Hae yksinyrittäjän tuki 30.9.2020 mennessä

Keväällä haettavaksi avatun Yksinyrittäjän tuen haku päättyy 30.9.2020. Kustannuksia voi hakea 31.8.2020 mennessä toteutuneen tilanteen perusteella. Yksinyrittäjän tuki haetaan Pieksämäen kaupungin yrityspalveluiden kautta.

Yksinyrittäjätuki on tarkoitettu päätoimisesti yritystoimintaa harjoittavalle yrittäjälle. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron verollisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.

Hakemuksen yhteydessä tehdään lyhyt selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta ennen 31.12.2019 sekä 16.3.2020 jälkeen. Tuen saamisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet vähintään 30 prosenttia koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

      • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat ovat 16.3.2020 jälkeen laskeneet yli 30 prosenttia. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa tuottoja vertaillaan edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen. Päätöksenteossa luotetaan yrittäjän hakemuslomakkeessa antamaan ilmoitukseen sekä hakemuksen yhteydessä lähetettyyn jäljennökseen kirjanpidosta ja/tai tiliotteesta tai kirjallisesti toimitettuun dokumenttiin, josta muulla tavoin ilmenee myyntituottojen vähintään 30%:n lasku.

Hakua varten täytetään hakulomake, jossa ovat seuraavat tiedot:

  • Hakijan perustiedot
  • Toiminnan kuvaus
  • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
  • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemuksen liitteet:

  1. Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
  2. Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
  3. Verovelkatodistus. Jos yrittäjällä on verovelkaa, tarvitaan liitteeksi myös verottajan hyväksymä maksusuunnitelma.

Yrittäjä vakuuttaa hakiessa annetut tiedot oikeiksi. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Hakemuksen liitteet voi liittää suoraan hakemukseen. Jos olet tehnyt hakemuksen paperisena, liitteet toimitetaan erikseen skannattuina sähköpostiin kirjaamo@pieksamaki.fi tai kirjeitse osoitteeseen Pieksämäen kaupunki, kirjaamo, PL 125, 76101 Pieksämäki (liitteet voi jättää myös Latomon aulassa olevaan Pieksämäen kaupungin postilaatikkoon, kuoreen maininta ”Yksinyrittäjän tuen hakemuksen liitteet”).

Tuen hakeminen

Täytä Pieksämäen kaupungin sähköinen hakulomake ja liitä siihen tarvittavat liitteet. Lomakkeeseen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla.

Sähköinen hakulomake

(Huom! Joidenkin selainohjelmien käytössä saattaa ilmetä ongelmia lomakkeen lähettämisessä. Suosittelemme käyttämään Firefox- tai Chrome-selainohjelmaa.)

Pieksämäen yrityspalveluissa hakemuksen täyttämiseen liittyvissä asioissa neuvovat:
Yritysasiamies Susanna Luhtinen 040 647 5616, susanna.luhtinen@pieksamaki.fi
Yritysneuvoja Ritva Tissari-Ylönen 044 588 2215, ritva.tissari-ylonen@pieksamaki.fi

Voit täyttää myös paperisen hakulomakkeen ja palauttaa sen kaupungin kirjaamoon (käyntiosoite Kauppakatu 1, postilaatikko Latomon aulassa) tai lähettää hakemuksesi postitse osoitteella

Pieksämäen kaupunki, kirjaamo
PL 125
76101 PIEKSÄMÄKI

Siirry paperiseen hakulomakkeeseen tästä 

Hakemuksen ohje

Linkki sivulle Yksinyrittäjän korona-avustus