Perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta


PER
HETYÖ JA AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA

Perhetyö on tavoitteellista ammatillisen perheohjaajan tai perhetyöntekijän antamaa ohjausta, neuvontaa ja tukea perheelle. Perhetyöllä tarkoitetaan lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Pieksämäen kaupungissa työskentelee kuusi perheohjaajaa ja yksi perhetyöntekijä sekä yksi ammatillinen tukihenkilö. Yksi perheohjaajista tekee paljon myös ammatillista tukihenkilötyötä ja lisäksi yksi perheohjaajista työskentelee puolet työajasta terveydenhoitajana äitiysneuvolassa. Perheohjaajien toimesta tehdään kaikkien ensisynnyttäjien luokse kotikäynti 33 raskausviikolla.

Ammatillisen tukihenkilön tehtävänä on lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen, lapsen osallisuuden vahvistaminen hänelle tärkeissä ympäristöissä, lapsen äänen esille tuominen ja lapsen voimavarojen vahvistaminen

Työskentely perhetyössä ja ammatillisessa tukihenkilötyössä tapahtuu lapsen luonnollisissa verkostoissa yhteistyössä lapselle läheisten ihmisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Perhetyötä toteutetaan myös ohjatuissa vertaisryhmissä.

Ohjautuminen näiden palveluiden piiriin tapahtuu yleensä palvelutarpeen arvioinnin kautta (ks. Perheiden palvelut).

Perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta ovat suunnitelmallista työtä. Palvelu on määräaikaista ja perheelle maksutonta.

Perhetyön työntekijät:
–  Auvinen Anneli, perheohjaaja, puh. 040 480 9173
–  Ropponen Marjatta, perhetyöntekijä, puh. 044 588 2152
–  Sepponen Marjo, perheohjaaja, puh. 044 799 5599
–  Suhonen Päivi, perheohjaaja, puh. 044 588 3849
–  Frilander Tiina, perheohjaaja, puh. 044 588 3829.

Ammatilliset tukihenkilöt
–  Heikkonen Laura, perheohjaaja/ammatillinen tukihenkilö, puh. 044 588 2389
–  Tolonen Katri, ammatillinen tukihenkilö, puh. 040 653 1261.

sähköposti: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi