Osasto ja kotisairaala

PIEKSÄMÄEN PERUSTURVAN OSASTO- JA KOTISAIRAALAYKSIKKÖ

1.1.2019 akuutti- ja kuntoutusosasto yhdistyivät ja samassa yhteydessä kotisairaala muutti osaston tiloihin
(pääterveysaseman 2. kerros).
Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki.

Osasto
Hoitajat
1. käytävä, huoneet 6-12, puh. 044 368 6784
2. käytävä, huoneet 13-19, puh. 044 368 6842
3. käytävä, huoneet 20-27, puh. 044 799 5464
Osastonsihteeri Leila Puukko, puh. 040 085 5628.

Kotisairaala
puh. 044 368 6830, 044 588 3850.
Yksikön esimies Pia Hietala, puh. 044 368 6860
Faksi 015 336 370

Pieksämäen perusturvan osasto- ja kotisairaalayksikkö muodostaa toiminnallisen ja joustavan kokonaisuuden, joka sisältää 27 potilaspaikkaisen ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon tasoisen osastohoidon sekä kotisairaalan, joka tuottaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai osastolla polikliinisesti.

Moniammatillisessa tiimissämme työskentelee 2-3 lääkäriä, 30 sairaanhoitajaa ja 6 lähihoitajaa, farmaseutti, 2 fysioterapeuttia, esimies ja sihteeri sekä laitoshuoltajia.

Yksikkömme toimii myös terveydenhuollon opiskelijoiden harjoittelupaikkana.

Kotiutukset ja jatkohoitopaikkaselvitykset teemme yhteistyössä palveluohjauksen kanssa.
Yhteydenotot palveluohjaukseen ja tukipalveluihin: vaihde 015 788 2111.

Asiakasmaksut:
osasto:
48,90 e/vrk
22,00 e/vrk, jos maksukatto täyttynyt

kotisairaalan käyntimaksu
27,00 e/vrk

12,10 e/
käynti, pientoimenpide.

Osastolla vierailuaika on 13.00-18.30. Muista ajoista pyydetään sopimaan henkilökunnan kanssa.