Koulutilojen vuokraussääntö

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

Koulutuslautakunta

 

 

1 § Koulujen tiloja ja mahdollisesti erinäistä kalustoa annetaan, mikäli
koulu ei niitä tarvitse, seurojen ja yhdistysten ym. käyttöön rehtorin luvalla.
Asianomaisen vuokraajan tulee tarkasti noudattaa tämän säännön
määräyksiä sekä koulun rehtorin määräämiä luovutusehtoja.
2 § Käyttämästään valosta, lämmöstä, vedestä yms. sekä vahtimestarin/
valvojan työstä on vuokraajan suoritettava korvaus, niin kuin tämän
säännön 8, 9, 10 ja 11 §:ssä lähemmin määrätään. Koulunjohtajat
voivat harkintansa mukaan antaa kyläkoulujen tiloja veloituksetta
kokous-, kerho- ym. käyttöön.
3 § Koululle ja irtaimistolle mahdollisesti aiheutuvat vauriot on vuokraaja
velvollinen korvaamaan.
4 § Kalusto on käytön jälkeen aina huolellisesti asetettava paikalleen.
5 § Vahtimestari/valvoja ei saa päästää kouluhuoneisiin ketään, ennen
kuin vuokraajan nimeämät järjestyksestä vastaavat henkilöt ovat
paikalla. Nämä eivät saa myöskään poistua paikalta, ennen kuin
kaikki tilaisuuteen saapuneet ovat poistuneet.
Vastuuhenkilön on huolehdittava käytössä olleiden tilojen siisteydestä
mm. poistamalla näkyvät roskat sekä valojen sammuttamisesta.
Harjoitusten yms. aikana on ulko-ovi pidettävä lukittuna. Myöhästyneiden
sisälle laskemisesta huolehtii järjestyksestä vastaava henkilö.
6 § Valojen sytytteleminen ja liikkuminen koulun muissa tiloissa kuin
käyttöön luovutetuissa sekä tupakanpoltto samoin kuin kaikenlainen
epäsiisteys on ehdottomasti kielletty.
7 § Huoneiston käyttöönsä saanut seura tai yhdistys on vastuussa
sääntöjen ja annettujen ohjeiden mahdollisesta rikkomisesta. Huoneiston
käyttäjältä, joka ei noudata näitä sääntöjä tai annettuja muita
ohjeita, voidaan käyttöoikeus joko toistaiseksi tai kokonaan kieltää.
8 § Koulutilojen käyttäjältä peritään seuraavat maksut:
1. Vuokraa peritään
a) Yksityisiltä, yrityksiltä ja yhdistyksiltä
– Luokasta 10 €/tunti; yli kolmen tunnin varauksesta
peritään kertamaksu 35 €.
– Isosta juhlasalista 16 €/tunti ja pienestä 12 €/tunti.
Yli kolmen tunnin varauksesta peritään kertamaksu,
mikä on isosta salista 53 € ja pienestä salista 40 €.
(Alle 90 min. käytöstä peritään yhden tunnin hinta, yli 90 min.
käytöstä peritään kahden tunnin hinta).
b) Urheiluseuroilta ja niihin rinnastettavilta erityis- ja liikuntajärjestöiltä
peritään vapaa-aikalautakunnan vahvistamat
maksut (ns. jatkuva käyttö).
Viikonloppuisin vuokraa peritään a)-kohdan hintojen
mukaisesti (ei jatkuva käyttö).
c) Koulun ruokasalin käytöstä peritään korvauksena vuokraa
16 €/tunti ja yrityskäyttäjiltä 33 €/tunti. Yli kolmen tunnin varauk-
sesta peritään kertamaksu, mikä on yksityisiltä 53 € ja yrityksiltä
110 €.
d) Koulun auditorion käytöstä peritään 15 €/tunti; yli kolmen
tunnin varauksesta peritään kertamaksu 50 €.
e) Yleisötilaisuudet, näyttelyt yms. juhlasalissa tai muissa
koulun tiloissa, vuokra 110 €/kerta.
f) Liikkeiden ja niihin verrattavien yhteisöjen tilaisuudet
mainostarkoituksissa, vuokra 160 €/kerta.
g) Ovien aukaisemisesta peritään toimitilapalvelujen vahvistetun
hinnaston mukainen maksu.
h) Erityisluokkien käytöstä, koulun tiloihin majoittumisesta
ja koulun pihojen käytöstä sovitaan erillisellä sopimuksella.
9 § Kun huoneisto luovutetaan käytettäväksi, määrätään samalla, mihin
8 §:n edellyttämään ryhmään vuokraaja kuuluu. Mikäli jälkeenpäin
ilmenee asiassa epäselvyyttä, ratkaisee asian koulutuslautakunta.
10 § Edellä 8. §:ssä mainitut tilapäiskäyttäjien maksut laskuttaa koulutoimisto
saatuaan koulun rehtorilta ilmoituksen tilaisuuden järjestämisestä.
Jatkuvia vuokrauksia siivouksineen laskutetaan kerran lukukaudessa.
11 § Jos huonetilaa, jonka hakija on anonut, ei käytetä tai tilaisuus perutaan,
on siitä ilmoitettava koululle kolme päivää ennen ko. aikaa,
muutoin tilasta peritään vuokra. Lisäksi ylimääräisestä siivouksesta
aiheutuvat kulut laskutetaan erikseen.

Hyväksytty Pieksämäen kaupungin koulutuslautakunnassa
22.4.2010 (30 §), noudatetaan 1.8.2010 alkaen.