Neuvostot

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri alueilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto on yhteistyöelin, joka voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisneuvostoon voi ottaa yhteyttä, mikäli on havainnut vammaisia henkilöitä koskevia asioita, joita haluaa vietävän eteenpäin.

Vanhusneuvosto puolestaan ajaa vanhusten asioita, tekee aloitteita sekä esityksiä ja antaa lausuntoja niissä asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten elämään.