NewTech

NewTech on Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen ja Joroisten yhteinen teknologia- ja energia-alan pk-yritysten kehittämishanke. Hankkeen päätoteuttajana on Navitas Yrityspalvelut ja osatoteuttajina Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen tarkoituksena on alueen kone- ja energiateknologian sekä niille palveluja tuottavien pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen ja tehokkaampi käyttöönotto sekä kansainvälistyminen ja kasvun lisääminen. Pyrimme myös osaltamme turvaamaan yrityksillemme osaavan työvoiman saatavuutta muun muassa tiiviillä yritys-oppilaitosyhteistyöllä sekä lisäämään henkilöstön osaamisen tasoa tasokkaiden koulutusten kautta.

Rahoittajina hankkeessa ovat Pohjois-Savon Liitto (Euroopan aluekehitysrahasto) sekä alueen kunnat ja yritykset.

Yhteystiedot

Juha Mikkonen
Kenttäpäällikkö Pieksämäki
Puh. 040 769 2311
juha.mikkonen@navitas.fi

NewTech -hankkeen kotisivu