Teknisen lautakunnan lupa- ja tiejaosto

Hallintosäännön 10 §:n mukaan tekninen lautakunta valitsee toimikaudekseen varsinaisten jäsenten keskuudesta lupa- ja tiejaoston, johon lautakunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen. Lautakunta valitsee jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet, jotka voivat olla myös lautakunnan varajäseniä.

Hallintosäännön 27 § 15 mom. mukaan tekninen lautakunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta ja lakiin perustuvista muista tehtävistä, joita ei ole annettu jaoston tehtäväksi.

Jaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennuslupaviranomaisena sekä yksityistielain mukaisena viranomaisena. Jaosto käsittelee kunnalle kuuluvia yksityistielain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia -, purku-, maisematyö ja poikkeuslupiin sekä suunnittelutarveratkaisuihin liittyviä asioita. Jaoston esittelijänä toimii kaavoituspäällikkö ja varalla rakennustarkastaja.

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN LUPA- JA TIEJAOSTO
(14.9.2021 alkaen)

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Leena Suhonen Jani Hirvonen
Varapuheenjohtaja Ville Kiiveri Kati Romo
Kimmo Immonen Eija Niskala