Kokousaikataulut

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALKUVUODEN 2022 KOKOUKSET

Pieksämäen kaupunginhallituksen kokouspaikka on Latomon kellarikerroksen kokoushuone (Holvi 1), Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki, ellei toisin päätetä. Kaupunginhallituksen siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön kokouksen kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin extranet-palvelimelle viisi päivää ennen kokousta ja julkaistaan Pieksämäen kaupungin Internet-sivuilla. Kokouspäivä on maanantai ja kokouksen aloittamisaika klo 15, ellei toisin sovita yksittäisen kokouksen osalta.

Kaupunginhallitus pitää alkuvuoden 2022 varsinaiset kokouksensa seuraavina päivinä:

24.1., 14.2., 7.3., 28.3., 25.4., 9.5., 30.5. ja 20.6.
Tarvittaessa kaupunginhallitus pitää ylimääräisiä kokouksia tai jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.
Poikkeukselliset kokousjärjestelyt ovat kuitenkin koronapandemiasta johtuen mahdollisia.

 

KAUPUNGINVALTUUSTON ALKUVUODEN 2022 KOKOUKSET

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Valtuuston alkuvuoden 2022 kokousajankohdat ovat:

21.2., 21.3., 2.5. ja 6.6.
jonka lisäksi pidetään valtuustoseminaareja tarvittaessa.

Valtuuston kokouspaikka on Kultturikeskus Poleeni, Savontie 13. Valtuuston kokouspäivä on maanantai ja kokoukset aloitetaan klo 18.
Poikkeukselliset kokousjärjestelyt ovat kuitenkin koronapandemiasta johtuen mahdollisia.

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSKÄYTÄNNÖT, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2022

Teknisen lautakunnan kokouspaikka on Kanttilasali, osoite Vilhulantie 5, Naarajärvi, ellei toisin päätetä. Teknisen lautakunnan kokouskutsu lähetetään kokousta edeltävänä torstaina teknisen lautakunnan jäsenille teknisen lautakunnan extranettiin ja erikseen pyydettäessä paperisena. Kokouspäivä on tiistai ja kokousten aloittamisaika klo 18.00.

Teknisen lautakunnan kokousajat vuonna 2022 ovat seuraavat:

13.1., 15.2., 22.3., 2.6., 13.9., 11.10., 15.11., ja 13.12.,
ellei asioiden käsittely muuta vaadi.

Poikkeukselliset kokousjärjestelyt ovat kuitenkin koronapandemiasta johtuen mahdollisia.

Teknisen lautakunnan paperinen pöytäkirja pidetään vuonna 2022 yleisesti nähtävänä Kanttilassa, teknisen toimen neuvonnassa, Vilhulantie 5, Naarajärvi siten, että kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

 

PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2022

Perusturvalautakunnan kokouspaikka tai sähköinen kokous ilmoitetaan kokouskutsussa. Esityslista lähetetään kokousta edeltävän viikon perjantaina.

Perusturvalautakunnan kokousajat v. 2022 ovat seuraavat:

30.3., 1.6. ja 19.10.

Lisäksi perusturvalautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia aina tarvittaessa.
Poikkeukselliset kokousjärjestelyt ovat kuitenkin koronapandemiasta johtuen mahdollisia.

Perusturvalautakunnan pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi ja pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen tai perusturvan hallinnossa kokousta seuraavana arkipäivänä. Perusturvalautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muiden kuin salassa pidettävien asioiden osalta siten, että kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

 

OPETUSLAUTAKUNNAN ALKUVUODEN 2022 KOKOUKSET

Opetuslautakunta pitää alkuvuoden 2022 kokoukset seuraavina päivinä:

12.1., 9.2., 16.3., 20.4. ja 8.6.
Kokoukset aloitetaan klo 17.

Tarvittaessa opetuslautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia tai, jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.

Pieksämäen kaupungin opetuslautakunnan kokouspaikkana on Latomon kellarikerroksen kokoushuone Holvi 1, Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki, ellei toisin päätetä. Opetuslautakunnan siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön kokouksen kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin Extranet-palvelimelle neljä päivää ennen kokousta ja julkaistaan Pieksämäen kaupungin Internet-sivuilla.
Poikkeukselliset kokousjärjestelyt ovat kuitenkin koronapandemiasta johtuen mahdollisia.

 

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN  ALKUVUODEN 2022 KOKOUKSET

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alkuvuoden 2022 kokoukset seuraavina päivinä:

10.2., 17.3. ja 2.6.
Kokoukset aloitetaan klo 17.

Tarvittaessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia tai, jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä. Kokouspaikkana käytetään Poleenin kokoustila Uinoa, jollei toisin päätetä. Kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin Extranet palvelimelle viisi päivää ennen kokousta.
Poikkeukselliset kokousjärjestelyt ovat kuitenkin koronapandemiasta johtuen mahdollisia.