Hankkeet

Tältä sivulta löydät hankkeita, joissa Pieksämäen kaupunki on hallinnoijan, osatoteuttajan tai yhteistyökumppanin roolissa. Klikkaamalla hankkeen nimeä pääset lukemaan lisää ja tutustumaan hankkeen verkkosivuihin.


Kulttuurista hyvinvointia kaikille

Kesto: 2 vuotta
Hallinnoija: Pieksämäen kaupunki

Hankkeessa kehitetään paikallinen kulttuurihyvinvointimalli- ja strategia, vahvistetaan verkostotyötä kolmannen sektorin ja eri hallintokuntien kanssa ja luodaan kulttuurihyvinvoinnin monialainen koordinaatioryhmä. Kohderyhmänä ovat perheet, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä hoiva- ja hoitokotien asukkaat, joille pilotoidaan kulttuuripalveluja. Tuloksista raportoidaan laajassa hyvinvointikertomuksessa sekä väli- ja tilinpäätösten yhteydessä. Hankkeen aikana myös arvioidaan SROI-arviointimenetelmän sopivuutta kaupungin kulttuurihyvinvointityön käyttöön.


Nuoret Etelä-Savon Dynamoina

Kesto: 1.1.2022 – 31.8.2023
Hallinnoija: Suomen Nuorisoseurat ry

Keskeinen sisältö: Nuoret Etelä-Savon dynamoina, eli tuttavallisemmin Dynamo, on Suomen Nuorisoseurat ry:n hallinnoima ESR -rahoitteinen hanke, joka on käynnistynyt tammikuussa Pieksämäellä. Hankkeen päätavoitteena on tarjota 16-25-vuotiaille nuorille mahdollisuus toteuttaa tapahtumia Pieksämäelle ja Mikkeliin. Dynamo -ryhmissä syntyy uutta osaamista, ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on, että oma kotikaupunki on entistäkin rakkaampi, kun olet itse osallisena sen tapahtumakentän rakentamisessa.


Koulutusportti

Kesto: 01.10.2020 – 31.12.2022
Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Keskeinen sisältö: Koulutusportti-hankkeessa kehitetään Etelä-Savon koulutuksen vetovoimaisuutta palvelumuotoilua ja digitaalisuutta hyödyntäen. Kehittämistyötä tehdään yhteiskehittämisen menetelmin Etelä-Savon koulutustoimijoita osallistaen. Yhteisenä toimenpiteenä hankkeessa kehitetään Etelä-Savon oppilaitosten yhteistä viestintäalustaa Savostamoa. Savostamosta löydät myös Pieksämäen koulutustarjontaa ja -mahdollisuuksia.


Yrittäjyyden Kolmas Aalto

Kesto: 01.09.2020 – 31.12.2022
Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Keskeinen sisältö: Hankkeessa tuotetaan asiakaslähtöisesti ja ketterästi koulutus- ja kehittämissisältöä aloittaville ja yrittäjyytensä alkumetreillä oleville. Hanke järjestää mm. tapahtumia ja tilaisuuksia sekä valmennuksia. Kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, joille yrittäjyys, kevytyrittäjyys, laskutuspalveluiden kautta osa-aikaisesti työllistyminen tai muut yrittäjyyden muodot ovat mahdollisia työllistymisen keinoja. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat myös yrittäjyydestä kiinnostuneet oppilaitosten opiskelijat sekä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille suuntaavat alkuvaiheen startupit.


ReissuEllu

Kesto: 1.6.2019 – 31.5.2022
Hallinnoija: Etelä-Savon ammattiopisto

Keskeinen sisältö: Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa liikuteltava hyvinvoinnin oppimisympäristö, joka tarjoaa erilaisia hyvinvointipalveluita Essoten toimialueen asukkaille.


LAPE-muutosohjelma

Kesto: 2020 – 2022
Hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote

Keskeinen sisältö: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa jatketaan vuosina 2020−2022 Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Etelä-Savon Lape -muutosohjelma tukee maakunnallisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muotoutumista osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Kehittämiskohteet:

  • Perhekeskukset ja lasten, nuorten ja perheiden varhainen tuki arjessa
  • Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Lastensuojelun monialaisuus

Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä

Kesto: 1.1.2020 – 31.12.2021
Hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote

Keskeinen sisältö: Hanke pureutuu kotihoidon haasteisiin työntekijöiden näkökulmasta. Kotihoidon lähiesimiehet ja muu henkilöstö on avainasemassa hankkeen kehitystyössä. Toimenpiteet ja kokeilut lähtevät heidän käytännön kokemuksistaan ja tarpeistaan. Onnistuneita kokeiluja mallinnetaan laajemmin käytettäväksi.

Tavoitteena on kehittää kotihoidon veto- ja pitovoimaa. Tämä edellyttää työhyvinvoinnin, osaamisen ja koulutuksen, laadun, tuottavuuden sekä resurssien käytön systemaattista kehittämistä yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Tavoitteisiin sisältyy viestinnän ja teknologian hyödyntämisen kehittäminen.