdetyön asiakkuuteen voi hakeutua Mielenterveys- ja päihdepäivystyksen kautta (ma-pe klo 9-11). Yhteistyötahot (esim. aikuissosiaalityö, perheiden palvelut, kuntouttava työtoiminta ym.) voivat olla suoraa yhteydessä jalkautuvan päihdetyön työntekijöihin Mielenterveys- ja päihdepoliklinikan toimiston kautta (puh. 015 788 4420).

 


 

Mielenterveystalo.fi -nettipalvelu laajeni Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle