Varhaisen tuen käsikirja

Varhaisen puuttumisen ja tuen toimintamallin kehittäminen käynnistyi Pieksämäellä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyön myötä 2010. Silloin havaittiin, että on tarpeen tarkastella lapsiperheiden kanssa tehtävän työn toimintatapoja, jotta perheitä osataan tukea oikea-aikaisesti, riittävän varhain ja oikein kohdennetusti. Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä nimesi vuonna 2011 moniammatillisen työryhmän
valmistelemaan ja laatimaan Pieksämäen kaupunkiin ensimmäistä varhaisen tuen käsikirjaa.

Ensimmäinen varhaisen tuen käsikirja hyväksyttiin vuonna 2012 ja sitä päivitettiin 2018. Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja vahvistanut eri toimijoiden yhteistyötä sekä lisännyt tietoa eri tahojen varhaisen tuen toimintamalleista. Viimeisin päivitys varhaisen tuen käsikirjaan on tehty vuonna 2022.

Käsikirja kannustaa valmistautumaan ja toimimaan pulmatilanteissa mahdollisimman varhain, jolloin tukemisen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on vielä runsaasti.

Varhaisen tuen käsikirja (2022)