Mielenterveyspalvelut

Mielenterveysvastaanotto tarjoaa palveluja aikuisväestölle elämäntilannekriiseissä ja mielenterveysongelmissa. Kuntoutusyksikkö kuntouttaa pitkäaikaisen hoidon ja kriisitilanteissa lyhytaikaisen hoidon tarpeessa olevia henkilöitä.

Mielenterveystalo.fi on osa valtakunnallista Terveyskylä-kokonaisuutta.


Mielenterveysvastaanotto, kotikuntoutus ja kuntoutustyöryhmä

Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki
puh. 015 788 4420
Avoinna ma-to klo 8-16.00, pe klo 8.00-14.00

Lääkäripäivystystä ei ole.

Henkilökunta koostuu lääkärijohtoisesta moniammatillisesta työryhmästä. Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut (alle 18-vuotiaat) ovat perheneuvolassa Tapparakatu 1-3, entisen sairaalan 3. kerros.


Mielenterveysvastaanoton palveluja ovat:

  • psykoterapeuttiset keskustelut
  • kriisikeskustelut
  • psykologiset ja psykiatriset tutkimukset
  • lääkehoito
  • ryhmätoiminnat

Hoitoon hakeutuminen

  • hoitoon hakeudutaan lääkärin tai hoitajan lähetteellä/yhteydenotolla, kiireellisissä tapauksissa myös asiakkaan oman yhteydenoton kautta
  • lähetteetön ajanvaraus tapahtuu yhteydenotolla mielenterveyspalveluihin arkisin klo 9-11. Muissa asioissa aukioloaikoina.

Periaatteena on, että lievät/keskivaikeat häiriöt hoidetaan tai hoito aloitetaan perusterveydenhuollossa/työterveyshuollossa. Hoito jatkuu tarvittaessa mielenterveysvastaanotolla lähettävän tahon suosittamana. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.


Kuntoutusyksikkö

Toimii yhteisöhoidon periaatteella. Toiminnallisia ryhmiä ovat mm. käsityö-, puutyö-, taide-, liikunta- ja ruuanlaittoryhmät.

Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaan arjessa selviytymistä kotona ja ennaltaehkäistä sairaalajaksoja. Kotikuntoutus toimii arkisin.

Kuntoutusohjaaja

Tehtävänä on mm. asiakkaan psykososiaalisen tilan selvittäminen yhdessä omaisten ja verkostojen kanssa. Tukee kuntoutujaa itsenäisessä asumisessa ja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa tämän tarvitsemat tukipalvelut.

Jalkautuva mielenterveystyö

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa samoissa tiloissa toimii jalkautuva työryhmä. Tarkoituksena on tukea asiakkaan arkea yhdessä tavoitteellisesti, rinnalla kulkien. Ennalta suunnitellun asiakastyön lisäksi jalkautuvan työn työntekijät vastaavat myös äkillisiin tilanteisiin esim. arviointikäynti kotihoidon/sos.toimen työparina.

Jalkautuvan asiakkuuteen voi hakeutua Mielenterveys- ja päihdepäivystyksen kautta (ma-pe klo 9-11). Yhteistyötahot (esim. aikuissosiaalityö, perheiden palvelut, kuntouttava työtoiminta ym.) voivat olla suoraa yhteydessä jalkautuvan työntekijöihin Mielenterveys- ja päihdepoliklinikan toimiston kautta (puh. 015 788 4420).