Kehitysvammapalvelut

Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisten palvelujen järjestäminen:

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä
Kirsi Reinikainen
puh. 0400 129 001,
kirsi.reinikainen@pieksamaki.fi

Vammaispalvelujen va. sosiaalityöntekijä
Erika Hokkanen
puh. 040 661 2695
erika.hokkanen@pieksamaki.fi

Sosiaaliohjaaja (vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja ja alle 16-vuotiaat kehitysvammaiset)
Johanna Heiskanen
puh. 050 344 2609
johanna.katri.marjatta.heiskanen@pieksamaki.fi

Sosiaaliohjaaja (yli 16-vuotiaat kehitysvammaiset)
Aleksis Laurila
puh. 044 588 2312,
aleksis.laurila@pieksamaki.fi

Johtava sosiaalityöntekijä
Suvi-Tuulia Seitsojoki
puh. 040 540 7950
suvi-tuulia.seitsojoki@pieksamaki.fi

Sosiaalityöntekijät ja –ohjaajat ovat parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 09.00–10.00.

Vammaispalvelun toimistosihteeri (taksikorttiasiat, laskujen käsittely)
Leena Palkeinen
puh. 0400 855 794.


Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata tarvittava hoito ja huolenpito. Erityishuoltolain mukaisia palveluja myönnetään, jos henkilö ei voi saada tarvitsemiaan palveluja muun lain nojalla. Erityishuoltona järjestetään mm.

  1. Kehitysvammaisten päivätoimintaa järjestetään ostopalveluna Vaalijalalta, Savon vammaisasuntosäätiöltä ja Coronaria Hoivapalvelut Oy:lta
  2. Työtoimintaa järjestetään avotyötoimintana ja tuettuna työnä kaupungin omissa työpisteissä ja erilaisissa yrityksissä sekä ostopalveluna.
  3. Asumispalvelut ostetaan Vaalijalan kuntayhtymältä ja muilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Perhehoitoa järjestetään toimeksiantosopimukseen perustuen.
  4. Laitoshoito, erityispoliklinikkapalvelut ja kuntoutusohjaus ostetaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksesta.

 

Pieksämäen vammaispoliittinen ohjelma 2016-2019