Kulttuurista hyvinvointia kaikille

Kulttuurista hyvinvointia kaikille -hanke rakentaa omaa paikallista toimintamallia, jossa kulttuurin avulla luodaan hyvinvointia ja osallisuutta kaikille kuntalaisille. Keskeinen osa hanketta on sote-palveluiden parissa työskentelevien kulttuurihyvinvointia tukevan työotteen vahvistaminen mm. koulutuksen sekä kulttuurin osaajaverkoston avulla.

Tältä sivulta saat lisätietoa hankkeesta.

Ajankohtaista

 

Mitä hanke tavoittelee?

Tavoitteena Kulttuurista hyvinvointia kaikille -hankkeessa on kehittää paikallinen toimintamalli sekä kulttuurihyvinvoinnin strategia, joilla tuetaan pieksämäkeläisten hyvinvointia ja osallisuutta kulttuurin keinoin. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa kolmannen sektorin sekä kaupungin eri hallintokuntien välistä verkostoyhteistyötä

Kenelle se on tarkoitettu?

Kaikille kuntalaisille, erityisesti tukea tarvitseville lapsiperheille, nuorille ja vanhuksille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Miten hankkeessa toimitaan?

Kulttuurihyvinvointia tukevaa työotetta kehitetään sote-palveluiden eri yksiköiden henkilökunnan koulutuksilla sekä konkreettisesti jalkautuvalla toiminnalla, jossa eri alojen kulttuuritoimijat toimivat sparraajina ja sisällöntuottajina. Tavoitteena on myös saada nimettyjä kulttuurivastaavia eri yksiköihin.

Hankkeeseen kuuluu myös kyselyjen ja kartoitusten sekä erilaisten mittareiden toteutus.

Mikä on hankkeen kesto?

Hanke on käynnistynyt 1.1.2022 ja se jatkuu vuoden 2023 loppuun.
Hankkeen hallinnoija on Pieksämäen kaupunki.

Kehittämisen polulla tapahtuu

Kulttuurihyvinvointikoulutus alkanut 14.10.2022

• Mukana Hiekanpää, Abeli, Savas, Vaalijala, Valona, Attendo, Pieksämäen mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Pieksämäen lapsiperheiden sosiaalipalvelut
• Alkukartoituskysely (lomake pdf)
• Yksiköiden kulttuurivastaavat

Uusi koulutuskierros keväällä 2023. Ilmoittautumisia otetaan vastaan.

Taidekasvatuskortit

Kulttuurikeskus Poleenin taidenäyttelyihin tutustumisen tueksi toteutettiin taidekasvatuskortit. Ne haastavat taidenäyttelyissä kävijöitä tutustumaan näyttelyihin neljän teeman: tarinoiden, ihmisten, luonnon, muotojen ja värien kautta. Jokainen teema sisältää kysymyksiä tai tehtäviä. Tehtävät voi suorittaa pienryhmissä, pareittain tai yksin. Korteissa annetaan myös vinkkejä näyttelyihin tutustumiseen. Laminoidut kortit on kätevä ottaa mukaan taidenäyttelyyn.

Taidekasvatuskortit löytyvät kulttuurikeskus Poleenin lippukaaresta.

 

Kulttuuripankki

• Paikallisista kulttuuritoimijoista koostuva tietopankki, joka on tarvittaessa kulttuurivastaavien sparrausapuna sekä erilaisten kulttuuripalvelujen sisällöntuottajina.

Linkkejä

Blogikirjoitus: Kulttuurista hyvinvointia kaikille Pieksämäellä – Etelä-Savon Maakuntaliitto (esavo.fi)
Kulttuurista hyvinvointia kaikille Innokylässä
Terveyden edistämisen määrärahalla toteutettavat hankkeet

Ota yhteyttä

Heidi Harmanen
Projektikoordinaattori
puh. 040 596 5480
heidi.harmanen@pieksamaki.fi