Mikroyrityksenä maailmalle – Kasvukillan tapaaminen

Tapahtuman kotisivut

Mitä mikro-yrityksen viennin käynnistäminen vaatii? Luvassa yrittäjien kokemuksia kansainvälistymistä: JN Expert Oy:ssä yli 80% liikevaihdosta tulee viennistä, ja Hetki saunoilla on jälleenmyyjiä 10 eri maassa Euroopassa. Miten tällaisiin tulokseen voi päästä?

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Kasvukillan verkkotapaamiseen Teamsiin torstaina 30.5. klo 14-15.30.
Liity tapahtumaan tästä linkistä.


Kasvukillan tapaamisen alustava ohjelma:

14.00 Avaussanat

14.05-14.35 Kokemuksia kansainvälistymisestä – Case Hetki Finland (hetkisauna.com), Janne Oksanen, CEO/Founder Hetki Finland Oy LTD

Keskustelua ja kysymyksiä

14.45-15.15 Laadukkailla takuutuotteilla ja erinomaisella asiakaspalvelulla Savosta maailmalle case JN Quality Expert Oy, Johanna Nykänen, CEO JN Quality Expert Oy

Keskustelua ja kysymyksiä


Kasvukilta on vienti- ja kasvuyritysten ja näitä tukevien organisaatioiden avoin kokemustenvaihdon ja toisilta oppimisen verkosto Etelä-Savossa, johon ovat tervetulleita toimijat muiltakin alueilta. Kasvukiltaa luotsaavat Xamk, Miksei Mikkeli, Etelä-Savon kauppakamarin kv-ryhmä, Team Finland alueverkosto sekä Etelä-Savon yrittäjät.


Lisätiedot Kasvukillan aktivaattori Niko Arola, 040 5380961 tai niko.arola@xamk.fi

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia