Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain. Tavoitteena on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, perheen omien voimavarojen avulla, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (SHL 1301/2014) mukaista palvelua ja Pieksämäen perusturvalautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti maksutonta. Lapsiperheiden kotipalvelu on pääsääntöisesti lyhytaikainen palvelu (max. 4 kuukautta). Palvelu voi tapahtua perheen kotona ja/tai lapsiperheiden kotipalvelun järjestämässä lapsiparkissa perheiden talolla (Kalevalankatu 38). Palvelusta sovitaan yksilöllisesti perheen kanssa.

Palvelutarpeen arviointi pyritään tekemään ennen palvelun aloittamista. Äkillisissä ja/tai lyhyt kestoisissa (alle 5 kertaa käyntejä) lapsiperheiden kotipalvelu voidaan aloittaa ilman arviointia. Viimeistään viiden käyntikerran jälkeen palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä perheen kanssa. Arvioinnissa pohditaan millainen apu palvelisi perhettä parhaiten. Arvioija kertoo paikallisista lapsiperheiden palveluista ja niiden eri mahdollisuuksista perheelle.

Lapsiperheiden kotipalvelu myönnetään:
– vanhemman sairastuminen tai vammautuminen
– raskauden ja synnytyksen liittyvät tilanteet (esim. suurperhe, lapsen sairaus tai vamma)
– äkillinen elämänmuutos perheessä
– vanhemman uupumus
– lapsen sairaus tai vamma
– välttämätön asiointi esim. sairaala- tai terapiakäynti
– perheen arkirutiinien sujuvuuden vahvistaminen.

Kotipalvelua ei myönnetä:
– pitkäkestoiseen lastenhoitoon
– pelkkään siivoukseen
– äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
– kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastusten vuoksi.

Lapsiperheiden palvelujen hakemus

Lapsiperheiden kotipalvelun puh. 040 185 7820. Soittoihin vastataan ma-to klo 8-9.
Muina aikoina voi jättää yhteystiedot vastaajaan. Yhteyttä voi ottaa myös tekstiviestillä tai sähköpostilla lapsiperheidenkotipalvelu@pieksamaki.fi
Otamme yhteyttä mahdollisimman pian, viimeistään 3:n arkipäivän kuluessa.

Työntekijät:
Hämäläinen Kati, kodinhoitaja
Manninen Jenni, lähihoitaja
Määttänen Eija, lähihoitaja.

Vs. johtava sosiaalihuollon viranhaltija, yksikön esimies Marja Pulkkinen, puh. 040 356 3981.