Päihdepalvelut

Päihdepoliklinikan palvelut on tarkoitettu erilaisista riippuvuuksista kärsiville ihmisille sekä heidän läheisilleen.

Päihdepoliklinikka
Hoidon piiriin kuuluvat alkoholi-, huume-, lääke- ja peliongelmaiset asiakkaat. Päihdepoliklinikan toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys, ja asiakkaan osallistuminen hoidon suunnitteluun. Hoidossa painotetaan avohoidon menetelmiä ja asiakkaan sitoutumista itsensä hoitamiseen.

Päihdepoliklinikalle voi ottaa yhteyttä soittamalla päihdepoliklinikan toimistoon tai tulemalla käymään päivystysaikana ma–pe klo 911. Päihdepoliklinikka on avoinna ma–to klo 816 ja pe klo 814.
Osoite Tapparakatu 13, 76100 Pieksämäki.
Puh. 015 788 4420.

Päihdepoliklinikan palveluita ovat:

 •      päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta
 •      yksilö-, pari- ja ryhmämuotoiset palvelut
 •      hoidontarpeen arviointi ja päihteiden käytön arviointi
 •      hoidon suunnittelu
 •      lääkäripalvelut
 •      työpaikan hoitoonohjaus
 •      ajokorttiseuranta
 •      ohjaus, neuvonta ja konsultaatio
 •      akupunktio
 •      terveysneuvonta
 •      opioidiriippuvaisten psykososiaalinen hoito
 •      kotikäynnit
 •      ennaltaehkäisevä päihdetyö.

Päihdepoliklinikalla työskentelevät: kaksi sairaanhoitajaa, päihdetyöntekijä, osa-aikainen lääkäri ja osa-aikainen osastonsihteeri. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Terveysneuvontapiste VINKKI toimii Via-Dia-Pysäkin tiloissa Kirkkotie 3:ssa, sisäänkäynti Kirkkotien puolelta. 

Terveysneuvontapiste Vinkki on avoinna joka tiistai klo 15–15.45.  Vinkin palvelut on tarkoitettu huumeita käyttäville henkilöille ja heidän läheisilleen. Vinkin palvelut ovat maksuttomia ja asiointi voi tapahtua nimettömänä.

Vinkin asiakkailla on mahdollisuus:

 •        vaihtaa käytetyt pistovälineet puhtaisiin
 •        saada hepatiittirokotuksia
 •        saada lähete nimettömänä laboratoriotesteihin.
 •        saada myös tietoa terveydenhoidosta, tartuntataudeista sekä hoitopaikoista ja hoitoonohjauksesta.

 

Huoltokoti Yläristin Pysäkin toiminta (asuntola + päiväkeskus) on päättynyt.
Samoissa tiloissa (Kirkkotie 3) ViaDia jatkaa päihteetöntä päivätoimintaa 2018 alkuvuodesta alkaen.

JALKAUTUVA PÄIHDETYÖ

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa samoissa tiloissa toimii jalkautuvan päihdetyön työryhmä. Tarkoituksena on tukea asiakkaan arkea yhdessä tavoitteellisesti, rinnalla kulkien. Ennalta suunnitellun asiakastyön lisäksi jalkautuvan työn työntekijät vastaavat myös äkillisiin päihdeasiantuntemusta vaativiin tilanteisiin esim. arviointikäynti kotihoidon/sos.toimen työparina tai päihdeasiakkaan osastokonsultaatio. Jalkautuvan päihdetyön tiimi vastaa myös kaupungin mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tarkoitetuista tukiasunnoista. Tukiasunnoista voi tiedostella jalkautuvan päihdetyön tiimistä.

Jalkautuvassa työssä autetaan asiakasta arjesta selviytymisessä ja toimitaan asiakkaan rinnalla palveluissa. Työntekijät käyvät asiakkaan kanssa keskusteluja omasta asenteesta ja tiedosta päihdeongelmaan liittyen ja auttavat asiakasta arvioimaan ongelmansa laajuutta. Tavoitteena on vähentää asiakkaiden retkahdusten määrää ja kestoa sekä tukea asiakasta samaan arjestaan hallitumpaa ja voimaantua hoitamaan itseään ja virallisia asioitaan palvelujärjestelmässä.

Jalkautuvan työn palveluja ovat:
–  keskusteluajat ajanvarauksella
–  hoidontarpeen arviointi
–  hoidon suunnittelu (myös laitoshoidon osalta)
–  kuntouttava avohoito, työmuotoina yksilö-, perhe- ja verkostotyö sekä ryhmät
–  lääkäripalvelut
–  työpaikan hoitoonohjaus
–  ajokorttiseuranta
–  ohjaus, neuvonta, konsultaatio
–  terveysneuvonta.

Jalkautuvan päihdetyön asiakkuuteen voi hakeutua Mielenterveys- ja päihdepäivystyksen kautta (ma-pe klo 9-11). Yhteistyötahot (esim. aikuissosiaalityö, perheiden palvelut, kuntouttava työtoiminta ym.) voivat olla suoraan yhteydessä jalkautuvan päihdetyön työntekijöihin Mielenterveys- ja päihdepoliklinikan toimiston kautta (puh. 015 788 4420).