Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 1.8.2021 – 31.5.2025

Kaupunginhallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lh.pieksamaki.fi

Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:

Puheenjohtaja

Soili Moilanen, kesk.


 

Sanna Hirvonen, kesk.

I varapuheenjohtaja

Sakari Ojala, SDP

 

Heikki Sopanen, SDP

II varapuheenjohtaja

Aki Kontro, kok.

 

Anna-Maria Kovanen, kok.

Petri Lappi, kesk. Yrjö Merikoski, kesk.
Tuula Kuronen, SDP Liisa Ruokoselkä, SDP
Teemu Laukkanen, vihr. Inka Luostarinen, vihr.
Päivi Koukonen, vas. Riku Särkkä, vas.
Tuula Tenhunen, kesk. Anne-Mari Nyrhinen, kesk.
Saara Sirkka, kok. Lassi Väisänen, kok.
Veli-Pekka Myyryläinen Päivi Kovanen, KD
Petri Ritvanen, PS Jehki Kimonen, PS

Yhteystietohaku
Valitse kohdasta ”toimielinten kokoonpanohaku” alasvetovalikosta toimielin ja kausi, jota haluat tarkastella ja paina ”hae kokoonpano”. Voit myös hakea luottamushenkilöitä aakkosittain tai puolueittain.

Kokousaikataulut


Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää asiat, jotka koskevat

 1. vuokraamattomien tonttien myyntiä.
 2. muun kuin edellä sanotun kiinteän omaisuuden myyntiä jos omaisuuden kirjanpitoarvo ja kauppahinta ovat alle 100 000 euroa.
 3. kiinteän omaisuuden ostamista kaupungille.
 4. vapautuksen myöntämistä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua.
 5. kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta johdu.
 6. vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei tehtävää ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle.
 7. talousarvion toteuttamisen edellyttämien lainojen ottamista.
 8. tilapäislainan enimmäismäärän vahvistamista.
 9. kaupungin riskien vakuuttamista.
 10. paikallista virka- ja työehtosopimusta.
 11. virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanoa, virkaehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamista, virka- ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluja sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisia neuvotteluja, ellei asiaa ole delegoitu viranhaltijalle.
 12. selityksen antamista valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.
 13. rakennusten luonnospiirustusten hyväksymistä, ellei valtuusto ole tapauskohtaisesti pidättänyt itselleen hyväksymistä, vähäisten muutosten tekeminen valtuuston hyväksymistä luonnospiirustuksiin sekä rakennuspiirustusten hyväksymistä.
 14. talonrakentamiseen kuuluvien urakka- ja suunnittelusopimusten hyväksymistä.
 15. henkilöstön palkkausta, ellei palkkauksen vahvistaminen ole tässä hallintosäännössä määrätty lautakunnalle tai viranhaltijalle.
 16. asuntolainsäädännössä kunnan toimivaltaan kuuluvat asiat, jollei muuta ole säädetty tai määrätty.