Työllisyyspalvelut

Pieksämäen kaupungin työllisyyspalvelut

Visio 2027: ”Työllisyyspalvelut on vireä toimija, joka omalla aktiivisella verkostoitumisellaan sekä vahvalla asiakaslähtöisellä osaamisellaan kykenee kehittämään ja edistämään Pieksämäen tulevaisuutta sekä lisäämään kaupunkilaisten hyvinvointia”

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä olleiden työelämävalmiuksia ja tukea työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työllisyyspalveluihin sisältyy moniammatillinen yhteispalvelu (TYP-toiminta). Pieksämäki on osana Etelä-Savon TYP-toimintaa. Työllisyyspalvelut toimivat tiiviissä yhteistyössä TE-palveluiden ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Kaupungin koko konserni eri toimialoineen osallistuu työllisyyden hoitoon järjestämällä työllisyydenhoidollista toimintaa esimerkiksi tarjoamalla soveltuvia palkkatuki- ja työkokeilumahdollisuuksia sekä kuntouttavan työtoiminnan paikkoja pitkäaikaistyöttömille. Lisäksi kaupunki järjestää oppilaitosharjoitteluita, oppisopimuskoulutusta ja työllistää vuosittain kesätyöhön 15–17-vuotiaita pieksämäkeläisiä nuoria.

Henkilökohtaista neuvontaa ja apua kuntalaisille liittyen työllisyysasioihin tarjotaan asiakkaan palvelutarpeeseen perustuen. Kaupungin avoimet palkkatukipaikat ilmoitetaan TE-palveluihin ja ne ovat nähtävissä Työmarkkinatori- palvelussa. Palkkatuella työllistettävien tehtävänimikkeitä ovat muun muassa liikuntapaikanhoitaja, toimistotyöntekijä, toimistosihteeri, laitosmies, puhtauspalvelutyöntekijä, ulkoaluetyöntekijä, kirjastoharjoittelija, huoltomies, ohjaaja, iltapäiväkerho-ohjaaja jne.


Työttömien terveystarkastus

Jos olet työtön, sinulla on oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen, joka järjestetään terveydenhoitajan vastaanotolla. Tarkastusten tarkoituksena on arvioida ja vahvistaa työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Voit varata ajan terveystarkastukseen itse tai sinut voidaan ohjata terveystarkastukseen TE-toimiston kautta.


Työllisyyskoordinaattorin yhteystiedot

Eero Väyrynen
p. 0447995630
eero.vayrynen@pieksamaki.fi

Työllisyyskoordinaattori tarjoaa henkilökohtaista tukea työnhakuun, työnhaun asiakirjojen päivittämiseen ja antaa tietoa erilaisista mahdollisuuksista työllistyä.

Etelä-Savon TYP / Reitti -verkoston yhteystiedot

Sari-Anne Ratia
Etelä-Savon TYP-johtaja
040 620 2129
sari-anne.ratia@esavo.fi


TE-palvelut
TE-toimiston ohje työttömyyden alkuun
TE-toimiston ohje työnhaun aloittamisesta ja voimassaolosta
Kelan työttömyysturvan pikaopas
Pieksämäen kaupungin avoimet työpaikat