Puheterapia

Puheterapiapalveluja annetaan pääasiassa alle kouluikäisille lapsille perheneuvolassa ja varhaiskasvatuksessa.

Puheterapia on terapeuttista ja lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapeutin tehtävänä on arvioida ja kuntouttaa puheen, kielen tai kommunikaation ongelmia. Puheterapian työmuotoina ovat tutkimus, ohjaus ja neuvonta, konsultaatio sekä puheterapia.

Puheterapeutin vastaanotolle tullaan yleensä lastenneuvolan terveydenhoitajan, lääkärin tai päivähoitohenkilöstön ohjaamana. Asiakkaat voivat ottaa myös suoraan yhteyttä puheterapeuttiin.

Jonotusaika ensimmäiselle tutkimuskäynnille voi olla useita kuukausia.  Vanhempien osallistuminen ja omaisten ohjaus ja tukeminen on olennainen osa puheterapiaa. Puheterapia on maksutonta.

Puheterapeuttiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, jos:
–  2-vuotiaalla ei ole lainkaan tunnistettavia sanoja tai kontaktin saamisessa lapseen on selviä vaikeuksia
–  2,5-vuotiaalla on käytössään vain muutamia sanoja
–  3-vuotias ei käytä vielä pieniä lauseita
–  2,5-3-vuotias ei ymmärrä pieniä kehotuksia ja ohjeita
–  3,5-4-vuotiaan puhe on niin epäselvää, että vieraiden ihmisten on vaikea sitä ymmärtää
–  lapsi änkyttää
–  5-6-vuotiaalla lapsella on äännevirheitä (nämä lastenneuvolan kautta)
–  lähipiiri on huolestunut lapsen kielenkehityksestä jostain muusta syystä.

R-ÄÄNTEEN HARJOITTELUOHJEET JA -MATERIAALI

R-harjoitteluohjeet on tarkoitettu 5-6-vuotiaille pieksämäkeläisille lapsille, jotka ovat saaneet neuvolasta ohjeen aloittaa kotiharjoittelu. Kotiharjoittelun voi aloittaa, mikäli lapselta puuttuu R-äänne tai se on virheellinen. Jos lapsella on muita äännevirheitä tai kireä kielenjänne, ottakaa yhteys neuvolaan. Myös puheterapeutteja voi konsultoida puhelimitse.

R-äänteen harjoitteluohjeet
R-äänteen harjoittelumateriaali

PUHETERAPEUTTIEN YHTEYSTIEDOT

Riikka Härkönen
Varhaiskasvatuspalvelut
puh. 044 799 5694

Venla Öster
Pieksämäen perheneuvola
puh. 044 799 5340

Silva Järvinen
Pieksämäen perheneuvola
044 799 5629

Sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

Käyntiosoite:
Pieksämäen kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
2. kerros (entisen aluesairaalan tilat)
Tapparakatu 1-3
76100 Pieksämäki

Venlan ja Silvan postiosoite:
PL 101
76101 Pieksämäki

Riikan postiosoite:
Varhaiskasvatuspalvelut
PL 125
76101 Pieksämäki