Lomakkeet

Ohje chatin käyttäjälle
Ohje asiakkaalle etävastaanotosta


ASIAKKAAN VALINNANVAPAUS LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA
Asiakkaan valinnanvapaus lääkärin vastaanotolla

ASIOINTI VASTAANOTON ASIAKASPALVELUTOIMISTOSSA
Asiointi vastaanoton asiakaspalvelutoimistossa Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa


KOTIKUNTALAIN LOMAKKEET
Hakemus palvelun saamiseksi
– lomaketta käytetään, kun pieksämäkeläinen haluaa hakeutua kotikuntalain mukaisesti toiseen kuntaan
* Sopimus kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelusta
– lomaketta käytetään, kun ulkokuntalainen haluaa kotikuntalain mukaisesti Pieksämäelle.


LOMAKKEET TIETOJEN PYYTÄMISEEN

Asiakas- ja potilastietojen pyytäminen
*    Omien asiakastietojen tilaus
*    Muiden kuin omien asiakastietojen pyyntö (suostumus ja valtakirja)
*   
Asianosaisen tietopyyntö (asiakastiedot)
*   
Omien potilastietojen tilaus
*    
Muiden kuin omien potilastietojen pyyntö (suostumus ja valtakirja)
*    Asianosaisen tietopyyntö (potilastiedot)
*    Vainajan tietojen pyyntö

Asiakas- ja potilastietorekisterien tarkastuspyynnöt
*    Asiakasrekisterin tarkastuspyyntö
*    Potilasrekisterin tarkastuspyyntö

Asiakas- ja potilastietojen korjaamispyynnöt
*    Asiakastietorekisterin korjaamista koskeva pyyntö
*    Potilastietorekisterin korjaamista koskeva pyyntö

Asiakas- ja potilastietorekisterien lokitietojen selvityspyynnöt
*    Asiakastietorekisterin lokitietojen selvityspyyntö
*    Potilastietorekisterin lokitietojen selvityspyyntö


TERVEYSASEMAN VAIHTOLOMAKE:
Terveysaseman vaihto


SOSIAALIHUOLLON LOMAKKEET

Hakemuslomakkeet
Iäkkäiden palvelujen hakemus – Ennen tulostusta koneella täytettävä versio
Iäkkäiden palvelujen hakemus – Tulostettava versio
Lapsiperheiden palvelujen hakemus – Ennen tulostusta koneella täytettävä versio
Lapsiperheiden palvelujen hakemus – Tulostettava versio
Työikäisten palvelujen hakemus – Ennen tulostusta koneella täytettävä versio
Työikäisten palvelujen hakemus – Tulostettava versio
Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus
Vammaispalveluhakemus – Ennen tulostusta koneella täytettävä versio
Vammaispalveluhakemus – Tulostettava versio

Ilmoituslomakkeet
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta
Lastensuojeluilmoitus
Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Muut lomakkeet
Sosiaalihuollon valtakirja – Ennen tulostusta koneella täytettävä versio
Sosiaalihuollon valtakirja – Tulostettava versio
Suostumus tietojen luovuttamiseen ja vastaanottamiseen – Ennen tulostusta koneella täytettävä versio
Suostumus tietojen luovuttamiseen ja vastaanottamiseen – Tulostettava versio


MAKSUSITOUMUSPYYNTÖ-/MAKSUSITOUMUSLOMAKE
Maksusitoumuspyyntö-/maksusitoumuslomake
Maksusitoumuspyyntö – henkilökohtainen apuväline (esim. peruukki)


MUISTUTUSLOMAKE
Muistutus tehdään vapaamuotoisella kirjeellä tai oheisella muistutuslomakkeella


SUOSTUMUSLOMAKKEET
Suostumus puolesta asiointi
Puolesta asiointi – muutos- ja peruutuslomake
Valtuutus alle 12-vuotiaan puolesta asiointiin
Valtuutus 12-15 vuotiaan puolesta asiointiin
Valtuutus 15-18 vuotiaan puolesta asiointiin
Valtuutus yli 18-vuotiaan puolesta asiointiin


VAARATILANNEILMOITUS
Vaaratilanneilmoitus