Varhainen tuki

ERITYISPÄIVÄHOITO
Varhaiskasvatuksen tavoite on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen.  Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tukitoimien lähtökohtana ovat vanhempien ja päivähoidon/esiopetuksen havainnot lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Havainnot kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan/esiopetussuunnitelmaan ja niiden pohjalta suunnitellaan yksilölliset tukitoimet.  Lapsen/ lasten tarvitseman tuen määrästä riippuen lapsiryhmää voidaan pienentää tai sijoittaa siihen lisähenkilökuntaa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat  tukevat varhaiskasvatuksen henkilöstöä  sekä lasten vanhempia kasvatustyössä. He osallistuvat lapsen tarvitseman tuen arviointiin, kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan yhteistyössä vanhempien, päivähoidon/esiopetuksen henkilökunnan sekä  muiden yhteistyökumppaneiden kanssa (neuvola, perheneuvola, terapeutit, alkuopetus). He työskentelevät alueensa varhaiskasvatusyksiköissä erikseen sovittavien aikataulujen mukaan.

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAT (VEO:T)
– Outi Lamberg – Hiekanpään päiväkoti Tiitiäisten ryhmä, puh. 044-7995400, outi.lamberg@pieksamaki.fi

– Leena Koivistoinen – Hiekanpään, Kontiopuiston päiväkodit, keskustan ja Kontiopuiston alueen perhepäivähoito, Kätzleinin ja Villa Viikarin esiopetusryhmät, Perheiden talo.  Puh.044-5882319, leena.koivistoinen@pieksamaki.fi

– Paula Hiltunen – Maaselän, Nenonpellon ja Tahiniemen päiväkodit, Naarajärven ja Harjun alueen perhepäivähoito, Harjun-Halin ja Sylvin-Sylin esiopetusryhmät, Tilhi-ryhmis Virtasalmella
puh. 0400-855757, paula.hiltunen@pieksamaki.fi, poissa toistaiseksi

PUHETERAPEUTTIEN YHTEYSTIEDOT

Riikka Härkönen
Varhaiskasvatuspalvelut
puh. 044 799 5694

Silja Ikonen
Pieksämäen perheneuvola
puh. 040 194 1876

Venla Öster (poissa toistaiseksi)
Pieksämäen perheneuvola
puh. 044 799 5340

Sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

Käyntiosoite:
Pieksämäen kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
2. kerros (entisen aluesairaalan tilat)
Tapparakatu 1-3
76100 Pieksämäki

Riikan postiosoite:
Varhaiskasvatuspalvelut
PL 125
76101 Pieksämäki

Siljan ja Venlan postiosoite:
PL 101
76101 Pieksämäki

 

VARHAISKASVATUKSEN PERHETYÖ

Varhaiskasvatuksen perhetyö on palvelua kunnallisen varhaiskasvatuksen perheille. Perhetyöllä vahvistetaan perheiden arjen sujumista, vanhemmuutta ja kasvatusta. Perhetyön tavoitteet, sisältö ja kesto sovitaan kunkin perheen tarpeiden mukaan.

Perheohjaajan tavoitat varhaiskasvatuspaikkasi kautta tai ottamalla yhteyttä itse

– perheohjaaja Tuula Vauhkonen puh.044 799 5535 tai varhaiskasvatuksen palveluesimies Anne Peltola puh.044-588 2299