Tiedoksianto ekaluokkalaisille

TIEDOKSIANTO TULEVILLE EKALUOKKALAISILLE LÄHIKOULUSTA

Lukuvuoden 2020-21 koulutyö aloitetaan keskiviikkona 12.8.2020.

Kaupungissa aloittaa yhteensä 142 oppilasta ensimmäisen luokan. Vs. opetusjohtaja on osoittanut tiedossa oleville, vuonna 2013 syntyneille oppivelvollisille lähikoulun. Tiedoksianto lähikoulusta on toimitettu huoltajille.

Mikäli huoltaja haluaa oppilaan johonkin muuhun kuin osoitettuun kouluun, tulee sitä koskeva hakemus perusteluineen toimittaa haettuun kouluun 31.3.2020 mennessä. Ns. toissijaiseen kouluun sijoittamispäätös tehdään mahdollisimman pikaisesti.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos hänellä suoritettujen selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Lapselle voidaan myös antaa lupa aloittaa perusopetusvuotta säädettyä myöhemmin. Näitä koskevat hakemukset psykologin tai lääkärin lausuntoineen tulee toimittaa koulutoimistoon 31.3.2020 mennessä.

 Koulut järjestävät tuleville oppilaille kevään kuluessa kouluun tutustumispäivän, josta tiedotetaan erikseen.

Pieksämäellä 6.3.2020

Päivi Majoinen
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, vs opetusjohtaja