Osasto ja kotisairaala

PIEKSÄMÄEN PERUSTURVAN OSASTO- JA KOTISAIRAALAYKSIKKÖ

Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki. Pääterveysaseman 2. kerros.

Osasto
Hoitajat
1. käytävä, huoneet 6-12, puh. 044 368 6784
2. käytävä, huoneet 13-19, puh. 044 368 6842
3. käytävä, huoneet 20-27, puh. 044 799 5464
Osastosihteeri, puh. 040 085 5628.

Kotisairaala
puh. 044 368 6830, 044 588 3850

Yksikön esimies puh. 044 368 6860
Faksi 015 336 370

Pieksämäen perusturvan osasto- ja kotisairaalayksikkö on toiminnallinen ja joustava kokonaisuus sisältäen ympärivuorokautisen 27 paikkaisen perusterveydenhuollon tasoisen osastohoidon sekä kotisairaalan. Kotisairaala tuottaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai osastolla polikliinisesti.

Moniammatillisessa tiimissämme työskentelee 2-3 lääkäriä, 31 sairaanhoitajaa ja 7 lähihoitajaa, farmaseutti, 2 fysioterapeuttia, esimies ja sihteeri sekä laitoshuoltajia.

Yksikkömme toimii myös terveydenhuollon opiskelijoiden harjoittelupaikkana.

Kotiutukset ja jatkohoitopaikkaselvitykset teemme yhteistyössä palveluohjauksen kanssa.
Yhteydenotot palveluohjaukseen ja tukipalveluihin: vaihde 015 788 2111.

Asiakasmaksut:
osasto
48,90 e/vrk
22,50 e/vrk, jos maksukatto täyttynyt

kotisairaalan käyntimaksu
27,00 e/vrk

12,10 e/
käynti, pientoimenpide.

Vierailuaika osastolla on 13.00-18.30. Muista ajoista pyydetään sopimaan henkilökunnan kanssa.