Yksinyrittäjän tuen hakeminen

Yksinyrittäjän tuen hakeminen tapahtuu Pieksämäen kaupungin yrityspalveluiden kautta.

Yksinyrittäjätuki on tarkoitettu päätoimisesti yritystoimintaa harjoittavalle. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron (verollinen) yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.

Hakemuksen yhteydessä sinun täytyy tehdä lyhyt selvitys yrityksesi taloudellisesta tilasta ennen 31.12.2019 sekä 16.3.2020 jälkeen, yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

   • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Mikäli myyntituottojen lasku tapahtuu tai voidaan todentaa myöhemmin, on hakijan mahdollista hakea avustusta 30.9. saakka.
   • Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertaillaan edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen. Päätöksenteossa luotetaan yrittäjän hakemuslomakkeessa antamaan ilmoitukseen sekä hakemuksen yhteydessä lähetettyyn jäljennökseen kirjanpidosta ja/tai tiliotteesta tai kirjallisesti toimitettuun dokumenttiin, josta muulla tavoin ilmenee myyntituottojen lasku 30% tai enemmän.

Hakua varten täytetään hakulomake, jossa ovat seuraavat tiedot:

 • Hakijan perustiedot
 • Toiminnan kuvaus
 • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemuksen liitteet:

 1. Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
 2. Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 3. Verovelkatodistus. Jos yrittäjällä on verovelkaa, tarvitaan liitteeksi myös verottajan hyväksymä maksusuunnitelma.

Yrittäjä vakuuttaa hakiessa annetut tiedot oikeiksi. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita. Tarvittavia liitteitä yrittäjän kannattaa jo tiedustella tilitoimistoltaan hakua varten.

Hakemuksen liitteet voi nyt liittää suoraan hakemukseen. Jos kuitenkin olet tehnyt hakemuksen paperisena, liitteet toimitetaan erikseen skannattuina osoitteeseen kirjaamo@pieksamaki.fi tai kirjeitse osoitteeseen Pieksämäen kaupunki, kirjaamo, PL 125, 76101 Pieksämäki (liitteet voi jättää myös Latomon aulassa olevaan Pieksämäen kaupungin postilaatikkoon, kuoreen maininta ”Yksinyrittäjän tuen hakemuksen liitteet”).

Tuen hakeminen

Helpoin ja nopein tapa saattaa asiasi käsittelyyn on täyttää Pieksämäen kaupungin sähköinen hakulomake ja liittää siihen tarvittavat liitteet. Lomakkeesen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla.

Sähköinen hakulomake

Joidenkin selainohjelmien käytössä saattaa ilmetä ongelmia lomakkeen lähettämisessä. Suosittelemme käyttämään Firefox- tai Chrome-selainohjelmaa.

Pieksämäen yrityspalveluissa hakemuksen täyttämiseen liittyvissä asioissa neuvovat:

Yritysasiamies Susanna Luhtinen 040 647 5616, susanna.luhtinen@pieksamaki.fi
Yritysneuvoja Ritva Tissari-Ylönen 044 588 2215, ritva.tissari-ylonen@pieksamaki.fi

Voit täyttää myös paperisen hakulomakkeen ja palauttaa sen kaupungin kirjaamoon (käyntiosoite Kauppakatu 1, postilaatikko Latomon aulassa) tai lähettää hakemuksesi postitse osoitteella

Pieksämäen kaupunki, kirjaamo
PL 125
76101 PIEKSÄMÄKI

Siirry paperiseen hakulomakkeeseen tästä 

Hakemuksen ohje

Linkki sivulle Yksinyrittäjän korona-avustus

Huomioitavaa:
Mikäli koronapandemia ei vielä näy liiketoiminnassasi selkeästi eli 30 prosentin myyntitulonalentuma ei täyty, hae tukea myöhemmin. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka. Samoin, mikäli olet saanut kielteisen päätöksen edellä mainitusta syystä, voit hakea tukea myöhemmin uudelleen edellytysten täyttyessä.