Koulutilojen vuokraussääntö

1 Tilojen käyttö

Koulujen tiloja ja kalustoa voidaan antaa seurojen ja yhdistysten käyttöön, jos koulu ei niitä tarvitse. Tämä tapahtuu rehtorin luvalla. Käyttäjän on noudatettava rehtorin antamia ehtoja.

2 Korvaukset

Vuokraajan on maksettava käyttämästään valosta, lämmöstä, vedestä sekä vahtimestarin tai valvojan työstä. Koulunjohtajat voivat antaa kyläkoulujen tiloja veloituksetta kokous- ja kerhokäyttöön.

3 Vaurioiden korvaus

Vuokraaja on vastuussa koululle ja irtaimistolle aiheutuvista vaurioista.

4 Kaluston palautus

Kalusto on käytön jälkeen asetettava huolellisesti paikalleen.

5 Järjestyksenvalvonta

Vahtimestari tai valvoja ei saa päästää ketään kouluhuoneisiin ennen vuokraajan nimeämien järjestyksenvalvojien saapumista. Valvojien on oltava paikalla, kunnes kaikki tilaisuuteen osallistuneet ovat poistuneet. Heidän on huolehdittava tilojen siisteydestä, valojen sammuttamisesta ja ulko-oven lukitsemisesta harjoitusten aikana. Myöhästyneistä vastaa järjestyksenvalvoja.

6 Käytös tiloissa

Käyttäjät eivät saa sytyttää valoja tai liikkua muissa kuin käyttöön luovutetuissa tiloissa. Tupakanpoltto ja epäsiisteys ovat ehdottomasti kiellettyjä.

7 Vastuu säännöistä

Seura tai yhdistys on vastuussa sääntöjen noudattamisesta. Sääntöjä rikkovalta voidaan evätä käyttöoikeus.

8 Maksut

Koulutilojen käyttäjiltä peritään seuraavat maksut:

 • Yksityiset, yritykset ja yhdistykset:
  • Luokka: 10 €/tunti; yli 3 tuntia 35 €
  • Iso juhlasali: 16 €/tunti; yli 3 tuntia 53 €
  • Pieni juhlasali: 12 €/tunti; yli 3 tuntia 40 €
  • Alle 90 min: 1 tunnin hinta, yli 90 min: 2 tunnin hinta
 • Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt:
  • Vapaa-aikalautakunnan vahvistamat maksut (jatkuva käyttö)
  • Viikonloppuna sama hinta kuin yksityisillä
 • Koulun ruokasali:
  • Yksityiset: 16 €/tunti; yli 3 tuntia 53 €
  • Yritykset: 33 €/tunti; yli 3 tuntia 110 €
 • Auditorio:
  • 15 €/tunti; yli 3 tuntia 50 €
 • Yleisötilaisuudet, näyttelyt:
  • 110 €/kerta
 • Liikkeet ja mainostarkoitukset:
  • 160 €/kerta
 • Ovien aukaisu:
  • Toimitilapalvelujen hinnaston mukainen maksu
 • Erityisluokat ja majoitus:
  • Erillinen sopimus

9 Vuokrausryhmän määrittely

Kun tilat luovutetaan käyttöön, määritellään vuokrausryhmä. Epäselvyyksien sattuessa koulutuslautakunta ratkaisee asian.

10 Laskutus

Tilapäiskäyttäjien maksut laskuttaa koulutoimisto rehtorin ilmoituksen perusteella. Jatkuvista vuokrauksista laskutetaan kerran lukukaudessa.

11 Peruutukset

Jos varattua tilaa ei käytetä tai tilaisuus perutaan, on siitä ilmoitettava koululle kolme päivää ennen varattua aikaa. Muuten vuokra peritään. Ylimääräisestä siivouksesta aiheutuvat kulut laskutetaan erikseen.


Koulutilojen vuokrauksesta tulee olla yhteydessä rehtoreihin ja liikuntatilojen vuokrauksesta Sport Pieksämäkeen.


Hyväksytty Pieksämäen kaupungin koulutuslautakunnassa
22.4.2010 (30 §), noudatetaan 1.8.2010 alkaen.