Kokousaikataulut

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSKÄYTÄNNÖT, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2020

Pieksämäen kaupunginhallituksen kokouspaikka on Latomon kellarikerroksen kokoushuone (Holvi 1), Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki, ellei toisin päätetä. Kaupunginhallituksen siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön kokouksen kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin extranet palvelimelle viisi päivää ennen kokousta ja julkaistaan Pieksämäen kaupungin Internet-sivuilla. Kokouspäivä on maanantai ja kokouksen aloittamisaika klo 16, ellei toisin sovita yksittäisen kokouksen osalta.

Kaupunginhallitus pitää loppuvuoden 2020 varsinaiset kokouksensa seuraavina päivinä

17.8., 31.8., 21.9., 12.10., 2.11., 23.11. ja 8.12. (klo 15.00)

Tarvittaessa kaupunginhallitus pitää ylimääräisiä kokouksia tai jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.  Kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin extranet palvelimelle viisi päivää ennen kokousta. Kokouspäivä on maanantai ja kokoukset aloitetaan klo 16.00.

 

KAUPUNGINVALTUUSTON LOPPUVUODEN 2020 KOKOUKSET

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Valtuuston loppuvuoden 2020 kokousajankohdat ovat:

7.9., 9.11. ja 14.12.,
jonka lisäksi pidetään kaupunginhallituksen talousarvioseminaari 27.10. ja kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari 17.11.

Valtuuston kokouspäivä on maanantai ja kokoukset aloitetaan klo 18.
Valtuuston kokouspaikka on Kanttilasali, Vilhulantie 5.

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSKÄYTÄNNÖT, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2020

Teknisen lautakunnan kokouspaikka on Kanttila, kokoustila 3, osoite Vilhulantie 5, Naarajärvi, ellei toisin päätetä. Teknisen lautakunnan kokouskutsu lähetetään kokousta edeltävänä torstaina teknisen lautakunnan jäsenille teknisen lautakunnan extranettiin ja erikseen pyydettäessä paperisena.

Teknisen lautakunnan kokousajat vuonna 2020 ovat seuraavat:

12.2., 7.4., 19.5., 23.6., 15.9., 13.10., 10.11., ja 8.12.,  ellei asioiden käsittely muuta vaadi.

Kokousten aloitusajankohta on klo 18.00.

Kokoukset ovat tiistaisin, paitsi 12.2. kokous on keskiviikkona.

Teknisen lautakunnan paperinen pöytäkirja pidetään vuonna 2020 yleisesti nähtävänä Kanttilassa, teknisen toimen neuvonnassa, Vilhulantie 5, Naarajärvi siten, että kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

 

PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2020

Perusturvalautakunnan kokouspaikka on Latomon kokoushuone Holvi 1.  Esityslista lähetetään kokousta edeltävän viikon perjantaina.

Perusturvalautakunnan kokousajat vuonna 2020 ovat seuraavat:

21.1., 18.3., 29.4., 10.6., 16.9., 21.10. ja 9.12.

Lisäksi perusturvalautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia aina tarvittaessa.

Perusturvalautakunnan pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi ja pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen tai perusturvan hallinnossa kokousta seuraavana arkipäivänä tai mikäli se on pyhäpäivä, niin sitä seuraavana arkipäivänä. Perusturvalautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muiden kuin salassa pidettävien asioiden osalta siten, että kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

 

OPETUSLAUTAKUNNAN LOPPUVUODEN 2020 KOKOUKSET 

Opetuslautakunta pitää loppuvuoden 2020 kokouksensa seuraavina päivinä:

19.8., 23.9., 14.10., 18.11. ja 16.12.  Kokoukset aloitetaan kello 17.00.

Tarvittaessa opetuslautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia tai, jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.

Pieksämäen kaupungin opetuslautakunnan kokouspaikkana on Latomon kellarikerroksen kokoushuone Holvi 1, Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki, ellei toisin päätetä. Opetuslautakunnan siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön kokouksen kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin Extranet-palvelimelle neljä päivää ennen kokousta ja julkaistaan Pieksämäen kaupungin Internet-sivuilla.

 

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LOPPUVUODEN 2020 KOKOUKSET

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää pitää loppuvuoden 2020 kokouksensa seuraavina päivinä:

10.9., 15.10. ja 10.12.

Kokouspaikkana käytetään Latomon kellarikerroksen kokoushuonetta Holvi 1, jollei toisin päätetä. Kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin Extranet palvelimelle viisi päivää ennen kokousta. Kokousten alkamisaika on pääsääntöisesti klo 18.

Tarvittaessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia tai, jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.