Lomakkeet


ASIAKKAAN VALINNANVAPAUS LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA
Asiakkaan valinnanvapaus lääkärin vastaanotolla

 

ASIOINTI VASTAANOTON ASIAKASPALVELUTOIMISTOSSA
Asiointi vastaanoton asiakaspalvelutoimistossa Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa

 

KOTIKUNTALAIN LOMAKKEET
Hakemus palvelun saamiseksi
– lomaketta käytetään, kun pieksämäkeläinen haluaa hakeutua kotikuntalain mukaisesti toiseen kuntaan
* Sopimus kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelusta
– lomaketta käytetään, kun ulkokuntalainen haluaa kotikuntalain mukaisesti Pieksämäelle.

 

LOMAKKEET TIETOJEN PYYTÄMISEEN

Asiakas- ja potilastietojen pyytäminen
*    Omien asiakastietojen tilaus
*    Muiden kuin omien asiakastietojen pyyntö (perustelut ja valtakirja)
*   
Omien potilastietojen tilaus
*   
Muiden kuin omien potilastietojen pyyntö (perustelut ja valtakirja)
*    Vainajan tietojen pyyntö

Asiakas- ja potilastietorekisterien tarkastuspyynnöt
*    Asiakasrekisterin tarkastuspyyntö
*    Potilasrekisterin tarkastuspyyntö

Asiakas- ja potilastietojen korjaamispyynnöt
*    Asiakastietorekisterin korjaamista koskeva pyyntö
*    Potilastietorekisterin korjaamista koskeva pyyntö

Asiakas- ja potilastietorekisterien lokitietojen selvityspyynnöt
*    Asiakastietorekisterin lokitietojen selvityspyyntö
*    Potilastietorekisterin lokitietojen selvityspyyntö

 

TERVEYSASEMAN VAIHTOLOMAKE:
Terveysaseman vaihto

 

MAKSUSITOUMUSPYYNTÖ-/MAKSUSITOUMUSLOMAKE
Maksusitoumuspyyntö-/maksusitoumuslomake


MUISTUTUSLOMAKE
Muistutus tehdään vapaamuotoisella kirjeellä tai oheisella
muistutuslomakkeella


SUOSTUMUSLOMAKKEET
Suostumus puolesta asiointi
Puolesta asiointi – muutos- ja peruutuslomake
Valtuutus alle 12-vuotiaan puolesta asiointiin
Valtuutus 12-15 vuotiaan puolesta asiointiin
Valtuutus 15-18 vuotiaan puolesta asiointiin
Valtuutus yli 18-vuotiaan puolesta asiointiin


VAARATILANNEILMOITUS
Vaaratilanneilmoitus