Erityisopetus

Osa oppilaista tarvitsee tukea oppimisensa edistymiseksi. Tähän voivat olla syynä erilaiset oppimisvaikeudet, kehityksen viivästyminen tai erilaiset vammat. Oppilaan tuen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet oppia yhdessä ikätovereidensa kanssa. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset tarpeensa.

Pieksämäen kaupungissa järjestetään tukea oppilaille yleisopetuksessa, samanaikaisopetuksena, pienluokissa ja erityisluokissa kolmiportaisen mallin mukaisesti.