Kokousaikataulut

KAUPUNGINHALLITUKSEN LOPPUVUODEN 2021 KOKOUKSET

Pieksämäen kaupunginhallituksen kokouspaikka on Latomon kellarikerroksen kokoushuone (Holvi 1), Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki, ellei toisin päätetä. Kaupunginhallituksen siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön kokouksen kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin extranet palvelimelle viisi päivää ennen kokousta ja julkaistaan Pieksämäen kaupungin Internet-sivuilla. Kokouspäivä on maanantai ja kokouksen aloittamisaika klo 15, ellei toisin sovita yksittäisen kokouksen osalta.

Kaupunginhallitus pitää loppuvuoden 2021 varsinaiset kokouksensa seuraavina päivinä

30.8.,  20.9.,  11.10.,  1.11.,  22.11.,  7.12. Lisäksi pidetään kaupungin hallituksen talousarvioseminaari 26.10.

Tarvittaessa kaupunginhallitus pitää ylimääräisiä kokouksia tai jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.

 

KAUPUNGINVALTUUSTON LOPPUVUODEN 2021 KOKOUKSET

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Valtuuston loppuvuoden 2021 kokousajankohdat ovat:

27.9., 8.11.  ja 13.12.
lisäksi pidetään kaupungin valtuuston talousarvioseminaari 15.11. Muita valtuustoseminaareja pidetään tarvittaessa.

Valtuuston kokouspaikka on Kultturikeskus Poleeni, Savontie 13. Valtuuston kokouspäivä on maanantai ja kokoukset aloitetaan klo 18.
Poikkeukselliset kokousjärjestelyt ovat kuitenkin koronapandemiasta johtuen mahdollisia vielä syksyllä 2021.

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSKÄYTÄNNÖT, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2021

Teknisen lautakunnan kokouspaikka on Kanttilasali, osoite Vilhulantie 5, Naarajärvi, ellei toisin päätetä. Teknisen lautakunnan kokouskutsu lähetetään kokousta edeltävänä torstaina teknisen lautakunnan jäsenille teknisen lautakunnan extranettiin ja erikseen pyydettäessä paperisena. Kokouspäivä on tiistai ja kokousten aloittamisaika klo 18.00.

Teknisen lautakunnan kokousajat vuonna 2021 ovat seuraavat:

16.2., 13.4., 15.6., 14.9., 12.10., 16.11. ja 14.12.,  ellei asioiden käsittely muuta vaadi.

Teknisen lautakunnan paperinen pöytäkirja pidetään vuonna 2021 yleisesti nähtävänä Kanttilassa, teknisen toimen neuvonnassa, Vilhulantie 5, Naarajärvi siten, että kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

 

PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2021

Perusturvalautakunnan kokouspaikka tai sähköinen kokous ilmoitetaan kokouskutsussa. Esityslista lähetetään kokousta edeltävän viikon perjantaina.

Perusturvalautakunnan loppuvuoden kokouspäivät ovat:

22.9., 20.10. ja 1.12.

Lisäksi perusturvalautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia aina tarvittaessa.

Perusturvalautakunnan pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi ja pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen tai perusturvan hallinnossa kokousta seuraavana arkipäivänä. Perusturvalautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muiden kuin salassa pidettävien asioiden osalta siten, että kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

 

OPETUSLAUTAKUNNAN  KOKOUKSET 

Loppuvuoden 2021 kokouspäivät ovat:

29.9., 20.10., 10.11. ja 15.12.

Tarvittaessa opetuslautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia tai, jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.

Pieksämäen kaupungin opetuslautakunnan kokouspaikkana on Latomon kellarikerroksen kokoushuone Holvi 1, Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki, ellei toisin päätetä. Opetuslautakunnan siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön kokouksen kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin Extranet-palvelimelle neljä päivää ennen kokousta ja julkaistaan Pieksämäen kaupungin Internet-sivuilla.

 

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN  KOKOUKSET

 Loppuvuoden 2021 kokouspäivät ovat:

9.9., 14.10. ja 9.12.

Kokouspaikkana käytetään Poleenin kokoustila Uinoa, jollei toisin päätetä. Kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin Extranet palvelimelle viisi päivää ennen kokousta.

Tarvittaessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia tai, jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.