Perusopetus

kontiopuistonkoulu1

TIEDOKSIANTO TULEVILLE EKALUOKKALAISILLE LÄHIKOULUSTA

Lukuvuoden 2021-22 koulutyö aloitetaan keskiviikkona 11.8.2021.

Kaupungissa aloittaa yhteensä 139 oppilasta ensimmäisen luokan.

Vt. opetusjohtaja on osoittanut tiedossa oleville, vuonna 2014 syntyneille oppivelvollisille lähikoulun.

Tiedoksianto lähikoulusta on toimitettu huoltajille.

 

Mikäli huoltaja haluaa oppilaan johonkin muuhun kuin osoitettuun kouluun, tulee sitä koskeva hakemus perusteluineen toimittaahaettuun kouluun 31.3.2021 mennessä. Ns. toissijaiseen kouluun sijoittamispäätös tehdään mahdollisimman pikaisesti.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos hänellä suoritettujen selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Lapselle voidaan myös antaa lupa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Näitä koskevat hakemukset psykologin tai lääkärin lausuntoineen tulee toimittaa koulutoimistoon 31.3.2021 mennessä.

Koulut järjestävät tuleville oppilaille kevään kuluessa kouluun tutustumispäivän, josta tiedotetaan erikseen.

Pieksämäellä 25.2.2021

Jukka Keituri, opetusjohtaja

 

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSEN, PERUSKOULUJEN JA LUKION LOMA-AJAT 

Päiväkotien esiopetuksen luku- ja loma-ajat 2020-2021

Päiväkotien esiopetuksen luku- ja loma-ajat 2021-2022

Peruskoulujen ja lukion luku- ja loma-ajat 2020-2021

Perusopetuksen ja lukion luku- ja loma-ajat 2021-2022

Iltapäivätoimintaa hakeminen lukuvuodeksi 2020-2021

Oppilaaksiottoalueet 1.8.2020 alkaen

 

PERUSKOULUISSA SYYSLUKUKAUSI ALKAA

keskiviikkona, 11. päivänä elokuuta 2021 seuraavasti:

Alakoulut:                        klo

Harjun koulu

Jäppilän koulu

Kontiopuiston koulu

Maaselän koulu

Virtasalmen koulu

 

Yläkoulu

Hiekanpään koulu, (Huvilakatu 29)

7.luokat klo kokoontuminen koulun pihalle

8-9. luokat klo  kokoontuminen luokkiin

 

LUKIOSSA SYYSLUKUKAUSI ALKAA

keskiviikkona, 11. päivänä elokuuta 2021 seuraavasti: 

  1. luokat klo 
  2. ja 3. luokat klo 

 

 

Oppilaiden koulukuljetukset järjestetään sopimusten mukaisesti. Kuljetusta koskeviin kysymyksiin vastaavat koulujen rehtorit.

Mikäli oppilas ei voi sairauden tai muun pätevän esteen vuoksi alkamispäivänä saapua kouluun, tulee huoltajan viimeistään seuraavana päivänä ilmoittaa asianomaisen koulun rehtorille poissaolon syyn.

Uudet oppilaat, joita ei ole ilmoitettu kesän aikana koululle tai koulutoimistoon sekä toisista kouluista siirtyvät oppivelvolliset lapset on ilmoitettava lähimpään kouluun rehtorille.

 

Päiväkodeissa tapahtuva esiopetus alkaa maanantaina, 16.8.2021.

 

Pieksämäki

Opetuslautakunta