Iltapäivätoiminta

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGISSSA LUKUVUONNA 2022-2023

Koululaisten perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa järjestetään peruskoulun 1.-2. luokan oppilaille ja kaikkien ikäluokkien erityisoppilaille Harjun, Kontiopuiston, Maaselän kouluilla ja Virtasalmen Ojintalolla sekä Jäppilässä monitoimitalolla.

Edellytyksenä on, että toimipaikkoihin on tulossa vähintään yhdeksän iltapäivätoiminnan valtionosuuden piirissä olevaa lasta.

Toimintaa tarjotaan koulupäivinä varsinaisen koulutyön jälkeen klo 16.30 saakka.

Lapsille tarjotaan iltapäivätoiminnassa välipala. Toimintaan osallistumisesta johtuvia kuljetuksia ei kunnan toimesta järjestetä tai kustanneta.

Iltapäivätoiminnasta perittävät maksut ovat lukuvuonna 2022-2023

  1. Toiminnassa 1-10 pv/kk, maksu 50 €/kk, riippumatta tuntimäärästä
  2. Toiminnassa joka päivä max. 3 h/pv, 90 €/kk
  3. Toiminnassa joka päivä, 3-4 h/pv, 100 €/kk

Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentulo edellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksuvapautusta on haettava opetusjohtajalta vapaamuotoisella hakemuksella, jossa liitteenä tuloselvitys.

Lisätietoja: Iltapäivätoiminnan suunnittelija Pirjo Särkkä p. 044 588 3416, pirjo.sarkka@pieksamaki.fi

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella.