Kaupunginvaltuusto

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksia voi seurata yleisölle varatuilla paikoilla salin takaosassa. Kokoukset ovat nähtävissä myös suorana tai tallenteena kaupungin YouTube-kanavalla.

Valtuuston kokouspaikka on Kanttila-sali, Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi.

Kuntalaki 14 §
Valtuuston tehtävät

Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:
1) kuntastrategiasta;
2) hallintosäännöstä;
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12) tilintarkastajien valitsemisesta;
13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOONPANO  2021-2023
(1.8.2021 alkaen)
Valtuuston jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunumi.sukunimi@lh.pieksamaki.fi

 

Puheenjohtaja
Huupponen Erkki, (SDP)

I varapuheenjohtaja
Skyttä Heikki, Kok.

II varapuheenjohtaja
Hintikka Kari, PS

 

Sepponen Arto, Kesk.
Kontro Aki, Kok.
Viljakainen Kaija, Kesk.
Vauhkonen Susanna, PS/KD
Ojala Sakari, SDP
Laukkanen Teemu, Vihr.
Lappi Petri, Kesk.
Väisänen Lassi, Kok.
Kauhanen Matti, Kesk.
Mykkänen Risto, Vas.
Kuronen Tuula, SDP
Myyryläinen Veli-Pekka, PS
Moilanen Soili, Kesk.
Romo Kati, SDP
Majamäki Mika, Vihr.
Nyrhinen Anne-Mari, Kesk.
Valtari Pekka, Kok.
Kimonen Jehki, PS
Ruokoselkä Liisa, SDP
Ockenström Risto, Kesk.
Kovanen Anna-Maria, Kok.
Kovanen Päivi, KD
Riipinen Sinikka, Kesk.
Koukonen Päivi, Vas.
Ruotsalainen Rita, SDP
Leikas-Tikkanen Tiia, Vihr.
Tenhunen Tuula, Kesk.
Kiiveri Ville, Kok.
Sopanen Heikki, SDP
Liukkonen Timo-Juhani, Kesk.
Hänninen Ari, Kok.
Väisänen Anne-Mari, Kesk.