Sosiaalipäivystys

Virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen palvelut on tarkoitettu kaikenikäisille asiakasryhmille, jotka tarvitsevat kiireellistä hoivaa, turvaa ja apua erilaisissa kriisi- ja sosiaalisissa hätätilanteissa virka-aikana Pieksämäen alueella. Sosiaalinen hätätilanne on luonteeltaan välittömiä toimenpiteitä vaativaa työtä. Asia ei voi odottaa ilman vakavia seurauksia. Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä poliisin, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen ja hätäkeskuksen sekä tarpeen mukaan myös muiden toimijoiden kanssa (SHL 29 §).

Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat mm.
• äkilliset ja odottamattomat kriisitilanteet
• lähisuhdeväkivaltatilanteet
• lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitoa
• alaikäinen rikoksentekijänä tai päihtyneenä
• vanhusten/vammaisten kotona pärjäämisen arviointi akuutissa tilanteessa.
• akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (SHL 11 §)
• muut sosiaalisen hädän tilanteet.

VIRKA-AIKAINEN SOSIAALIPÄIVYSTYS
Pieksämäen virka-aikainen sosiaalipäivystys arkisin ma-pe klo 8-16
puh. 0400 855 793 tai 112

VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN SOSIAALIPÄIVYSTYS
Päivystysaika arkisin klo 16.00-08.00 ja viikonloppuisin pe klo 16.00 – ma klo 8.00
puh. 044 7942 394 tai 112

Kiireettömissä tilanteissa sosiaalihuollon ilmoituksen voi tehdä alla olevilla lomakkeilla
Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta
Lastensuojeluilmoitus