Iltapäivätoiminta

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGISSSA LUKUVUONNA 2020-2021

Koululaisten perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa järjestetään peruskoulun 1.-2. luokan oppilaille ja kaikkien ikäluokkien erityisoppilaille Harjun, Kontiopuiston, Maaselän ja Virtasalmen kouluilla sekä Jäppilässä monitoimitalolla.

Edellytyksenä on, että toimipaikkoihin on tulossa vähintään yhdeksän iltapäivätoiminnan valtionosuuden piirissä olevaa lasta.

Toimintaa tarjotaan koulupäivinä varsinaisen koulutyön jälkeen klo 16.30 saakka.

Lapsille tarjotaan iltapäivätoiminnassa välipala. Toimintaan osallistumisesta johtuvia kuljetuksia ei kunnan toimesta järjestetä tai kustanneta.

Maksu määräytyy valittujen tuntien mukaan 80–95€ väliltä:

Valittu ip-kerhoaika / pvä                  Maksu kk

alle 3 h                                                     80 €

3-4 h                                                        95 €

 

Lisäehdot:

  1. Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan.
  2. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä yli 10 päivää kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.
  3. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu-tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään puolet.
  4. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
  5. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksua peritään puolet kuukausimaksusta.
  6. Sopimuksen irtisanomisaika on 1 kuukausi. Maksu laskutetaan irtisanomispäivän ja sitä seuraavalta kuukaudelta.

Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentulo edellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksuvapautusta on haettava opetusjohtajalta vapaamuotoisella hakemuksella, jossa liitteenä tuloselvitys.

Lisätietoja: Iltapäivätoiminnan suunnittelija Pirjo Särkkä p. 044 588 3416, pirjo.sarkka@pieksamaki.fi

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella, joka on jätettävä 15.5.2020 klo 15.00 mennessä.