Hankkeet

Tältä sivulta löydät hankkeita, joissa Pieksämäen kaupunki on hallinnoijan, osatoteuttajan tai yhteistyökumppanin roolissa. Klikkaamalla hankkeen nimeä pääset lukemaan lisää ja tutustumaan hankkeen verkkosivuihin.


Kulttuurista hyvinvointia kaikille

Kesto: 2 vuotta
Hallinnoija: Pieksämäen kaupunki

Hankkeessa kehitetään paikallinen kulttuurihyvinvointimalli- ja strategia, vahvistetaan verkostotyötä kolmannen sektorin ja eri hallintokuntien kanssa ja luodaan kulttuurihyvinvoinnin monialainen koordinaatioryhmä. Kohderyhmänä ovat perheet, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä hoiva- ja hoitokotien asukkaat, joille pilotoidaan kulttuuripalveluja. Tuloksista raportoidaan laajassa hyvinvointikertomuksessa sekä väli- ja tilinpäätösten yhteydessä. Hankkeen aikana myös arvioidaan SROI-arviointimenetelmän sopivuutta kaupungin kulttuurihyvinvointityön käyttöön.


Nuoret Etelä-Savon Dynamoina

Kesto: 1.1.2022 – 31.8.2023
Hallinnoija: Suomen Nuorisoseurat ry

Keskeinen sisältö: Nuoret Etelä-Savon dynamoina, eli tuttavallisemmin Dynamo, on Suomen Nuorisoseurat ry:n hallinnoima ESR -rahoitteinen hanke, joka on käynnistynyt tammikuussa Pieksämäellä. Hankkeen päätavoitteena on tarjota 16-25-vuotiaille nuorille mahdollisuus toteuttaa tapahtumia Pieksämäelle ja Mikkeliin. Dynamo -ryhmissä syntyy uutta osaamista, ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on, että oma kotikaupunki on entistäkin rakkaampi, kun olet itse osallisena sen tapahtumakentän rakentamisessa.


Koulutusportti

Kesto: 01.10.2020 – 31.12.2022
Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Keskeinen sisältö: Koulutusportti-hankkeessa kehitetään Etelä-Savon koulutuksen vetovoimaisuutta palvelumuotoilua ja digitaalisuutta hyödyntäen. Kehittämistyötä tehdään yhteiskehittämisen menetelmin Etelä-Savon koulutustoimijoita osallistaen. Yhteisenä toimenpiteenä hankkeessa kehitetään Etelä-Savon oppilaitosten yhteistä viestintäalustaa Savostamoa. Savostamosta löydät myös Pieksämäen koulutustarjontaa ja -mahdollisuuksia.


Yrittäjyyden Kolmas Aalto

Kesto: 01.09.2020 – 31.12.2022
Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Keskeinen sisältö: Hankkeessa tuotetaan asiakaslähtöisesti ja ketterästi koulutus- ja kehittämissisältöä aloittaville ja yrittäjyytensä alkumetreillä oleville. Hanke järjestää mm. tapahtumia ja tilaisuuksia sekä valmennuksia. Kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, joille yrittäjyys, kevytyrittäjyys, laskutuspalveluiden kautta osa-aikaisesti työllistyminen tai muut yrittäjyyden muodot ovat mahdollisia työllistymisen keinoja. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat myös yrittäjyydestä kiinnostuneet oppilaitosten opiskelijat sekä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille suuntaavat alkuvaiheen startupit.


LAPE-muutosohjelma

Kesto: 2020 – 2022
Hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote

Keskeinen sisältö: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa jatketaan vuosina 2020−2022 Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Etelä-Savon Lape -muutosohjelma tukee maakunnallisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muotoutumista osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Kehittämiskohteet:

  • Perhekeskukset ja lasten, nuorten ja perheiden varhainen tuki arjessa
  • Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Lastensuojelun monialaisuus