Teknisen lautakunnan lupa- ja tiejaosto

Hallintosäännön 10 §:n mukaan tekninen lautakunta valitsee toimikaudekseen varsinaisten jäsenten keskuudesta lupa- ja tiejaoston, johon lautakunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen. Lautakunta valitsee jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet, jotka voivat olla myös lautakunnan varajäseniä.

Hallintosäännön 27 § 15 mom. mukaan tekninen lautakunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta ja lakiin perustuvista muista tehtävistä, joita ei ole annettu jaoston tehtäväksi.

Jaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennuslupaviranomaisena sekä yksityistielain mukaisena viranomaisena. Jaosto käsittelee kunnalle kuuluvia yksityistielain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia -, purku-, maisematyö ja poikkeuslupiin sekä suunnittelutarveratkaisuihin liittyviä asioita. Jaoston esittelijänä toimii kaavoituspäällikkö ja varalla rakennustarkastaja.

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN LUPA- JA TIEJAOSTO
( Tlk 26.6.2018 § 81)

Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Puheenjohtaja
Leena Suhonen
Jäppiläntie 891
77570 Jäppilä
p. 050 340 2466
leena.suhonen@lh.pieksamaki.fi

 

Mirja Loponen
Kiskokatu 1 C 11
76100 PIEKSÄMÄKI
p. 040 545 8410
mirja.loponen@lh.pieksamaki.fi

 

Varapuheenjohtaja
Jaakko Heinonen, vpj
jaakko.heinonen@lh.pieksamaki.fi

 

Kimmo Immonen
p. 0400 820 308
kimmo.immonen@lh.pieksamaki.fi

 

Mari Blommendahl
Pirttimäenkatu 35
76150 PIEKSÄMÄKI
p. 040 519 9555
mari.blommendahl@lh.pieksamaki.fi

 

Pauli Hellberg, kok.
p. 0500 653 215
pauli. hellberg@lh.pieksamaki.fi