Esiopetus

Esiopetus
Esiopetusta toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa 6 – vuotiaiden ryhmissä ja haja-asutusalueella koulujen alkuopetuksen yhteydessä tai omana ryhmänä. Esiopetuksessa noudatetaan pääosin koulun luku- ja loma-aikoja, päivittäisen toiminta-ajan ollessa 4 tuntia.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN AJALLA 7.2.- 20.2.2022

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Jos ilmoittaminen ei ole sähköisesti mahdollista, voi esiopetukseen ilmoittautua myös lomakkkeella. Lomakkeiden palautusosoite: Pieksämäen kaupunki/ Esiopetus, PL 125, 76101 Pieksämäki

esiopetustiedote-huoltajille-2022-2023

Sähköinen asiointi

Esiopetukseen ilmoittaumislomake 2022

Tutustu varhaiskasvatuksen esitteeseen

Luku- ja loma-ajat 2022-2023 Esiopetus, Päiväkodit

Luku- ja loma-ajat 2022-2023, Perusopetus ja lukio

Pieksämäen koulukuljetusopas

Koulukuljetushakemus

Koulumatkakustannusten korvaushakemus kevätlukukausi 2022

Koulumatkakustannusten korvaushakemus syyslukukausi 2021

Esiopetuksen opetussuunnitelma 2016

Pieksämäen kaupungin kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelma 2021

Lakimuutostiedote huoltajille

Erityisruokavalioilmoitus ohje

Erityisruokavalio-ilmoitus lomake

Opetus
Perusopetuslain mukainen esiopetus on koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras ja se on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka pohjautuu valtakunnallisiin esiopetuksen perusteisiin (2014).

Lukuvuosi
Esiopetuksessa noudatetaan pääosin koulun toiminta-aikoja ja se on kestoltaan vähintään 700 tuntia lukuvuodessa ja n. 4 tuntia päivässä.

Esiopetusta järjestävät kunnalliset päiväkodit

Hiekanpään päiväkoti
Huvilakatu 27, 76100 Pieksämäki, puh. 044 088 2335

Kontiopuiston päiväkoti
Harjukatu 14, 76100 Pieksämäki, puh. 044 088 2324

Maaselän päiväkoti
Seunalantie 4, 76850 Naarajärvi, puh. 044 588 3834

Nenonpellon päiväkoti
Nenonpellontie 11, 76940 Nenonpelto, puh. 044 799 5395

Tahiniemen päiväkoti
Tahintie 36, 76100 Pieksämäki, puh. 044 588 2325

Koulutoimen yksiköt:

Jäppilän kirkonkylän koulu
Kirkkotie 9 C, 77570 Jäppilä, koulun johtaja, puh. 044 588 3890

Virtasalmen kirkonkylän koulu
Koulutie 12, 77330 Virtasalmi, koulun johtaja, puh. 040 567 8544