Liikenne

Tekninen toimi vastaa maankäyttöön, kunnallistekniikkaan, pelastustoimintaan ja rakennustarkastukseen liittyvistä palveluista.

Teknisen toimen vastuualueella luottamushenkilöorganisaation muodostaa tekninen lautakunta

Katso myös katu- ja puistoalueiden kunnossapito

Katso koulukuljetukset tästä!