Joukkotarkastukset

Vuosittain järjestettävät ikäryhmätarkastukset ja tutkimukset

 

Kohdunkaulan syövän seulonta eli PAPA-koe
30-, 35- 40-, 45-, 50-, 55-  ja 60-vuotiaille naisille
Kohdun kaulan syövän seulonnan lisäksi tarvittaessa tutkitaan rinnat ja opastetaan  rintojen omatoimiseen tarkkailuun. Osteoporoosikysely ja tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake tulevat tietyissä ikäryhmissä kutsun mukana kotiin, jolloin ne käydään tarvittaessa läpi terveydenhoitajan vastaanotolla. Käyntien aikana keskustellaan ja annetaan ohjeita mm. virtsankarkailusta, vaihdevuosioireista ja -hoidoista sekä seksuaali- ja parisuhdeasioista.

Rintasyöväen ennaltaehkäisy ja rintojen tutkimukset
Naisten yleisin syöpä on rintasyöpä,  johon noin joka 10. nainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa. Taudin  varhaisen toteamisen – omatarkkailun ja mammografiaseulontojen avulla – on useissa tutkimuksissa havaittu vähentävän erityisesti yli 50-vuotiaiden naisten  rintasyöpä -kuolleisuutta.

Eläkeikäisten terveystarkastukset
Neuvolasta kutsutaan vuosittain 70-vuotiaat vapaaehtoiseen terveystarkastukseen.  Terveystarkastuksen lisäksi kutsutuille annetaan ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa.
Tarkastuksen suorittaja: terveydenhoitaja, sijainti: ensiapupoliklinikan/kiirevastaanoton yläpuolella, toinen kerros (entinen 5 A).

80-vuotta täyttävien hyvinvointia edistävä ryhmätapaaminen
Pieksämäen kaupungin perusturva tarjoaa ennaltaehkäisevän ryhmätapaamisen sinä vuonna 80-vuotta täyttäville pieksämäkeläisille, jotka eivät ole säännöllisten kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Tapaamisen tarkoituksena on tukea ikääntyvien kotona asumista neuvonnan ja palveluohjauksen avulla. Tapaamiseen saa jokainen Pieksämäkeläinen henkilökohtaisen kutsukirjeen.