Kaupungin johto

Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, vastuualueiden johtajat, elinkeinojohtaja sekä henkilöstöryhmien valitsema edustaja muodostavat kaupungin johtoryhmän. Lisäksi kaupunginjohtaja voi nimetä johtoryhmään muita jäseniä.

Kaupungin johtoryhmä toimii kaupungin toiminta-ajatuksen ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunginjohtaja päättää
1. edustus-, neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksista ja kaupungin edustuksesta niissä, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä, sekä niistä aiheutuvien menojen maksettavaksi hyväksymisestä
2. koko henkilöstölle tarkoitetuista koulutustilaisuuksista, jotka koskevat johtamisjärjestelmiä tai toimintojen kehittämistä
3. kaupungin markkinointitoimenpiteistä
4. kaupungin etuosto-oikeuden käyttämisestä.

Kaupunginjohtaja voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Hallintojohtaja päättää
1. tilapäislainan ottamisesta kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi
2. energiasäästöhankkeiden rahoittamiseen tarvittavan leasingrahoituksen ottamisesta
2. kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta
3. kaupungin myöntämien lainojen ja antamien takausten ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta.

Hallintojohtaja voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Vastuualuejohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat palvelutuotantoa.
Ratkaisun tulee toteuttaa valtuuston palvelun/suoritteen tuottamiselle asettamia määrä-, laatu- ja tehokkuustavoitteita.

 

Ulla Nykänen

Kaupunginjohtaja
Ulla Nykänen

 

Jukka Savolainen

Hallintojohtaja
Jukka Savolainen

 

Päivi Majoinen

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päivi Majoinen

 

Jukka Keituri

Opetusjohtaja
Jukka Keituri

 

Paula Tiihonen

Perusturvajohtaja
Paula Tiihonen

 

Jari Nykänen

Tekninen johtaja
Jari Nykänen

 

Markus Vesterinen

Elinkeinojohtaja
Markus Vesterinen