Kokousaikataulut

Tälle sivulle on koottu kaupunginhallituksen, -valtuuston sekä lautakuntien kokousaikataulut.


Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus pitää alkuvuoden 2024 varsinaiset kokouksensa seuraavina päivinä:

22.1., 12.2., 4.3., 25.3., 15.4., 6.5., 27.5., 17.6.

Tarvittaessa kaupunginhallitus pitää ylimääräisiä kokouksia tai jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä. Kokouspaikkana käytetään Latomon kellarikerroksen kokoushuonetta Holvi 1, jollei toisin päätetä. Kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin extranet palvelimelle viisi päivää ennen kokousta. Kokouspäivä on maanantai ja kokoukset aloitetaan klo 15.30.


Kaupunginvaltuusto

Valtuusto pitää alkuvuoden 2024 kokouksensa seuraavina päivinä:

18.3 ja 3.6, jonka lisäksi pidetään valtuustoseminaareja tarvittaessa.

Valtuuston kokouspäivä on maanantai ja kokoukset aloitetaan klo 18. Valtuuston kokouspaikka on Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13.

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.


Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta pitää vuoden 2024 kokouksensa seuraavina päivinä:

18.1., 22.2., 21.3., 23.5., 13.6., 12.9., 17.10., 14.11., 12.12., ellei asioiden käsittely muuta vaadi.

Kokousten aloitusajankohta on klo 18.00. Kokoukset ovat pääosin torstaina. Teknisen lautakunnan kokouspaikka on Kanttila, iso sali, osoite Vilhulantie 5, Naarajärvi, ellei puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toisin päätä. Teknisen lautakunnan kokouskutsu lähetetään kokousta edeltävänä torstaina teknisen lautakunnan jäsenille teknisen lautakunnan extranettiin ja erikseen pyydettäessä paperisena.

Teknisen lautakunnan paperinen pöytäkirja pidetään vuonna 2024 yleisesti nähtävänä Kanttilassa, teknisen toimen neuvonnassa, Vilhulantie 5, Naarajärvi siten, että kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kokousta seuraavana tiistaina. Teknisen toimen neuvonta on avoinna arkisin klo 9.00 –15.00. Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.


Opetuslautakunta

Opetuslautakunta pitää loppuvuoden 2024 kokouksensa seuraavina päivinä:

21.8., 18.9., 16.10., 20.11. ja 11.12.

Kokoukset aloitetaan kello 17.00. Tarvittaessa opetuslautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia tai, jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.

Pieksämäen kaupungin opetuslautakunnan kokouspaikkana on Latomon kellarikerroksen kokoushuone Holvi 1, Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki, ellei toisin päätetä. Opetuslautakunnan kokouksen kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin Extranet-palvelimelle neljä päivää ennen kokousta ja julkaistaan Pieksämäen kaupungin Internet-sivuilla.


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää loppuvuoden 2024 kokouksensa seuraavina päivinä:

5.9., 10.10. ja 12.12.

Kokoukset aloitetaan kello 17.00. Tarvittaessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia tai, jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.

Pieksämäen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspaikkana on Poleenin kokoustila Uino, Savontie 13, 76100 Pieksämäki, ellei toisin päätetä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin Extranet-palvelimelle neljä päivää ennen kokousta ja julkaistaan Pieksämäen kaupungin Internet-sivuilla