Tiedoksianto ekaluokkalaisille

TIEDOKSIANTO TULEVILLE EKALUOKKALAISILLE LÄHIKOULUSTA

Lukuvuoden 2019-20 koulutyö aloitetaan torstaina 8.8.2019.

Kaupungissa aloittaa yhteensä 138 oppilasta ensimmäisen luokan. Opetusjohtaja on osoittanut tiedossa oleville, vuonna 2012 syntyneille oppivelvollisille lähikoulun. Tiedoksianto lähikoulusta on toimitettu huoltajille.

Mikäli huoltaja haluaa oppilaan johonkin muuhun kuin osoitettuun kouluun, tulee sitä koskeva hakemus perusteluineen toimittaa haettuun kouluun 22.3.2019 mennessä. Ns. toissijaiseen kouluun sijoittamispäätös tehdään mahdollisimman pikaisesti.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos hänellä suoritettujen selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Lapselle voidaan myös antaa lupa aloittaa perusopetusvuotta säädettyä myöhemmin. Näitä koskevat hakemukset psykologin tai lääkärin lausuntoineen tulee toimittaa koulutoimistoon 22.3.2019 mennessä.

Harjun, Kontiopuiston ja Maaselän koulujen tutustumispäivä ekaluokkalaisille on keskiviikkona 15.5.2019.

 

Pieksämäellä 20.2.2019

Timo Tarkiainen

Opetusjohtaja