Vammaisneuvosto

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/87) 13 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri alueilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.

Vammaisneuvosto on yhteistyöelin, joka voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vammaisneuvostoon voi ottaa yhteyttä, mikäli on havainnut vammaisia henkilöitä koskevia asioita, joita haluaa vietävän eteenpäin.

Pieksämäen kaupungin vammaisneuvoston jäsenet 2019-

 

Vammaisneuvoston puheenjohtaja:
Markku Takkinen
taustayhteisö: Aivoliitto
puh. 050 575 9963
markku.takkinen@hotmail.com

Varapuheenjohtaja:
Mari Tamminen
taustayhteisö: Pieksämäen seudun sydänyhdistys

Jäsenet: 
Heidi Kesänen
taustayhteisö: Paiste Ry/Muistiyhdistys

Mirja Nyyssönen
taustayhteisö: Pieksämäen invalidit Ry.

Anne-Mari Tarvonen
taustayhteisö: Diabetesyhdistys ry

Marja-Liisa Jäppinen
taustayhteisö: Etelä-Savon näkövammaiset Ry.

Helena Saavalainen
taustayhteisö: Mikkelin seudun kehitysvammaisten tuki ry.

Sihteeri:
vs. sosiaaliohjaaja Aleksis Laurila, puh. 044 588 2312
Pieksämäen kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, vammaispalvelut
PL 101
76101 Pieksämäki

Vammaisneuvoston sähköpostiosoite on:
vammaisneuvosto@pieksamaki.fi

linkki: vammaisneuvoston toimintasääntö