Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain. Tavoitteena on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, perheen omien voimavarojen avulla, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (SHL 1301/2014) mukaista palvelua ja Pieksämäen perusturvalautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti maksutonta. Lapsiperheiden kotipalvelu on pääsääntöisesti lyhytaikainen palvelu (max. 4 kuukautta). Palvelu voi tapahtua perheen kotona ja/tai lapsiperheiden kotipalvelun järjestämässä lapsiparkissa MLL:n perhekahvila Hermannin tiloissa os. Savontie 40. Palvelusta sovitaan yksilöllisesti perheen kanssa.

Palvelutarpeen arviointi pyritään tekemään ennen palvelun aloittamista. Äkillisissä ja/tai lyhyt kestoisissa (alle 5 kertaa käyntejä) lapsiperheiden kotipalvelu voidaan aloittaa ilman arviointia. Viimeistään viiden käyntikerran jälkeen palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä perheen kanssa. Arvioinnissa pohditaan millainen apu palvelisi perhettä parhaiten. Arvioija kertoo paikallisista lapsiperheiden palveluista ja niiden eri mahdollisuuksista perheelle.

Lapsiperheiden palveluja voi hakea uudella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen voi tulostaa alla olevasta linkistä. Tulostettuja hakemuslomakkeita saa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen aulasta sosiaalitoimiston oven edustalta.

Lapsiperheiden palvelujen hakemus – ennen tulostusta koneella täytettävä versio
Lapsiperheiden palvelujen hakemus – tulostettava versio

Tulostettujen hakemusten toimitus:

Postitse:
Pieksämäen kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Perheiden palvelut
PL 101
76101 PIEKSÄMÄKI

Perille toimitettuna:
Postilaatikko Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tuulikaapissa
(heti pääovesta oikealla, ovet avoinna klo 19.00 saakka)


Lapsiperheiden kotipalvelu myönnetään
– vanhemman sairastuminen tai vammautuminen
– raskauden ja synnytyksen liittyvät tilanteet (esim. suurperhe, lapsen sairaus tai vamma)
– äkillinen elämänmuutos perheessä
– vanhemman uupumus
– lapsen sairaus tai vamma
– välttämätön asiointi esim. sairaala- tai terapiakäynti
– perheen arkirutiinien sujuvuuden vahvistaminen.

Kotipalvelua ei myönnetä
– pitkäkestoiseen lastenhoitoon
– pelkkään siivoukseen
– äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
– kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastusten vuoksi.


Uudet yhteydenotot / hakemukset sosiaaliohjaajien kautta puhelimitse
(tiistaista perjantaihin klo 9.00-10.00)

sosiaaliohjaaja Tarja Winter, puh. 044 588 2373
sosiaaliohjaaja Eija Määttänen, puh. 044 588 3457.

Työntekijät
Hämäläinen Kati, lähihoitaja
Manninen Jenni, lähihoitaja

Yksikön esimies Marja-Riitta Savolahti, puh. 040 549 5520.