Kaupunginvaltuusto

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksia voi seurata yleisölle varatuilla paikoilla salin takaosassa. Kokoukset ovat nähtävissä myös suorana tai tallenteena kaupungin YouTube-kanavalla.

Valtuuston kokouspaikka on Poleeni (Savontie 13).

Kuntalaki 14 §
Valtuuston tehtävät

Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:
1) kuntastrategiasta;
2) hallintosäännöstä;
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12) tilintarkastajien valitsemisesta;
13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.


Kaupunginvaltuusto 1.8.2021 – 31.5.2025

Valtuuston jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunumi.sukunimi@lh.pieksamaki.fi

Puheenjohtaja
Huupponen Erkki, SDP

I varapuheenjohtaja
Skyttä Heikki, Kok.

II varapuheenjohtaja
Arto Sepponen, Kesk.

Hintikka Kari
Kontro Aki, Kok.
Viljakainen Kaija, Kesk.
Ritvanen Petri, PS
Ojala Sakari, SDP
Laukkanen Teemu, Vihr.
Lappi Petri, Kesk.
Väisänen Lassi, Kok.
Kauhanen Matti, Kesk.
Mykkänen Risto, Vas.
Kuronen Tuula, SDP
Myyryläinen Veli-Pekka
Moilanen Soili, Kesk.
Romo Kati, SDP
Majamäki Mika, Vihr.
Nyrhinen Anne-Mari, Kesk.
Valtari Pekka, Kok.
Kimonen Jehki, PS
Ruokoselkä Liisa, SDP
Ockenström Risto, Kesk.
Kovanen Anna-Maria, Kok.
Kovanen Päivi, KD
Riipinen Sinikka, Kesk.
Koukonen Päivi, Vas.
Ruotsalainen Rita, SDP
Leikas-Tikkanen Tiia, Vihr.
Tenhunen Tuula, Kesk.
Kiiveri Ville, Kok.
Sopanen Heikki, SDP
Liukkonen Timo-Juhani, Kesk.
Hänninen Ari, Kok.
Väisänen Anne-Mari, Kesk.


Yhteystietohaku
Valitse kohdasta ”toimielinten kokoonpanohaku” alasvetovalikosta toimielin ja kausi, jota haluat tarkastella ja paina ”hae kokoonpano”. Voit myös hakea luottamushenkilöitä aakkosittain tai puolueittain.

Kokousaikataulut