Perusopetus

kontiopuistonkoulu1

TIEDOKSIANTO TULEVILLE EKALUOKKALAISILLE LÄHIKOULUSTA

Lukuvuoden 2023-24 koulutyö aloitetaan keskiviikkona 9.8.2023

Kaupungissa aloittaa yhteensä 128 oppilasta ensimmäisen luokan.

Opetusjohtaja on osoittanut tiedossa oleville, vuonna 2016 syntyneille oppivelvollisille lähikoulun.

Tiedoksianto lähikoulusta on toimitettu huoltajille.

 

Mikäli huoltaja haluaa oppilaan johonkin muuhun kuin osoitettuun kouluun, tulee sitä koskeva hakemus perusteluineen toimittaa haettuun kouluun 24.2.2023 mennessä.

Ns. toissijaiseen kouluun sijoittamispäätös tehdään mahdollisimman pikaisesti.

 

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos hänellä suoritettujen selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Lapselle voidaan myös antaa lupa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Näitä koskevat hakemukset psykologin tai lääkärin lausuntoineen tulee toimittaa koulutoimistoon 24.2.2023 mennessä.

 

Koulut järjestävät tuleville oppilaille kouluun tutustumispäivän 24.5.2023, josta tiedotetaan vielä erikseen.

 

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSEN, PERUSKOULUJEN JA LUKION LOMA-AJAT 

 

Luku- ja loma-ajat 2022-2023 Esiopetus, Päiväkodit

Luku- ja loma-ajat 2022-2023, Perusopetus ja lukio

Esiopetus, luku- ja loma-ajat lv. 2023-2024

Perusopetus ja lukio, luku- ja loma-ajat lv. 2023-2024

Oppilaaksiottoalueet 1.8.2020 alkaen

 

PERUSKOULUISSA SYYSLUKUKAUSI ALKAA

keskiviikkona, 9. päivänä elokuuta 2023 seuraavasti:

Alakoulut:                        klo

Harjun koulu

Jäppilän koulu

Kontiopuiston koulu

Maaselän koulu

Virtasalmen koulu

 

Yläkoulu

Hiekanpään koulu, (Huvilakatu 29)

7.luokat klo  kokoontuminen koulun pihalle

8-9. luokat klo  kokoontuminen luokkiin

 

LUKIOSSA SYYSLUKUKAUSI ALKAA

keskiviikkona, 9. päivänä elokuuta 2023 seuraavasti: 

  1. luokat klo  
  2. ja 3. luokat klo  

 

Oppilaiden koulukuljetukset järjestetään sopimusten mukaisesti. Kuljetusta koskeviin kysymyksiin vastaavat koulujen rehtorit.

Mikäli oppilas ei voi sairauden tai muun pätevän esteen vuoksi alkamispäivänä saapua kouluun, tulee huoltajan viimeistään seuraavana päivänä ilmoittaa asianomaisen koulun rehtorille poissaolon syyn.

Uudet oppilaat, joita ei ole ilmoitettu kesän aikana koululle tai koulutoimistoon sekä toisista kouluista siirtyvät oppivelvolliset lapset on ilmoitettava lähimpään kouluun rehtorille.

 

Päiväkodeissa tapahtuva esiopetus alkaa maanantaina, 21.8.2023.