Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Varhaiskasvatus on julkista, yhteiskunnan ylläpitämää, valvomaa ja tukemaa. Esiopetusta järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ja Jäppilän ja Virtasalmen kouluissa.

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lapselleen vaihtoehtoisesti joko kunnallinen varhaiskasvatuspaikka päiväkodista tai perhepäivähoidosta tai kotihoidon tuki kun nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Lisäksi on mahdollisuus yksityiseen varhaiskasvatukseen palvelusetelillä.

Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatuspalveluilla vastataan lapsen varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen tarpeisiin ja tuetaan perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa.

Varhaiskasvatusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa muodossa ja perheen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Vuoropäiväkoti palvelee perheitä, jotka tarvitsevat lapselleen työn tai opiskelun vuoksi ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa.

Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen linjaukset, toiminta-ajatus ja arvopohja sekä toteuttamisen keskeiset periaatteet.

Jokaiselle kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa myös lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma hoidon ja kasvatuksen tueksi.

Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Ohje ilmoitusvelvollisuudesta