EESpäin Innovaatiot

EESpäin Innovaatiot-hankkeen tavoitteena on ekosysteemisesti toimivat innovaatiopalvelut, jotka mahdollistavat vaativien ideoiden kehittämisen kohti kaupallistamista.

PROJEKTIN TOIMENPITEET JA KOHDERYHMÄ

  1. Ideat ja aihiot esiin: TKI-hankkeiden kaupallistamispotentiaalin arviointi ja tutkimuslähtöisten liikeideoiden kerääminen
  2. Työpajat: Innovaatioprosessin ja idean jalostamisen eteneminen ideasta asiakkaalle
  3. Kansainvälisyys innovaatiotoiminnan kehittämisessä
  4. Infotilaisuudet: immateriaalioikeudet, joiden kautta saadaan lisättyä yritysten ymmärrystä aineettomien oikeuksien (IPR) merkityksestä liiketoiminnalle.
  5. Ekosysteemisesti toimivat asiantuntijatiimit, jotka toimivat haastavien ideoiden ja innovaatioiden tukemisessa
  6. Innovaatiotoimintamallin/ palvelumallin luominen

Projektin varsinaisena kohderyhmät ovat toimivat yritykset ja aloittavat yrittäjät, joilla on tahtotila kehittää uutta, innovatiivista liiketoimintaa ja lisätä omaa TKI-toimintaansa.

Välillisiä kohderyhmiä ovat opiskelijat ja muut innovatiivisen yrityksen perustamisesta kiinnostuneet henkilöt ja tiimit.

Lisäksi kohderyhmänä ovat yrityksille palveluita tarjoavat organisaatiot, jotka pyrkivät tukemaan ja kehittämään alueen innovaatioaktiivisuutta.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Johanna Koponen
johanna.koponen@xamk.fi, 040 487 5111
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xentre -yksikkö

EESpäin Innovaatiot -hanke