Vaalit

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2023)
 • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraava vuonna 2024)
 • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2024)

Presidentinvaali 2024


Toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1.–6.2.2024.
Äänestäminen vaalipäivänä 11.2.2024 klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

Äänestysalueet ja vaalipäivän äänestyspaikat

Äänestysalue 001 Keskusta A; Kulttuurikeskus Poleeni, Näyttelytila, Savontie 13
Äänestysalue 002 Keskusta B; Hiekanpään koulu, Huvilakatu 29
Äänestysalue 003 Kontiopuisto; Kontiopuiston koulu, Kuusitie 46
Äänestysalue 004 Läntinen; Kanttilan virastotalo, Vilhulantie 5
Äänestysalue 005 Jäppilä; Jäppilä-talo, Jäppilän Kirkkotie 14
Äänestysalue 006 Virtasalmi; Virtasalmen kirjasto, Virastotie 3

Ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat äänestysalue 001 Keskustaan.


Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat

Ennakkoäänestysajat ovat:

Kulttuurikeskus Poleeni, Näyttelytila
Savontie 13, 76100 Pieksämäki

Ke 31.1. – pe 2.2. klo 9:00 – 18:00
La 3. – su 4.2. suljettu
Ma 5. – ti 6.2. klo 9:00 – 18:00

Prisma, eteisaula
Tallikankaantie 3, 76100 Pieksämäki

Ke 31.1. – pe 2.2. klo 9:00 – 18:00
La 3. – su 4.2. klo 9:00 – 14:00
Ma 5. – ti 6.2. klo 9:00 – 18:00

Kanttilan virastotalo
Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi

Ke 31.1. – pe 2.2. klo 9:00 – 18:00
La 3.2. suljettu
Su 4.2. klo 10:00 – 13:00
Ma 5. – ti 6.2. klo 9:00 – 18:00

Jäppilän ja Virtasalmen taajamat (kirjastoauto pihalla ja äänestäminen tapahtuu kirjastoautossa)
Jäppilä: Jäppilä-talo, Jäppilän kirkkotie 14

Pe 2.2.2024 09.00-12.30
Ma 5.2.2024 14.00-18.00
Ti 6.2.2024 09.00-12.30

Virtasalmi: Kirjasto, Virastotie 3

Pe 2.2. 14.00-18.00
Ma 5.2. 09.00-12.00
Ti 6.2. 14.00-18.00

Äänestysbussi kulkee ke 31. ja to 1.2. taajamareitit.

Ennakkoäänestys vaalibussissa Presidentinvaali 2024, 2. kierros
Ke 31.1.2024
09.00-09.30 Siikamäen entinen asema, Asemantie 1
10.00-10.30 Tihusniemi, ilmoitustaulu, Tihusniementie 820
10.50-11.20 Hietakylä, ilmoitustaulu, Hietakyläntie 899
11.40-12.10 Kotamäki, Pekkojentien th. Kotamäentie 872
13.00-13.30 Haapakoski, seurantalo, Haapakoskentie 474
14.10-14.40 Mataramäentie 1529, Mataramäentie 1529
15.10-15.40 Vanaja, seurantalo, Vanajantie 1000
16.15-18.00 Naarajärven vankila, Linnatie 25

To 1.2.2024
09.00-09.30 Venetmäen entinen asema, Heinälammentie 408
10.00-10.30 Kylmämäki, maitolaituri, Venetmäentie 1643
11.00-11.30 Halkokummun entinen kauppa, Kangasniementie 1594
12.00-12.30 Niskamäen entinen kauppa, Etelä-Niskamäentie 2
13.30-14.00 Vehmaskylän entinen koulu, Vehmaskyläntie 420
14.15-14.45 Montolan entinen kauppa, Niittylammentie 13
15.00-15.30 Väisälän entinen kauppa, Väisälänkyläntie 644
15.40-16.10 Ankele, riihi, Ankeleentie 949
16.30-17.00 Hällinmäki, Eräkartano, Juvantie 673
17.30-18.00 Valkeamäki, Löytynlammen th., Valkeamäentie 280


Laitosäänestys

Laitosäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan erikseen määräämänä aikana ennakkoäänestyksen ajanjakson aikana.


Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnaksi. Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan äänestäjälle erikseen ilmoitettuna ennakkoäänestyksen ajanjaksoon sattuvana päivänä, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16.00 Pieksämäen kaupungin Latomon palvelupisteeseen (Kauppakatu 1) tai keskusvaalilautakunnalle postiosoitteella Pieksämäen kaupungin keskusvaalilautakunta, Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki. Ilmoittautumisia puhelimitse ottavat vastaan arkipäivisin klo 9 – 16 välisenä aikana Päivi Nykänen, puh. 044 588 2253 ja Taru Tikkanen 040 652 3050. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Jos äänestäjä ilmoittautui ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei tällöin tarvitse enää erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Jos kuitenkin äänestäjä ei äänestä nyt ensimmäisessä vaalissa kotiäänestyksessä ja hän haluaa äänestää kotonaan toisessa vaalissa, hänen tulee ilmoittautua edellä kuvatulla tavalla viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen kello 16.00.


Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Henkilökorttia varten tarvitaan passivalokuva.


Oikeusministeriön vaalisivut

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on lisätietoa vaaleista.

Pieksämäki 2.1.2024
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI


Aikataulut vuoden 2024 presidentinvaalissa

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • aikaisintaan maanantaina 12.12.2022  Valitsijayhdistyksen kannattajakorttien allekirjoitusten kerääminen voidaan aloittaa
 • perjantai 28.7.2023  Vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen kampanja-aika alkaa
 • lauantai 28.10.2023  Ulkomaille tilattavien kirjeäänestysasiakirjojen tilauspalvelu avautuu
 • perjantai 8.12.2023  Äänioikeusrekisterin tiedot määräytyvät
 • viimeistään maanantaina 11.12.2023  Puolueen ja valitsijayhdistyksen ilmoitettava vaaliasiamiehensä nimi, henkilötunnus ja  yhteystiedot Helsingin vaalipiirilautakunnalle
 • viimeistään tiistaina 12.12.2023 ennen klo 16  Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnille
 • torstai 21.12.2023  Ehdokasasettelun vahvistaminen Helsingin vaalipiirilautakunnassa
 • viimeistään torstaina 4.1.2024  Äänioikeusilmoitukset lähetettävä
 • tiistai 16.1.2024  Äänioikeusrekisteri lainvoimainen
 • tiistai 16.1.2024 klo 16  Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy
 • keskiviikosta tiistaihin 17.–23.1.2024  Ennakkoäänestys kotimaassa
 • keskiviikosta lauantaihin 17.–20.1.2024  Ennakkoäänestys ulkomailla
 • sunnuntai 28.1.2024 klo 9–20  Vaalipäivän äänestys
 • tiistai 30.1.2024 Tuloksen vahvistaminen sekä joko a) valtioneuvosto toteaa, että yksi ehdokas on   saanut yli puolet annetuista äänistä ja tullut valituksi presidentiksi TAI b) oikeusministeriö toteaa, että kukaan ehdokkaista ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä ja että kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toimitetaan toinen vaali   sunnuntaina 11.2.2024

Mahdollinen toinen vaali

tiistai 30.1.2024 klo 16  Mahdollisen toisen vaalin (toisen kierroksen) kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy
keskiviikosta tiistaihin 31.1.–6.2.2024  Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys kotimaassa
keskiviikosta lauantaihin 31.1.–3.2.2024  Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys ulkomailla
sunnuntai 11.2.2024 klo 9–20  Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivän äänestys
keskiviikko 14.2.2024  Mahdollisen toisen vaalin tuloksen vahvistaminen