Kaupungin johto ja organisaatio

Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, vastuualueiden johtajat, elinkeinojohtaja sekä henkilöstöryhmien valitsema edustaja muodostavat kaupungin johtoryhmän. Lisäksi kaupunginjohtaja voi nimetä johtoryhmään muita jäseniä.

Kaupungin johtoryhmä toimii kaupungin toiminta-ajatuksen ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.


Kaupunginjohtaja päättää

  1. edustus-, neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksista ja kaupungin edustuksesta niissä, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä, sekä niistä aiheutuvien menojen maksettavaksi hyväksymisestä
  2. koko henkilöstölle tarkoitetuista koulutustilaisuuksista, jotka koskevat johtamisjärjestelmiä tai toimintojen kehittämistä
  3. kaupungin markkinointitoimenpiteistä
  4. kaupungin etuosto-oikeuden käyttämisestä.

Kaupunginjohtaja voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.


Hallintojohtaja päättää

  1. tilapäislainan ottamisesta kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi
  2. energiasäästöhankkeiden rahoittamiseen tarvittavan leasingrahoituksen ottamisesta
  3. kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta
  4. kaupungin myöntämien lainojen ja antamien takausten ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta.

Hallintojohtaja voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.


Vastuualuejohtaja ratkaisee

asiat, jotka koskevat palvelutuotantoa. Ratkaisun tulee toteuttaa valtuuston palvelun/suoritteen tuottamiselle asettamia määrä-, laatu- ja tehokkuustavoitteita.


Johtoryhmä


Ulla NykänenKaupunginjohtaja
Ulla Nykänen
Jukka SavolainenHallintojohtaja
Jukka Savolainen
Markus VesterinenElinkeinojohtaja
Markus Vesterinen
Jukka KeituriOpetusjohtaja
Jukka Keituri
Päivi Majoinen
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtaja

Päivi Majoinen
Vt. tekninen johtaja
Pekka Häkkinen

Talousjohtaja
Mirella Pakarinen

 


Klikkaa kuvaa suuremmaksi.