Hankkeet

Alueella toimivia hankkeita

Tältä sivulta löydät hankkeita, joissa Pieksämäen kaupunki on hallinnoijan, osatoteuttajan tai yhteistyökumppanin roolissa.


Yrittäjyyden Kolmas Aalto

Kesto: 01.09.2020 – 31.12.2022
Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Keskeinen sisältö: Hankkeessa tuotetaan asiakaslähtöisesti ja ketterästi koulutus- ja kehittämissisältöä aloittaville ja yrittäjyytensä alkumetreillä oleville. Hanke järjestää mm. tapahtumia ja tilaisuuksia sekä valmennuksia. Kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, joille yrittäjyys, kevytyrittäjyys, laskutuspalveluiden kautta osa-aikaisesti työllistyminen tai muut yrittäjyyden muodot ovat mahdollisia työllistymisen keinoja. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat myös yrittäjyydestä kiinnostuneet oppilaitosten opiskelijat sekä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille suuntaavat alkuvaiheen startupit.


ReissuEllu

Kesto: 1.6.2019 – 31.5.2022
Hallinnoija: Etelä-Savon ammattiopisto

Keskeinen sisältö: Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa liikuteltava hyvinvoinnin oppimisympäristö, joka tarjoaa erilaisia hyvinvointipalveluita Essoten toimialueen asukkaille.


LAPE-muutosohjelma

Kesto: 2020 – 2022
Hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote

Keskeinen sisältö: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa jatketaan vuosina 2020−2022 Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Etelä-Savon Lape -muutosohjelma tukee maakunnallisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muotoutumista osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Kehittämiskohteet:

  • Perhekeskukset ja lasten, nuorten ja perheiden varhainen tuki arjessa
  • Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Lastensuojelun monialaisuus

Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä

Kesto: 1.1.2020 – 31.12.2021
Hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote

Keskeinen sisältö: Hanke pureutuu kotihoidon haasteisiin työntekijöiden näkökulmasta. Kotihoidon lähiesimiehet ja muu henkilöstö on avainasemassa hankkeen kehitystyössä. Toimenpiteet ja kokeilut lähtevät heidän käytännön kokemuksistaan ja tarpeistaan. Onnistuneita kokeiluja mallinnetaan laajemmin käytettäväksi.

Tavoitteena on kehittää kotihoidon veto- ja pitovoimaa. Tämä edellyttää työhyvinvoinnin, osaamisen ja koulutuksen, laadun, tuottavuuden sekä resurssien käytön systemaattista kehittämistä yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Tavoitteisiin sisältyy viestinnän ja teknologian hyödyntämisen kehittäminen.