Kaupunkistrategiat

Strategioiden tulee osoittaa samaan suuntaan vaikka niiden sisältämien tavoitteiden tarkkuusaste ja esittämistapa vaihtelevat samoin tavoitteiden aikajänne saattaa vaihdella eri strategioissa.

Strategian tärkein tehtävä on kertoa toimijoille ja kuntalaisille mihin suuntaan kaupunkia tai erillistä toimintoa halutaan kehittää tulevina vuosina. Strategiset tavoitteet asetetaan yleisimmin 5- 10 vuoden päähän ja niiden saavuttamista arvioidaan strategiassa sovitulla tavalla.

Tietoa strategioista lisätään sitä mukaa sivuille, kun niitä valmistuu.


Kaupunkistrategiat


Kehittämissuunnitelmat


Turvallisuus ja hyvinvointi


Muut suunnitelmat, ohjelmat ja materiaalit