Liikenneturvallisuus

 

KESKI-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2018 ON VALMISTUNUT –
Liikenneympäristön ongelmakohteiden parantamistoimet ja liikennekasvatus keskiössä

 

Pohjois-Savon ELY-keskus ja alueen viisi kuntaa Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki sekä Varkaus ovat yhteistyössä laatineet Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelman.
Suunnitelmassa asetettuihin liikenneturvallisuustavoitteisiin pääseminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja monipuolisia toimia valittuihin tavoitteisiin.

Tarkemmin liikenneturvallisuussuunnitelmasta alla olevissa liitteissä.

Liikenneturvallisuustyö
Lähtökohdat ja sisältö
Tavoitteet ja painopisteet
Liikenneympäristön toimenpideohjelma, Pieksämäki
Liikenneympäristön toimenpideohjelma, Pieksämäki_taulukko
Kyselytulokset, Pieksämäki
Onnettomuusanalyysit, Pieksämäki