Ammattikorkeakouluopiskelu

Opiskelu ammattikorkeakoulussa –  Täältä löydät tietoutta Pieksämäellä toimivista ammattikorkeakouluista

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU
Pieksämäen yksikkö
Huvilakatu 31 B, 76130 PIEKSÄMÄKI
puh. 029 469 6000 (vaihde), kirjaamo@diak.fi

Kotisivut löytyvät osoitteesta www.diak.fi

Hoitotyön koulutusohjelma:
– hoitotyön suuntautumisvaihtoehto
– diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Sosiaalialan koulutusohjelma:
– sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto
– diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto
– kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto