Perusopetus

kontiopuistonkoulu1

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSEN, PERUSKOULUJEN JA LUKION LOMA-AJAT 

Esiopetus päiväkodeissa, luku- ja loma-ajat lv. 2023-2024

Perusopetus ja lukio, luku- ja loma-ajat lv. 2023-2024

Luku- ja loma-ajat 2024-2025 Esiopetus, Päiväkodit

Luku- ja loma-ajat 2024-2025, Perusopetus ja lukio

Oppilaaksiottoalueet 1.8.2020 alkaen

 

TIEDOKSIANTO TULEVILLE EKALUOKKALAISILLE LÄHIKOULUSTA

Lukuvuoden 2024-2025 koulutyö aloitetaan keskiviikkona 7.8.2024.

Kaupungissa aloittaa yhteensä 123 oppilasta ensimmäisen luokan. Opetusjohtaja on osoittanut tiedossa oleville, vuonna 2017 syntyneille oppivelvollisille lähikoulun.

Tiedoksianto lähikoulusta on toimitettu huoltajille.

Mikäli huoltaja haluaa oppilaan johonkin muuhun kuin osoitettuun kouluun, tulee sitä koskeva hakemus perusteluineen toimittaa

haettuun kouluun 29.2.2024 mennessä. Ns. toissijaiseen kouluun sijoittamispäätös tehdään mahdollisimman pikaisesti.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin,  jos hänellä suoritettujen selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua

opiskelusta. Lapselle voidaan myös antaa lupa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Näitä koskevat hakemukset psykologin tai lääkärin lausuntoineen tulee toimittaa koulutoimistoon 29.2.2024 mennessä.

Koulut järjestävät tuleville oppilaille kevään kuluessa kouluun tutustumispäivän, josta tiedotetaan erikseen.

 

Pieksämäellä 8.2.2024

Jukka Keituri, opetusjohtaja