Kehitysvammapalvelut

Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisten palvelujen järjestäminen:

Tiimi 1-2: sosiaalityöntekijä Kirsi Reinikainen, puh. 0400 129 001
Tiimi 3 + kotona asuvat kehitysvammaiset, sosiaaliohjaaja Johanna Heiskanen, puh 050 344 2609
Laitoshoito, asumisyksiköt, perhehoito: vs. sosiaaliohjaaja Aleksis Laurila, puh. 044 588 2312
Sosiaaliohjaaja Tuula Laitinen, puh. 044 588 3831
Sosiaalityöntekijä Tiina Mustonen, puh 015 788 4117.

Sosiaalityöntekijä ja –ohjaajat ovat parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 09.00–10.00.


Taksikorttiasiat, laskujen käsittely
Vammaispalvelun toimistosihteeri, Leena Palkeinen, puh. 0400 855 794.

Yksikön esimies: puh. 040 652 4150.

 

Tiimit kaduittain (=linkki) Katuluettelo, josta tiimijako on katsottavissa.

KEHITYSVAMMAPALVELUT
Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata tarvittava hoito ja huolenpito. Erityishuoltolain mukaisia palveluja myönnetään, jos henkilö ei voi saada tarvitsemiaan palveluja muun lain nojalla. Erityishuoltona järjestetään mm.

  1. Kehitysvammaisten päivätoimintaa järjestetään ostopalveluna Vaalijalalta, Savon vammaisasuntosäätiöltä ja Coronaria Hoivapalvelut Oy:lta
  2. Työtoimintaa järjestetään avotyötoimintana ja tuettuna työnä kaupungin omissa työpisteissä ja erilaisissa yrityksissä sekä ostopalveluna.
  3. Asumispalvelut ostetaan Vaalijalan kuntayhtymältä ja muilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Perhehoitoa järjestetään toimeksiantosopimukseen perustuen.
  4. Laitoshoito, erityispoliklinikkapalvelut ja kuntoutusohjaus ostetaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksesta.

 

Pieksämäen vammaispoliittinen ohjelma 2016-2019