Perheneuvola

Perheneuvolapalvelu on lakisääteistä toimintaa, joka tarjoaa ammattiapua lasten, nuorten ja lapsiperheiden tueksi erilaisissa elämäntilanteissa.

PERHENEUVOLAN PALVELUT LAPSIPERHEILLE

Perheneuvolassa etsitään ratkaisuja huolenaiheisiin yhdessä perheen kanssa. Perheneuvolapalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia (vaitiolovelvollisuus) eikä lähetettä tarvita.

Yhteydenotot ja ajanvaraukset:
ma–pe klo 8 – 14 perhepalveluiden palveluohjauksen kautta puh. 0400 855627.

YHTEYSTIEDOT:
Käyntiosoite:  Tapparakatu 1-3 (entisen aluesairaalan 3. kerros)
Postiosoite:     PL 101, 76101 Pieksämäki
Puhelin:             015 788 2111 / vaihde
Faksi:                 015 788 2327
Sähköposti:    etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

PIEKSÄMÄEN PERHENEUVOLAN TOIMINTA-AJATUS:
Perheneuvola tarjoaa kasvatus- ja perheneuvontaa. Tavoitteena on luoda edellytykset lapsen turvallisille kasvuoloille sekä lisätä perheiden ja perheenjäsenten toimintakykyä ja psykososiaalista hyvinvointia. Työ on ennaltaehkäisevää sekä korjaavaa. Toimintaan kuuluu myös lasten ja nuorten psyykkisten oireiden arviointi ja hoito.

PERHENEUVOLAAN VOIT OTTAA YHTEYTTÄ KUN
–    olet huolissasi lapsen tai nuoren käyttäytymisestä ja kehityksestä
–    sinua huolestuttaa oma jaksamisesi äitinä tai isänä
–    sinulla on pulmia lasten kasvatuksessa tai perheasioissa
–    lapsellasi on pulmia puheen ja/tai kielen kehityksessä
–    lapsellasi on vaikeuksia päiväkodissa, koulussa tai kaveripiirissä
–    perhe on kohdannut menetyksiä tai vaikeita elämän muutoksia
–    parisuhteessasi on pulmia
–    perheessä harkitaan eroa
–    perheesi tarvitsee neuvoja ja tukea eron jälkeen
–    perheessäsi on koettu / koetaan perheväkivaltaa tai sen uhkaa.

PERHENEUVOLAN PALVELUT
–    neuvonta ja konsultaatio
–    lasten ja nuorten psykologiset tutkimukset
–    lasten ja nuorten tukikäynnit ja yksilöpsykoterapiat
–    vanhempien neuvonta ja tukeminen
–    perheneuvonta ja perheterapia
–    parisuhdeneuvonta ja -terapia
–    puheen ja kielen kehitykseen liittyvät tutkimukset ja puheterapia
–    avioeroon liittyvä perheasioiden sovittelu
–    perheohjaus
–    lähisuhdeväkivaltatyö/koko perheen auttaminen
–    ryhmätoiminnot.

PERHENEUVOLAN PALVELUT VIRANOMAISTAHOILLE
Perheneuvola toimii tarvittaessa verkostotyössä yhdessä eri viranomaisten kanssa sekä tarjoaa konsultaatiota erityisesti kasvatukseen, parisuhteeseen, lapsen ja vanhemman varhaiseen vuorovaikutukseen sekä lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.
Perheneuvolassa työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu 3 psykologia, 2 sosiaalityöntekijää, 2 puheterapeuttia, terveydenhoitaja, perhe-/pariterapeutti, toimistosihteeri sekä osa-aikainen lasten- ja nuortenpsykiatri.
Usealla työntekijällä on psykoterapiakoulutus.

Perheneuvolan työntekijät:

–  Tiina Hakkarainen, sosiaalikasvattaja, perhe- ja pariterapeutti
–  Saila Kallio, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti
–  Anni Ylönen, sosiaalityöntekijä
– Hanna Lyyra, psykologi
– Anne Mertala, sairaanhoitaja
– Jani Naukkarinen, sairaanhoitaja
– Eeva Turunen, sairaanhoitaja
–  Johanna Seppänen, psykologi
–  Venla Öster, puheterapeutti
–  Silva Järvinen, puheterapeutti
– Sanna Pesonen, toimintaterapeutti
– Milla Myllynen, toimintaterapeutti
–  Anne Tarvainen, toimistosihteeri
–  Erika Rannanheimo, perhepalveluiden ylilääkäri
–  perheiden palveluiden yksikön esimies Riitta Mentula puh. 040 3563981

Perheneuvontapalveluja hankitaan myös ostopalveluna Mikkelin seurakuntayhtymän ylläpitämästä perheasiain neuvottelukeskuksesta.
Mikkelin perheasiain neuvottelukeskuksen osoite on
Savilahdenkatu 20, 4. krs. 50100 Mikkeli
Yhteydenotot puhelimitse 0400 143 260.

Perheneuvolan esite