Vaalit

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

 • kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat 2021)
 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2023)
 • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraava vuonna 2024)
 • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2024)

 

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalien siirtämisestä kesäkuun 13. päivään tehtiin poliittinen linjaus oikeusministerin ja eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden puoluesihteereiden kokouksessa 6.3.2021. Eduskunta päättää kuntavaalien siirrosta hallituksen esityksen pohjalta.

Kuntavaalien tärkeimmät päivämäärät:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
 • vaalipäivä: 13.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Ohjeet turvalliseen äänestämiseen sekä mahdollisen karanteenin aikana äänestämiseen löytyvät osoitteesta https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille. Käy tutustumassa ohjeisiin. Ohjeet toimitetaan myös ilmoitus äänioikeudesta -kirjeen mukana.

Äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat vaalipäivänä 13.6.2021

Äänestysalue 001 Keskusta A; Kulttuurikeskus Poleeni, Näyttelytila, Savontie 13

Äänestysalue 002 Keskusta B; Hiekanpään koulu, Huvilakatu 29

Äänestysalue 003 Kontiopuisto; Kontiopuiston koulu, Kuusitie 46

Äänestysalue 004 Läntinen; Kanttilan virastotalo, Vilhulantie 5

Äänestysalue 005 Jäppilä; Jäppilä-talo, Jäppilän Kirkkotie 14

Äänestysalue 006 Virtasalmi; Virtasalmen päiväkotikoulu, Koulutie 12

Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9.00-20.00 yhtäjaksoisesti.

Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.2021 – 8.6.2021

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat:

Kulttuurikeskus Poleeni, Näyttelytila Savontie 13, 76100 Pieksämäki

Ke 26.5. – pe 28.5.                     klo 09:00 – 18:00

La 29.5. – su 30.5.                      suljettu

Ma 31.5. – pe 4.6.                      klo 09:00 – 18:00

La 5.6. – su 6.6.                          suljettu

Ma 7.6. – ti 8.6.                          klo 09:00 – 18:00

 

Veturitori Tallikankaantie 3, 76100 Pieksämäki

Ke 26.5. – pe 28.5.                     klo 09:00 – 18:00

La 29.5. – su 30.5.                      klo 09:00 – 14:00

Ma 31.5. – pe 4.6.                      klo 09:00 – 18:00

La 5.6. – su 6.6.                          klo 09:00 – 14:00

Ma 7.6. – ti 8.6.                          klo 09:00 – 18:00

 

Kanttilan virastotalo Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi

Ke 26.5. – pe 28.5.                     klo 09:00 – 18:00

La 29.5.                                        suljettu

su 30.5.                                        klo 10:00 – 13:00

Ma 31.5. – pe 4.6.                      klo 09:00 – 18:00

La 5.6.                                          suljettu

su 6.6.                                          klo 10:00 – 13:00

Ma 7.6. – ti 8.6.                          klo 09:00 – 18:00

 

Äänestysbussi, Jäppilä-talo Jäppilän Kirkkotie 14, 77570 Jäppilä

Pe 28.5.                                       klo 09.00-12.30

Ma 31.5.                                      klo 14.00-18.00

Ti 1.6.                                           klo 09.00-12.30

Ke 2.6.                                          klo 14.00-18.00

To 3.6.                                          klo 09.00-12.00

Pe 4.6.                                          klo 14.00-18.00

Ma 7.6.                                        klo 09.00-12.00

Ti 8.6.                                           klo 14.00-18.00

 

Äänestysbussi, Virtasalmi Oijintalo Koulutie 12, 77330 Virtasalmi

Pe 28.5.                                       klo 14.00-18.00

Ma 31.5.                                      klo 09.00-12.00

Ti 1.6.                                           klo 14.00-18.00

Ke 2.6.                                          klo 09.00-12.30

To 3.6.                                          klo 14.00-18.00

Pe 4.6.                                          klo 09.00-12.30

Ma 7.6.                                        klo 14.00-18.00

Ti 8.6.                                           klo 09.00-12.00

Liikkuva ennakkoäänestyspaikka (äänestysbussi)

Ke 26.5.2021

09.00-09.30 Siikamäen entinen asema, Asemantie 1

10.00-10.30 Tihusniemi ilmoitustaulu, Tihusniementie 820

10.50-11.20 Hietakylä, ilmoitustaulu, Hietakyläntie 899

11.40-12.10 Kotamäki, Pekkojentie th., Kotamäentie 872

13.00-13.30 Haapakoski, seurantalo, Haapakoskentie 474

14.10-14.40 Mataramäentie 1529, Mataramäentie 1529

15.10-15.40 Vanaja, seurantalo, Vanajantie 1000

16.15-18.00 Naarajärven vankila, Linnatie 25

 

To 27.5.2021

09.00-09.30 Venetmäen entinen asema, Heinälammentie 408

10.00-10.30 Kylmämäki, maitolaituri, Venetmäentie 1643

11.00-11.30 Halkokummun entinen kauppa, Kangasniementie 1594

12.00-12.30 Niskamäen entinen kauppa, Etelä-Niskamäentie 2

13.30-14.00 Vehmaskylän entinen koulu, Vehmaskyläntie 420

14.15-14.45 Montolan entinen kauppa, Niittylammentie 13

15.00-15.30 Väisälän entinen kauppa, Väisälänkyläntie 644

15.40-16.10 Ankele, riihi, Ankeleentie 949

16.30-17.00 Hällinmäki, Eräkartano, Juvantie 673

17.30-18.00 Valkeamäki, Löytynlammen tiehaara, Valkeamäentie 280

 

Laitosäänestys

Laitosäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan erikseen määräämänä aikana ennakkoäänestyksen ajanjakson aikana.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnaksi. Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan äänestäjälle erikseen ilmoitettuna ennakkoäänestyksen ajanjaksoon sattuvana päivänä, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00 Pieksämäen kaupungin Latomon palvelupisteeseen (Kauppakatu 1) tai keskusvaalilautakunnalle postiosoitteella Pieksämäen kaupungin keskusvaalilautakunta, Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki. Ilmoittautumisia puhelimitse ottavat vastaan arkipäivisin klo 9 – 16 välisenä aikana Päivi Nykänen, puh. 044 5882 253 ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Jukka Savolainen, puh. 050 593 7110. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Henkilökorttia varten tarvitaan passivalokuva.

Oikeusministeriön vaalisivut

Tarkemmat tiedot vaaleista löydät oikeusministeriön vaalisivuilta, https://vaalit.fi/etusivu

Oikeusministeriön vaalisivuille on koottu tietoa yleisistä vaaleista, kansanäänestyksistä, puolueista sekä kansalaisten osallistumisesta yleensä. Sivuilla julkaistaan myös vaalien tulostiedot ja muuta vaaleihin liittyvää tilastotietoa.