Iltapäivätoiminta

Koululaisten perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa järjestetään peruskoulun 1.-2. lk oppilaille ja kaikkien ikäluokkien erityisoppilaille.

Koululaisten perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa järjestetään peruskoulun 1.-2.lk oppilaille ja kaikkien ikäluokkien erityisoppilaille Harjun, Kontiopuiston, Maaselän ja Virtasalmen kouluilla sekä Jäppilässä Jäppilä-talolla.

Edellytyksenä on, että toimipaikkoihin on tulossa vähintään yhdeksän iltapäivätoiminnan valtionosuuden piirissä olevaa lasta.

Toimintaa tarjotaan koulupäivinä varsinaisen koulutyön jälkeen klo 16:30 saakka.

Lapsille tarjotaan välipala. Toimintaan osallistumisesta johtuvia kuljetuksia ei kunnan toimesta järjestetä eikä kustanneta.

Huoltajilta perittävät maksut:

  • 95€/kk/lapsi, sisaralennus 5€
  • 55€/kk/lapsi, kun lapsi on toiminnassa mukana enintään 10 päivää/kk
  • Yksittäiset päivät (1-4 päivää/kk) 15€/lapsi

HAKEMUKSET PYYDETÄÄN JÄTTÄMÄÄN 22.3.2019 MENNESSÄ OSOITTEESEEN

Pieksämäen kaupunki, Pirjo Särkkä

PL 125, 76101 PIEKSÄMÄKI

 

Esitietolomake 2019-2020

Hakemus aamu-ja iltapäivätoimintaan 19-20

 

Lisätietoja: Iltapäivätoiminnan suunnittelija Pirjo Särkkä p. 044 588 3416, pirjo.sarkka@pieksamaki.fi