Kaupunginvaltuusto

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksia voi seurata yleisölle varatuilla paikoilla salin takaosassa. Kokoukset ovat nähtävissä myös suorana tai tallenteena kaupungin YouTube-kanavalla.

Valtuuston kokouspaikka on Kanttila-sali, Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi.

Kuntalaki 14 §
Valtuuston tehtävät

Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:
1) kuntastrategiasta;
2) hallintosäännöstä;
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12) tilintarkastajien valitsemisesta;
13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOONPANO  2017-2021
(1.6.2017 alkaen) (10.6.2019 alkaen pj:n vaihdos)

 

Puheenjohtaja
Ojala Sakari, (SDP)
Reslakuja 8
76120 Pieksämäki
p. 040 554 9095
sakari.ojala@lh.pieksamaki.fi

 

I varapuheenjohtaja
Viljakainen Kaija, (Kesk.)
Teerimäentie 5
76850 Naarajärvi
p. 040 516 3756
kaija.viljakainen@lh.pieksamaki.fi

 

II varapuheenjohtaja
Rytkönen Pauli, (SDP)
Käenkuja 7 A 14
76100 Pieksämäki
p. 044 769 5721
pauli.rytkonen@lh.pieksamaki.fi

 

Beharic Ajdin, (Vihr.)
ajdin.beharic@lh.pieksamaki.fi

 

Heinonen Saku, (Sit.)
Niittäjänkuja 9
76130 Pieksämäki
p. 050 540 1433
saku.heinonen@lh.pieksamaki.fi

 

Hellberg Pauli, (Kok.)
p. 0500 653 215
pauli.hellberg@lh.pieksamaki.fi

 

Huupponen Erkki, (SDP)
Kalevalankatu 57
76100 Pieksämäki
p. 040 846 0036
erkki.huupponen@lh.pieksamaki.fi

 

Häkkinen Heikki, (Kesk.)
Iivontie 100
77120 Venetmäki
p. 044 336 9082
heikki.hakkinen@lh.pieksamaki.fi

 

Hänninen Ari, (Kok.)
Vehkalantie 4
76850 Naarajärvi
p. 040 301 2202
ari.hanninen@lh.pieksamaki.fi

 

Ilmoniemi Mira, (Kok.)
Kirkkomäki 19
76130 Pieksämäki
p. 0400 522 435
mira.ilmoniemi@lh.pieksamaki.fi

 

Julkunen Raimo, (PS)
Sukkulakuja 2
76130 Pieksämäki
p. 040 801 3999
raimo.julkunen@lh.pieksamaki.fi

 

Kauhanen Matti, (Kesk.)
Honkalantie 86
77570 Jäppilä
p. 0400 719 051
matti.kauhanen@lh.pieksamaki.fi

 

Kekäläinen Ari, (SDP)
ari.kekalainen@lh.pieksamaki.fi

 

Kivimäki Antti, (KD)
p. 040 835 0795
antti.kivimaki@lh.pieksamaki.fi

 

Koukonen Päivi, (Vas.)
p. 0400 616 279
paivi.koukonen@lh.pieksamaki.fi

 

Kärki Arto, (SDP)
Pienolantie 18
76150 Pieksämäki
p. 0400 768 033
arto.karki@lh.pieksamaki.fi

 

Lappi Hannu, (Kesk.)
hannu.lappi@lh.pieksamaki.fi

 

Leikas-Tikkanen Tiia, (Vihr.)
p. 040 663 6573
tiia.leikas@lh.pieksamaki.fi

 

Leskinen Jaana, (Kok.)
Veksinraitti 19
76850 Naarajärvi
p. 0500 579 509
jaana.leskinen@lh.pieksamaki.fi

 

Majamäki Mika, (Vihr.)
p. 045 631 7067
mika.majamaki@lh.pieksamaki.fi

 

Merikoski Yrjö, kesk.
Luokkikuja 5
76120 Pieksämäki
p. 015 482 567
yrjo.merikoski@lh.pieksamaki.fi

 

Mykkänen Risto, (Vas.)
Näkinkuja 8
76120 Pieksämäki
p. 050 441 3911
risto.mykkanen@lh.pieksamaki.fi

 

Myyryläinen Veli Pekka, (PS)
Pohosjoentie 114
76130 Pieksämäki
p. 0400 977 409
veli-pekka.myyrylainen@lh.pieksamaki.fi

 

Nyrhinen Anne-Mari, (Kesk.)
anne-mari.nyrhinen@lh.pieksamaki.fi

 

Ockenström Risto, (Kesk.)
Kekkurintie 14
76850 Naarajärvi
p. 040 509 0060
risto.ockenstrom@lh.pieksamaki.fi

 

Perälä Anne-Maarit, (SDP)
p. 040 120 6512
anne-maarit.perala@lh.pieksamaki.fi

 

Rajapolvi Jari, (PS)
Järvisuomentie 80
76150 Pieksämäki
p. 040 815 3639
jari.rajapolvi@lh.pieksamaki.fi

 

Riipinen Sinikka, (Kesk.)
Vehmaskyläntie 595
76100 Pieksämäki
p. 050 511 8644
sinikka.riipinen@lh.pieksamaki.fi

 

Romo Kati, (SDP)
kati.romo@lh.pieksamaki.fi

 

Ruokoselkä Liisa, (SDP)
Ruispolku 2
76940 Nenonpelto
p. 040 526 4853
liisa.ruokoselka@lh.pieksamaki.fi

 

Salo Alpo, (SDP)
alpo.salo@lh.pieksamaki.fi

 

Sepponen Arto, (Kesk.)
p. 044 337 0230
arto.sepponen@lh.pieksamaki.fi

 

Skyttä Heikki, (Kok.)
p. 040 563 1433
heikki.skytta@lh.pieksamaki.fi

 

Suhonen Leena, (Kesk.)
Jäppiläntie 891
77570 Jäppilä
p. 050 340 2466
leena.suhonen@lh.pieksamaki.fi

 

Tenhunen Tuula, (Kesk.)
Lamminmäentie 364
76780 Lamminmäki
p. 0440 980 383
tuula.tenhunen@lh.pieksamaki.fi