Lukio

Pieksämäen lukio on laaja-alainen yleislukio.

Pieksämäen kaupungin ainoana lukiona se tarjoaa monipuoliset valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin seutukunnan nuorille. Pieksämäen lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Pieksämäen seutukunnan ainoana lukiona se tarjoaa monipuoliset valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin ympäristökuntien nuorille.


Koulumme pyrkii kasvattamaan ”kotipesästä maailmalle” ahkeria, tiedonhaluisia ja tasapainoisia nuoria.


Koulumme pyrkii kasvattamaan ahkeria, tiedonhaluisia ja tasapainoisia nuoria, joilla on hyvät valmiudet toiveidensa toteuttamiseen. Koulumme on vastuullisuuteen kasvattava, avoin ja innostava opiskeluympäristö.

Pieksämäen lukiossa:

  • Arvostetaan monipuolista yleissivistystä ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen.
  • Tuetaan myönteistä kasvua aikuisuuteen.
  • Rakennetaan suomalaista kulttuuria ja identiteettiä, edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä pidetään yllä koulun juhlaperinnettä.
  • Kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa ja edistetään tasa-arvoa sekä oikeudenmukaisuutta.
  • Pidetään huolta turvallisesta opiskelu- ja työympäristöstä sekä yksilön ja yhteisön hyvinvoinnista.
  • Korostetaan myönteistä ja kannustavaa opiskeluilmapiiriä sekä vastuuta omasta työstä.
  • Arvostamme rehellisyyttä, hyvää käytöstä ja yhteistyötä.

Tutustu lukion toimintaan tarkemmin https://lukio.pieksamaki.fi

Katso myös lukion sosiaalisen median kanavat