Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää asiat, jotka koskevat

 1. vuokraamattomien tonttien myyntiä.
 1. muun kuin edellä sanotun kiinteän omaisuuden myyntiä jos omaisuuden kirjanpitoarvo ja kauppahinta ovat alle 100 000 euroa.
 1. kiinteän omaisuuden ostamista kaupungille.
 1. vapautuksen myöntämistä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua.
 1. kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta johdu.
 1. vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei tehtävää ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle.
 1. talousarvion toteuttamisen edellyttämien lainojen ottamista.
 1. tilapäislainan enimmäismäärän vahvistamista.
 1. kaupungin riskien vakuuttamista.
 1. paikallista virka- ja työehtosopimusta.
 1. virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanoa, virkaehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamista, virka- ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluja sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisia neuvotteluja, ellei asiaa ole delegoitu viranhaltijalle.
 1. selityksen antamista valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.
 1. rakennusten luonnospiirustusten hyväksymistä, ellei valtuusto ole tapauskohtaisesti pidättänyt itselleen hyväksymistä, vähäisten muutosten tekeminen valtuuston hyväksymistä luonnospiirustuksiin sekä rakennuspiirustusten hyväksymistä.
 2. talonrakentamiseen kuuluvien urakka- ja suunnittelusopimusten hyväksymistä.
 1. henkilöstön palkkausta, ellei palkkauksen vahvistaminen ole tässä hallintosäännössä määrätty lautakunnalle tai viranhaltijalle.
 1. asuntolainsäädännössä kunnan toimivaltaan kuuluvat asiat, jollei muuta ole säädetty tai määrätty.

 

KAUPUNGINHALLITUS 1.6.2017 – 31.5.2019

Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Puheenjohtaja
Arto Sepponen, kesk.
p. 044 337 0230
arto@sepponen.fi
Heikki Häkkinen, kesk.
Iivontie 100
77120 Venetmäki
p. 044 336 9082
heikki.hakkinen@venetmaki.fi
I varapuheenjohtaja
Sakari Ojala, sos.dem
Reslakuja 8
76120 Pieksämäki
p. 040 554 9095
sakari.ojala@pp1.inet.fi
Erkki Huupponen, sos.dem
Kalevalankatu 57
76100 Pieksämäki
p. 040 846 0036
erkki.huupponen@pp.inet.fi
II varapuheenjohtaja
Alpo Salo, demarit
Pirttimäentie 286
76150 Pieksämäki
alpo.salo@gmail.com
Mervi Eskelinen, ps
p. 040 414 5591
eskelinen2017@gmail.com
Kalevi Kaasinen
p. 0500 348 488
kalevi.kaasinen@gmail.com
Yrjö Merikoski, kesk.
Luokkikuja 5
76120 Pieksämäki
p. 015 482 567
yrjo.merikoski@gmail.com
Sinikka Riipinen, kesk.
Vehmaskyläntie 595
76100 Pieksämäki
p. 050 511 8644
sinikka.riipinen@gmail.com
Sanna Hirvonen, kesk.
Pirttimäentie 423 C
76150 Pieksämäki
p. 0400 539 222
sanna.p.hirvonen@gmail.com
Soili Moilanen, kesk.
Maavedentie 562
77570 Jäppilä
p. 040 742 6049
soili.moilanen@pieksamaki.fi
Tuula Tenhunen, kesk.
Lamminmäentie 364
76780 Lamminmäki
p. 0440 980 383
tuula.tenhunen@pieksamaki.fi
Piia Tenhunen, vas.
Kartanontie 2-4 C 20
76130 Pieksämäki
p. 044 799 5348
piia.tenhunen@pieksamaki.fi
Päivi Koukonen, vas.
p. 0400 616 279
paivi.koukonen@gmail.com
Liisa Ruokoselkä, sos.dem.
Ruispolku 2
76940 Nenonpelto
p. 040 526 4853
liisa.ruokoselka@pp.inet.fi
Kati Romo, sos.dem.
kati.romo@hotmail.com
Mika Majamäki, vihr.
p. 045 631 7067
mika.majamaki@meiliboxi.fi
Ajdin Beharic´, vihr.
Veli-Pekka Myyryläinen, ps
Pohosjoentie 114
76130 Pieksämäki
p. 0400 977 409
vpmkuljetus@gmail.com
Jari Rajapolvi, ps
Järvisuomentie 80
76150 Pieksämäki
p. 040 815 3639
rajapolvi@gmail.com
Mira Ilmoniemi, kok.
Kirkkomäki 19
76130 Pieksämäki
p. 0400 522 435
mira.ilmoniemi@terveystalo.com
Heikki Skyttä, kok.
p. 040 563 1433
heikki.skytta@pieksamaenkokoomus.fi