Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Rikosasioiden sovittelu on maksuton palvelu, jossa rikoksen osapuolet voivat kohdata toisensa ja käsitellä rikoksesta uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja ja sopia niiden hyvittämisestä puolueettoman sovittelijan välityksellä.

Sovittelussa voidaan käsitellä myös pienehköjä riita-asioita.

Puolueettoman ja vapaaehtoisen sovittelun tavoitteena on aikaansaada molempia osapuolia tyydyttävä sopimus vahingonkorvauksesta tai muista sovintoon johtavista toimenpiteistä. Vahingonkorvaus voidaan sopia suoritettavaksi rahalla tai työllä.

Aloitteen sovittelusta voi tehdä rikoksen tai riidan osapuoli, lapsen tai nuoren huoltaja, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen. Sovittelussa ei ratkaista asian rikosoikeudellista puolta, mutta sovittelu voi johtaa rikosoikeudellisista toimenpiteistä luopumiseen tai se voi vaikuttaa mahdolliseen rangaistusseuraamukseen niin, että rangaistusta lievennetään.

Sovittelijoina ovat koulutetut vapaaehtoiset henkilöt, jotka toimivat sovittelutoimiston ammatillisen ohjauksen alaisina.

Etelä-Savon ja Varkauden alueen sovittelutoimisto
Pieksämäen toimipiste
Sovittelun ohjaaja Riina Albrecht
Käyntiosoite: Savontie 1, 2 krs, 76100 Pieksämäki
(Postiosoite: Kauppakatu 18, 78200 Varkaus)
Puh. 040 7107792, 0400 596388
pieksamaki@sovittelu.fi