Kehitysvammapalvelut

Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisten palvelujen järjestäminen:

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä Kirsi Reinikainen, puh. 0400 129 001,
sähköposti: kirsi.reinikainen@pieksamaki.fi

Kehitysvammapalveluiden sosiaalityöntekijä Terttu Laitinen 015 788 4112, sähköposti: terttu.laitinen@pieksamaki.fi

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja ja alle 16-vuotiaat kehitysvammaiset, sosiaaliohjaaja Johanna Heiskanen, puh. 050 344 2609, sähköposti: johanna.katri.marjatta.heiskanen@pieksamaki.fi

Yli 16-vuotiaat kehitysvammaiset, sosiaaliohjaaja Aleksis Laurila, puh. 044 588 2312,
sähköposti: aleksis.laurila@pieksamaki.fi

Sosiaalityöntekijä ja –ohjaajat ovat parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 09.00–10.00.

Taksikorttiasiat, laskujen käsittely
Vammaispalvelun toimistosihteeri, Leena Palkeinen, puh. 0400 855 794.

Johtava sosiaalityöntekijä vt. Greta Jauhijärvi, puh. 040 356 3981.

 

KEHITYSVAMMAPALVELUT
Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata tarvittava hoito ja huolenpito. Erityishuoltolain mukaisia palveluja myönnetään, jos henkilö ei voi saada tarvitsemiaan palveluja muun lain nojalla. Erityishuoltona järjestetään mm.

  1. Kehitysvammaisten päivätoimintaa järjestetään ostopalveluna Vaalijalalta, Savon vammaisasuntosäätiöltä ja Coronaria Hoivapalvelut Oy:lta
  2. Työtoimintaa järjestetään avotyötoimintana ja tuettuna työnä kaupungin omissa työpisteissä ja erilaisissa yrityksissä sekä ostopalveluna.
  3. Asumispalvelut ostetaan Vaalijalan kuntayhtymältä ja muilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Perhehoitoa järjestetään toimeksiantosopimukseen perustuen.
  4. Laitoshoito, erityispoliklinikkapalvelut ja kuntoutusohjaus ostetaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksesta.

 

Pieksämäen vammaispoliittinen ohjelma 2016-2019