Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset

Pieksämäen kaupungin

Esityslistat ja pöytäkirjat – Tweb Pieksämäki

Viranhaltijapäätökset – Tweb Pieksämäki

Kuulutukset – Tweb Pieksämäki
Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa kunnan internetsivuilla. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset julkaistaan lisäksi perinteisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Latomossa, Kauppakatu 1. Avoimet virat kuulutetaan Kuntarekryssä. Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat pidetään nähtävillä Latomon palvelupisteessä tai kuulutuksessa erikseen mainitussa paikassa viraston aukioloaikoina.

Toimielinten, luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden haku

Rakennusvalvonnan julkipanot

Savo-Pielisen jätelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuuston kokousten videoinnit kaupungin Youtube-kanavalla