Varhainen tuki

KASVUN JA OPPIMISEN TUKI

Varhaisvuosien erityiskasvatuksen tavoitteena on mahdollisten oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja niiden kuntoutukseen liittyvät toimet. Tällä tuetaan lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämistä.

Kasvun ja oppimisen tukea annetaan kaikissa Pieksämäen kaupungin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja esiopetusryhmissä sekä yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Lapsi voi tarvita tukea kehityksensä eri osa-alueilla. Näitä ovat esimerkiksi kielen kehitys, tarkkaavuuden säätely sekä motoriset ja sosiaaliset taidot. Esiopetuksessa on käytössä kolmiportainen tuen malli. Tuki jakautuu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Pieksämäen kaupungin muissa varhaiskasvatuksen yksiköissä kiertävät konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat Leena Koivistoinen ja Paula Muhonen. He toimivat samanaikaisopettajina ryhmissä, ohjaavat pienryhmiä sekä työskentelevät yksilöllisesti lapsen kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työhön kuuluu varhaiskasvatushenkilöstön konsultointia sekä yhteistyötä vanhempien ja eri verkostojen kanssa.

Hiekanpään päiväkodissa toimivien esiopetusryhmien Otsolan ja Tiitiäisten erityisopetuksesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja Outi Lamberg.

 

KONSULTOIVAT VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAT

Leena Koivistoinen, p.044 588 2319 leena.koivistoinen@pieksamaki.fi 

Maaselän päiväkoti
Nenonpellon päiväkoti
Tahiniemen päiväkoti / Kaislat-ryhmä
Päiväkoti Harjun-Hali
Päiväkoti Sylvin-Syli
Päiväkoti Kätzlein
Ryhmäperhepäiväkoti Tilhi Virtasalmi
Naarajärven, Harjun ja Keskustan alueen perhepäivähoito

Paula Muhonen, 0400 855 757 paula.muhonen@pieksamaki.fi

Hiekanpään päiväkoti (ei Otsola ja Tiitiäiset)
Tahiniemen päiväkoti (ei Kaislat-ryhmä)
Kontiopuiston päiväkoti
Jäppilän päiväkoti Lammenkukka
Päiväkoti Männynkolo
Päiväkoti Villa Viikari
Tahiniemen ja Kontiopuiston alueen perhepäivähoito

 

PUHETERAPEUTTIEN YHTEYSTIEDOT

Riikka Härkönen
Varhaiskasvatuspalvelut
puh. 044 799 5694

riikka.harkonen@pieksamaki.fi

Venla Öster
Pieksämäen perheneuvola
puh. 044 799 5340

Sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

Käyntiosoite:
Pieksämäen kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
2. kerros (entisen aluesairaalan tilat)
Tapparakatu 1-3
76100 Pieksämäki

Venlan postiosoite:
PL 101
76101 Pieksämäki

Riikan postiosoite:
Varhaiskasvatuspalvelut
PL 125
76101 Pieksämäki

 

 

VARHAISKASVATUKSEN PERHETYÖ

Varhaiskasvatuksen perhetyö on palvelua kunnallisen varhaiskasvatuksen perheille. Perhetyöllä vahvistetaan perheiden arjen sujumista, vanhemmuutta ja kasvatusta. Perhetyön tavoitteet, sisältö ja kesto sovitaan kunkin perheen tarpeiden mukaan.

Perheohjaajan tavoitat varhaiskasvatuspaikkasi kautta tai ottamalla yhteyttä itse

– perheohjaaja Tuula Vauhkonen puh.044 799 5535