Uudistusta vuonna 2019! – Pieksämäen kaupungin perusturva

Hyvinvointia edistävät ryhmätapaamiset vuonna 2019

Pieksämäen kaupungin perusturva tarjoaa ennaltaehkäisevän ryhmätapaamisen 80 vuotta täyttäville pieksämäkeläisille, jotka eivät ole säännöllisten kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Tapaamisen tarkoituksena on tukea ikääntyvien kotona asumista neuvonnan ja palveluohjauksen avulla.
Ryhmätapaaminen korvaa aiempina vuosina tehtyjä kotikäyntejä 80 vuotta täyttäville.

Ryhmätapaamisia järjestetään kantakaupungin alueella, Virtasalmella, Jäppilässä sekä Naarajärvellä. Ryhmätapaamiset toteuttavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.
Vuonna 1939 syntyneitä ei säännöllisen kotihoidon palvelunpiirissä olevia kansalaisia lähestymme kirjeitse asian tiimoilta.

Ystävällisin terveisin

Ennaltaehkäisevän ryhmätapaamisen työryhmä

Lisätietoja saa palveluneuvoja Katja Manniselta, puh. 0400 855 793.