Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää asiat, jotka koskevat

 1. vuokraamattomien tonttien myyntiä.
 1. muun kuin edellä sanotun kiinteän omaisuuden myyntiä jos omaisuuden kirjanpitoarvo ja kauppahinta ovat alle 100 000 euroa.
 1. kiinteän omaisuuden ostamista kaupungille.
 1. vapautuksen myöntämistä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua.
 1. kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta johdu.
 1. vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei tehtävää ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle.
 1. talousarvion toteuttamisen edellyttämien lainojen ottamista.
 1. tilapäislainan enimmäismäärän vahvistamista.
 1. kaupungin riskien vakuuttamista.
 1. paikallista virka- ja työehtosopimusta.
 1. virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanoa, virkaehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamista, virka- ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluja sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisia neuvotteluja, ellei asiaa ole delegoitu viranhaltijalle.
 1. selityksen antamista valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.
 1. rakennusten luonnospiirustusten hyväksymistä, ellei valtuusto ole tapauskohtaisesti pidättänyt itselleen hyväksymistä, vähäisten muutosten tekeminen valtuuston hyväksymistä luonnospiirustuksiin sekä rakennuspiirustusten hyväksymistä.
 2. talonrakentamiseen kuuluvien urakka- ja suunnittelusopimusten hyväksymistä.
 1. henkilöstön palkkausta, ellei palkkauksen vahvistaminen ole tässä hallintosäännössä määrätty lautakunnalle tai viranhaltijalle.
 1. asuntolainsäädännössä kunnan toimivaltaan kuuluvat asiat, jollei muuta ole säädetty tai määrätty.

 

KAUPUNGINHALLITUS 1.6.2019 – 31.5.2021

Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Puheenjohtaja
Arto Sepponen, kesk.
p. 044 337 0230
arto.sepponen@lh.pieksamaki.fi

 

Heikki Häkkinen, kesk.
Iivontie 100
77120 Venetmäki
p. 044 336 9082
heikki.hakkinen@lh.pieksamaki.fi

 

I varapuheenjohtaja
Jaana Leskinen, kok.
Veksinraitti 19
76850 Naarajärvi
p. 0500 579 509
jaana.leskinen@lh.pieksamaki.fi 
Pekka Valtari, kok.
Venetmäentie 460
77120 Venetmäki
p. 0400 479 130
pekka.valtari@lh.pieksamaki.fi

 

II varapuheenjohtaja
Alpo Salo, demarit
alpo.salo@lh.pieksamaki.fi

 

Päivi Kovanen, kd
paivi.kovanen@lh.pieksamaki.fi

 

Kalevi Kaasinen
p. 0500 348 488
kalevi.kaasinen@lh.pieksamaki.fi

 

Yrjö Merikoski, kesk.
Luokkikuja 5
76120 Pieksämäki
p. 015 482 567
yrjo.merikoski@lh.pieksamaki.fi

 

Sinikka Riipinen, kesk.
Vehmaskyläntie 595
76100 Pieksämäki
p. 050 511 8644
sinikka.riipinen@lh.pieksamaki.fi

 

Sanna Hirvonen, kesk.
Pirttimäentie 423 C
76150 Pieksämäki
p. 0400 539 222
sanna.hirvonen@lh.pieksamaki.fi

 

Soili Moilanen, kesk.
Maavedentie 562
77570 Jäppilä
p. 040 742 6049
soili.moilanen@lh.pieksamaki.fi

 

Tuula Tenhunen, kesk.
Lamminmäentie 364
76780 Lamminmäki
p. 0440 980 383
tuula.tenhunen@lh.pieksamaki.fi

 

Päivi Koukonen, vas.
p. 0400 616 279
paivi.koukonen@lh.pieksamaki.fi

 

Sanna Vainionpää, vas.
sanna.vainionpaa@lh.pieksamaki.fi

 

Liisa Ruokoselkä, sos.dem.
Ruispolku 2
76940 Nenonpelto
p. 040 526 4853
liisa.ruokoselka@lh.pieksamaki.fi

 

Kati Romo, sos.dem.
kati.romo@lh.pieksamaki.fi

 

Mika Majamäki, vihr.
p. 045 631 7067
mika.majamaki@lh.pieksamaki.fi

 

Ajdin Beharic´, vihr.
ajdin.beharic@lh.pieksamaki.fi

 

Veli Pekka Myyryläinen, ps
Pohosjoentie 114
76130 Pieksämäki
p. 0400 977 409
veli_pekka.myyrylainen@lh.pieksamaki.fi

 

Jari Rajapolvi, ps
Järvisuomentie 80
76150 Pieksämäki
p. 040 815 3639
jari.rajapolvi@lh.pieksamaki.fi

 

Heikki Skyttä, kok.
p. 040 563 1433
heikki.skytta@lh.pieksamaki.fi

 

Mira Ilmoniemi, kok.
Kirkkomäki 19
76130 Pieksämäki
p. 0400 522 435
mira.ilmoniemi@lh.pieksamaki.fi