Yleiset perhepalvelut ja lastensuojelu

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lisäksi tavoitteena on tukea lapsen vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään.

Lapsi- ja perhesosiaalityössä perheiden palveluissa työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Työ on muutosta tukevaa työtä ja se tapahtuu yhteistyössä yksilöiden, perheiden ja yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa yksilöiden ja perheiden omaa osallisuutta ja voimavaroja. Sosiaalihuoltolain mukaisilla yleisillä palveluilla pyritään varhaiseen tukemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Näitä palveluita ovat esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu, ammatillinen tukihenkilötoiminta ja tukiperhepalvelu. Palveluita haetaan lapsiperheiden palvelujen hakemuksella. Lastensuojelutyö on korjaavaa, vahvasti muutokseen pyrkivää työtä. Lastensuojelulain mukaisia palveluita ovat esimerkiksi tehostettu perhetyö, perhekuntoutus, sijaishuolto ja jälkihuolto.

Huolen herätessä kuka tahansa voi ilmaista huolensa lapsesta, joka saattaa tarvita apua tai tukea. Huolta voi herättää esimerkiksi lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet, perheen päihteiden käyttö tai väkivalta. Sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki velvoittavat laajasti eri viranomaistahoja tekemään ilmoituksen salassapitosäännösten estämättä. Mahdollisuuksien mukaan sosiaalihuoltoon ollaan yhteydessä lapsen/perheen suostumuksella tai yhdessä heidän kanssaan. Jos suostumusta ei saada, yksityishenkilö voi tehdä myös nimettömän ilmoituksen. Sosiaalihuoltoon voi ottaa yhteyttä itsekin, jos esim. lapsen tilanne aiheuttaa huolta tai kaipaa tukea kasvatuksellisiin asioihin. Huolta voivat aiheuttaa myös kuormittava elämäntilanne, arkeen liittyvät haasteet, taloudelliset vaikeudet ja jaksaminen vanhempana. Ilmoituksen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua lapselle ja perheelle voidaan tarjota. Pieksämäkeläisiä koskevat ilmoitukset toimitetaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskukselle ja muita koskevat ilmoitukset henkilön kotikuntaan.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta
Lastensuojeluilmoitus

Lapsiperheiden palvelujen hakemus

Kun lapsen tilanne vaatii kiireellistä arviointia,
soita yleiseen hätänumeroon 112 tai
virka-aikana ma-pe klo 8.00-16.00 sosiaalipäivystykseen, puh. 0400 855 793 ja
virka-ajan ulkopuolella pe klo 16.00 – ma klo 8.00, puh. 044 7942 394.


Yhteystiedot


Sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperhesosiaalityö
(uudet yhteydenotot/ilmoitukset, palvelutarpeen arvioinnit, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut)

Uudet yhteydenotot seuraavasti lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan:

A-Kor
sosiaaliohjaaja Tarja Winter, puh. 044 588 2373
sosiaalityöntekijä Aino-Iita Kamula, puh. 044 588 2307

Kos-Ö
sosiaaliohjaaja Helimaija Kiviluoto, puh. 044 588 3457
sosiaalityöntekijä Nina Järveläinen, puh. 044 799 5623

Lastensuojelun avohuolto

sosiaalityöntekijä Nea Nyyssönen, puh. 044 388 3302
sosiaalityöntekijä Maiju Kallio, puh. 044 588 2309

Lastensuojelun sijaishuolto

sosiaalityöntekijä Mia Lindi, puh. 044 088 2302
sosiaalityöntekijä Tiina Kettunen, puh. 040 183 7688.

Johtava sosiaalityöntekijä

Riitta Mentula, puh. 040 356 3981