Yleiset perhepalvelut ja lastensuojelu

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lisäksi tavoitteena on tukea lapsen vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään.

Lapsi- ja perhesosiaalityössä perheiden palveluissa työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Työ on muutosta tukevaa työtä ja se tapahtuu yhteistyössä yksilöiden, perheiden ja yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa yksilöiden ja perheiden omaa osallisuutta ja voimavaroja. Sosiaalihuoltolain mukaisilla yleisillä palveluilla pyritään varhaiseen tukemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Näitä palveluita ovat esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu, ammatillinen tukihenkilötoiminta ja tukiperhepalvelu. Palveluita haetaan lapsiperheiden palvelujen hakemuksella. Lastensuojelutyö on korjaavaa, vahvasti muutokseen pyrkivää työtä. Lastensuojelulain mukaisia palveluita ovat esimerkiksi tehostettu perhetyö, perhekuntoutus, sijaishuolto ja jälkihuolto.

Huolen herätessä kuka tahansa voi ilmaista huolensa lapsesta, joka saattaa tarvita apua tai tukea. Huolta voi herättää esimerkiksi lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet, perheen päihteiden käyttö tai väkivalta. Sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki velvoittavat laajasti eri viranomaistahoja tekemään ilmoituksen salassapitosäännösten estämättä. Mahdollisuuksien mukaan sosiaalihuoltoon ollaan yhteydessä lapsen/perheen suostumuksella tai yhdessä heidän kanssaan. Jos suostumusta ei saada, yksityishenkilö voi tehdä myös nimettömän ilmoituksen. Sosiaalihuoltoon voi ottaa yhteyttä itsekin, jos esim. lapsen tilanne aiheuttaa huolta tai kaipaa tukea kasvatuksellisiin asioihin. Huolta voivat aiheuttaa myös kuormittava elämäntilanne, arkeen liittyvät haasteet, taloudelliset vaikeudet ja jaksaminen vanhempana. Ilmoituksen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua lapselle ja perheelle voidaan tarjota. Pieksämäkeläisiä koskevat ilmoitukset toimitetaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskukselle ja muita koskevat ilmoitukset henkilön kotikuntaan.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta
Lastensuojeluilmoitus

Lapsiperheiden palvelujen hakemus

Kun lapsen tilanne vaatii kiireellistä arviointia,
soita yleiseen hätänumeroon 112 tai
virka-aikana ma-pe klo 8.00-16.00 sosiaalipäivystykseen, puh. 0400 855 793 ja
virka-ajan ulkopuolella pe klo 16.00 – ma klo 8.00, puh. 044 7942 394.

Yhteystiedot
Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien puhelinaika on tiistaista perjantaihin klo 9.00-10.00.

Uudet yhteydenotot / ilmoitukset
sosiaaliohjaaja Tarja Winter, puh. 044 588 2373
sosiaaliohjaaja Helimaija Kiviluoto, puh. 044 588 3457.

Sosiaalihuolto ja lastensuojelun avohuolto
Palvelutarpeen arvioinnit, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut sekä lastensuojelun avohuolto:
sosiaalityöntekijä Perttu Lång, puh. 044 588 2307
vs. sosiaalityöntekijä Sirpa Asikainen, puh. 044 799 5623.

Lastensuojelun sijaishuolto
Lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityö:
sosiaalityöntekijä Mia Lindi, puh. 044 088 2302
vs. sosiaalityöntekijä Tiina Kettunen, puh. 040 183 7688.

Johtava sosiaalityöntekijä vt. Greta Jauhijärvi, puh. 040 356 3981.